Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / [Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Nhập Thể từ Linh Đạo cho đến hội Dòng đặc sủng cơ cấu

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Nhập Thể từ Linh Đạo cho đến hội Dòng đặc sủng cơ cấu

Kiểm tra tương tự

Chọn gì đây: Lòng Ápraham hay Lửa âm phủ ?

Jacopo Bassano, Dụ ngôn anh nhà giàu và ông Lagiarô nghèo khó, 1554. The Cleveland …

Tu sĩ, người là ai?

Sao không như bao con người khác: sinh ra, lớn lên, học hành, kiếm việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.