3 phút tĩnh tâm: Một lời mời gọi


 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát, hãy chú ý tới hơi thở của mình. Bạn hãy hít thở thật sâu và làm rỗng tâm trí của mình. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở với bạn trên hành trình trưởng thành Đức Tin của bạn.

Lời Chúa (Lc 14,23)

Ông chủ bảo người đầy tớ: “Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.”

Suy niệm

Trong dụ ngôn bữa tiệc, Đức Giê-su nói với chúng ta rằng hết thảy mọi người đều được mời gọi bước vào Nước Chúa. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một số người; lời mời gọi phục vụ Nước Chúa cũng không bị ép buộc trên bất kỳ ai. Đức Giê-su ngỏ lời với ta; và ta chỉ cần thưa tiếng “xin vâng”. Chúng ta chia sẻ với Đức Giê-su niềm tin rằng: đối với Thiên Chúa, tất cả mọi người đều quan trọng; và chúng ta biểu lộ niềm tin ấy qua việc phục vụ tha nhân.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi có thể thing lặng hầu lắng nghe được lời mời gọi trở thành môn đệ của Đức Giê-su?

Tôi có thể phục vụ mọi người bằng những cách thức nào?

Lời nguyện

(Hãy dâng lên Đức Giê-su lời nguyện dưới đây hoặc lời nguyện của bạn)

Lạy Thầy Chí Thánh, con cảm ơn Thầy đã mời gọi con chia sẻ niềm hạnh phúc của Thầy. Con xin vui lòng nhận lời.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hiến dâng tất …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Chúa Kitô Vua  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *