Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Kinh cầu Thánh Inhã Loyola

Kinh cầu Thánh Inhã Loyola

Lạy Cha Thánh I-Nhã, Xin cầu cho chúng con được lòng HOÁN CẢI,/ biết từ bỏ con người ích kỷ của mình,/ cũng như mọi sự phù phiếm trần gian,/ để bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá./ Xin cầu cho chúng con được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng,/ để chúng con ý thức về sự lành dữ trong lòng con người,/ ngõ hầu chúng con tìm thấy và mau mắn thi hành THÁNH Ý CHÚA trong mọi nơi mọi lúc./

Lạy Cha Thánh I-Nhã, Xin dẫn đưa chúng con đến tận nguồn mạch THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU./ Xin cho chúng con cũng nhận được cùng một hồng ân như Cha Thánh,/ đó là được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu dưới cờ Thập giá,/ được hiểu biết và hết lòng kính mến THIÊN CHÚA BA NGÔI,/ được dâng hiến toàn thân cho Tình Yêu Thiên Chúa như chính Cha Thánh đã dạy chúng con:

“Lạy Chúa, Xin nhận lấy trọn cả Tự Do, Trí Nhớ, Trí Hiểu, và trọn cả Ý Muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con Lòng Mến Chúa và Ân Sủng Chúa, vì được như thế là đủ cho con.” AMEN.

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi

  Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi (Deus est …

Con đường nào in dấu chân tôi?

    “Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn …

Một bình luận

  1. Giuse Nguyễn Thiện Tâm

    Lạy Cha Thánh I-Nhã, xin cầu bầu cho nhân loại sớm qua khỏi nạn dịch Covid-19 này. Amen !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.