Trang Nhà / ____THÔNG BÁO / [Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Linh Thao-trường học trở nên con cái tự do của Thiên Chúa

[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Linh Thao-trường học trở nên con cái tự do của Thiên Chúa

Kiểm tra tương tự

[Đặc nét Inhã] Thánh Inhã – Người yêu mến Giáo Hội

  Tính thuộc về Mẹ Giáo Hội Tháng 11-1538, vì không thể đi Giêrusalem hành …

Cầu nguyện bằng Lời Chúa

Khoá học miễn phí Link đăng ký: https://trungtammucvugiadinhdaclo.com/?p=327

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.