Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,1-6) “Chính người bị bại tay này là đại diện cho nhân loại đang dần vơi cạn tình thương, nhưng được Thiên Chúa xót thương chữa lành.” (ĐGH Phanxicô). Mọi lúc luôn là thời gian để tỏ bày lòng trắc ẩn, dù cho ta có nhiều lý do tốt lành để tránh né. Lạy Cha, xin đừng để con mang bản thân đi xa những điều tốt lành mà con có thể làm cho anh chị em. Có những bàn tay cằn cỗi cần đến sự trợ giúp của con. Con dâng ngày sống của mình, với chứng tá âm thầm của con để giúp đỡ những ai đang chịu bách hại vì tôn giáo. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day with gratitude and let yourself be challenged by Jesus’ question: “Is it allowed to do good or evil on the Sabbath?” (Mk 3:1-6) “This man who had his hand paralyzed represents the infertile human race for good, but cured by the mercy of God.” (Pope Francis) It is always a time for compassion, despite the good excuses you want to make. Do not deprive yourself of the good you can do around you. There are many dry hands that need yours. Offer your journey, and with your silent testimony help those who suffer religious persecution. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút giây phút để nghỉ ngơi và nhìn lại ngày sống. Có điều gì nơi con đang khô bại, cằn cỗi và có thể trở nên sống động nhờ tình yêu? Hướng lòng về Chúa Giê-su là Đấng chữa lành những cánh tay khô bại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta rằng: “Tay hữu đã bại đi kể từ khi Adam nhận lấy trái cấm; và bởi ân sủng của Đấng Cứu Thế, ông đã được cứu chữa cùng với hoa trái của những việc tốt lành.” Có điều gì vọng lại trong con? Bằng tất cả tình yêu mà con trao tặng sẽ hồi phục nơi con khả năng trao tặng. Con trở lại ngày sống với những thôi thúc này, nối kết điều ấy với ý cầu nguyện của tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment to rest and reflect. What in you is dry, sterile and can become alive through love? With regard to Jesus who heals the withered hand, Pope Francis says of everyone: “the right hand had dried up in Adam, when he took the fruit of the forbidden tree; and he was cured with the juice of good works by the grace of the Redeemer.” What resonates within you? All the love you give restores in you more capacity to give. Resume your tasks in this impulse, collaborating from you are with the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và suy nghĩ của mình. Xin tạ ơn Cha vì một ngày vừa trôi qua. Con đã đặt tình thương của mình nơi đâu trong ngày sống hôm nay? Con có thấy rằng mình có thể yêu mến ai đó hơn và tốt hơn nữa? Con có cảm thấy sự loại trừ hay quyến luyến với điều gì đó hoặc với ai đó? Tình yêu biết làm thế nào để nhận ra giá trị của mỗi con người, vượt xa diện mạo của họ và vượt xa việc tôn trọng họ. Con có thể làm gì khác để làm triển nở tình yêu dành cho tất cả mọi thọ tạo? Con viết ra những gì con khám phá ra và cầu nguyện cho những ai đang chịu cảnh đàn áp tôn giáo. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm the heart and calm your thoughts. Give thanks to God for one more day. Where do you put your love throughout the day? Do you see that you could love someone more and better? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Love knows how to recognize the value of each person, beyond their appearances and respect them. What can you do differently to grow in love for all creatures? Write down what you discover and pray for those who suffer religious discrimination. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 14-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-17)🌷 Chúa Cha đã yêu mến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.