Examen

Kiểm tra tương tự

Mừng rỡ vác lên vai (Thứ sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Lời Chúa: Lc 15, 3-7 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn …

Em này rồi sẽ ra sao? (Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

Lời Chúa  (Lc 1, 57-66.80) (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.