Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / [Radio Ơn Gọi] Bài 15: Ở trên cây

[Radio Ơn Gọi] Bài 15: Ở trên cây

Kiểm tra tương tự

Điều gì là quan trọng nhất ?

– Chẳng có gì là quan trọng hết! – Những gì mình có trong tay …

Như thế nào gọi là đời sống thánh hiến?

Tên các tài liệu viết tắt: LG: Lumen Gentium, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.