Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Thánh lễ an táng Lm. Phêrô Phạm Hữu Lai, S.J.

Thánh lễ an táng Lm. Phêrô Phạm Hữu Lai, S.J.

Kiểm tra tương tự

Về…

  Sau môn thi cuối cùng của kì 2 năm ba đại học, tôi háo …

Chọn gì đây: Lòng Ápraham hay Lửa âm phủ ?

Jacopo Bassano, Dụ ngôn anh nhà giàu và ông Lagiarô nghèo khó, 1554. The Cleveland …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.