3 phút tĩnh tâm: Tha thứ tận căn

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy thư giãn và nhớ rằng bạn đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa tình yêu, Đấng kêu mời bạn bước trên hành trình Đức Tin.

Lời Chúa (Lc 15,23-24)

Hãy đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.

Suy niệm

Thiên Chúa trao ban những gì tốt đẹp nhất của ngài để mở tiệc ăn mừng khi chúng ta sám hối trở về sau những lầm lỡ lạc đường. Ngài vui mừng ban cho ta điều ta cần, chứ không phải điều ta xứng đáng. Khi chúng ta xa rời tình yêu Thiên Chúa, Ngài vẫn ở đó chờ đợi chúng ta với cánh tay rộng mở, với tấm lòng xót thương. Ngài thể hiện niềm vui khôn tả khi chúng ta bỏ đàng tội lỗi. Đó thực sự là điều con người không thể hiểu thấu. Đoạn Tin Mừng trong câu chuyện người con hoang đàng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi sự; và chúng ta được mời gọi tha thứ tận căn như Ngài.

Câu hỏi phản tỉnh

Có điều gì cản trở tôi tin vào sự tha thứ tận căn của Thiên Chúa?

Có điều chi ngăn cản tôi bắt chước sự tha thứ tận căn của Ngài?

Lời nguyện

(Hãy dâng lên Thiên Chúa lời nguyện dưới đây hoặc lời nguyện của bạn)

Lạy Thiên Chúa tình yêu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Xin hãy chữa lành và ban sức mạnh cho con để con chia sẻ tình yêu của Chúa với những người xung quanh.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *