3 phút tĩnh tâm: đảo lộn


Trước khi bắt đầu đọc và suy nghĩ những điều giúp tĩnh tâm ngắn gọn dưới đây, bạn hãy ngồi thật thoải mái và thanh thản trong giây lát. Hãy để tâm trí xa rời mọi nỗi bận tâm. Hãy hít thở thật sâu và nhớ lại món quà tuyệt vời là chính sự sống của bạn.

Lời Chúa (Mt 18,4-5)

Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

Suy niệm

Hiện nay, xã hội của chúng ta thường nhấn mạnh tới sức mạnh và quá coi trọng quyền lực. Điều này đi ngược lại với lời dạy của Đức Giê-su trong đoạn Tin Mừng vừa nêu. Đức Giê-su đã đảo ngược ý niệm lớn lao, và dạy các môn đệ rằng sự phụ thuộc vào Thiên Chúa như một trẻ nhỏ chính là đường dẫn tới Ơn Cứu Độ. Ngài đưa ra những chỉ dẫn để chúng ta được lớn lên trên đường nhân đức và để được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa một cách đầy đủ hơn.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi đã đón tiếp những người Thiên Chúa gửi đến cho tôi ra sao?

Sự tín thác và cậy trông vào Chúa của những người khác dạy tôi điều gì?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Chúa Giê-su tình yêu, xin giúp con biết sống phụ thuộc vào Chúa mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa vì phúc lành Chúa ban cho con cũng như hết thảy mọi người.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *