3 phút tĩnh tâm: nhận biết sự bình an của Thiên Chúa

 

Hãy hình dung bạn đang ở trong vòng tay Thiên Chúa. Hãy cảm nhận sự ấm áp, tình yêu và sự sống tỏa lan quanh bạn. Hãy thở những hơi thở thật thoải mái và bắt đầu giây phút tĩnh tâm.

Lời Chúa (Ga 14,27)

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Suy niệm

Bình an là một hành động, một thái độ, và trên hết là một quà tặng của Đức Giê-su. Mười Điều Răn, Tám Mối Phúc, và cuộc sống của Đức Giê-su giúp ta biết những điều cần làm, hầu có thể sống trong bình an của Thiên Chúa và sống hòa thuận đối với mọi người. Xao xuyến và sợ hãi sẽ xâm hại đời sống chúng ta và ngăn cản chúng ta nhận biết sự bình an của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cần nhớ trao phó bản thân cho sự quan phòng chở che của Thiên Chúa.

Câu hỏi phản tỉnh

Trong cuộc sống hiện tại, đâu là những tình huống khiến tôi cảm thấy xao xuyến và sợ hãi?

Tôi có thể làm gì để hoàn toàn mở lòng trước bình an của Đức Ki-tô?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa mang lại bình an cho đời sống chúng con. Xin Chúa thương nhìn đến con và hướng dẫn con bằng Thánh Thần của Chúa. Xin giúp con nhận biết sự bình an của Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *