Ai Tín: Ông Cố Gioan Hoàng Công Vĩnh, thân phụ thầy Phêrô Hoàng Công Phương, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

ÔNG CỐ GIOAN HOÀNG CÔNG VĨNH

Thân Phụ thầy Phêrô Hoàng Công Phương, SJ

đã tạ thế ngày 9 tháng 1 năm 2022, tại giáo xứ Dương Sơn, Tổng Giáo phận Huế, hưởng dương 55 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 5h15 thứ Tư ngày 12/1/2022 tại thánh đường giáo xứ Dương Sơn,

sau đó sẽ được an táng tại Đất Thánh giáo xứ Dương Sơn.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Gioan được hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *