5 phương thức cho sứ mạng vì Covid – 19

Cha Pierre Bélanger, SJ thành viên ban truyền thông Dòng tương tác với Cha bề trên cả Arturo Sosa, SJ trong cuộc hội thảo trên web

Chúng ta quan tâm tới cuộc sống – sứ mạng của chúng ta trong thời gian đại dịch ra sao? Trong cuộc hội thảo trên web gần đây nhất, cha Bề trên cả Arturo Sosa, SJ đã trả lời những câu hỏi từ các anh em Giê-su hữu và các cộng sự giáo dân về chủ đề bao quát này liên quan đến việc chăm sóc trong và sau Covid – 19. Sau đây là 5 phương thức được rút ra từ những câu hỏi và câu trả lời trực tiếp bằng tiếng Anh vào ngày 30 tháng 04.

#1. Đời sống của thánh Inhaxiô là kinh nghiệm của một con người được chăm sóc và được mời gọi để chăm sóc.

Trong tự thuật của thánh Inhaxiô, ngài chỉ ra cách thức ngài được Thiên Chúa dìu dắt và chăm sóc. Cha bề trên cả Sosa nói rằng” Linh Thao là một hành trình huyền nhiệm trong sự chăm sóc của Thiên Chúa, Đấng đã hiến mình cho ơn gọi chăm sóc nhân loại qua việc nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô.”

Năm mừng kính Inhaxiô 2021 – 2022 mời gọi chúng ta tiến sâu hơn vào sự hiểu biết cách thế Thiên Chúa đã hướng dẫn cuộc đời của thánh nhân. Cha bề trên cả nói, trong Linh Thao tất cả mọi sự đều là một cuộc chiêm niệm để đi tới tình yêu tròn đầy (chiêm niệm để đạt được tình yêu: contemplatio ad amorem). Kinh nghiêm của thánh Inhaxiô bảo đảm cho chúng ta rằng, Thiên Chúa đang chăm sóc tất cả nhân loại, Ngài là nguồn của sự an ủi và hi vọng lớn lao dẫu cho chúng ta đang sống trong thời gian của sự bất định, lo sợ và hồ nghi.

#2. Chăm sóc con người và chăm sóc tông đồ không thể tách rời nhau.

Các từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, salud (health: sức khỏe) và salvación (salvation: ơn cứu độ) chia sẻ cùng một gốc từ trong tiếng Latinh, salus. Trong ý nghĩa này, sự chữa lành và hòa giải được nối kết chặt chẽ với nhau. Sự chữa lành của thế giới phải là sự hòa giải tất cả mọi sự trong Đức Kitô. Vào ngày 25.03.2019, trong văn thư gửi cho toàn dòng, Cha bề trên cả đã nhấn mạnh tới mối căng thẳng giữa chăm sóc tông đồ (chăm sóc cho công việc và các dấn thân của dòng) và chăm sóc con người (chăm sóc phẩm chất thiêng liêng và phẩm chất nhân bản của từng người). Ngài nói “Sự đối nghịch này là con đường dẫn đến sự phân tách về những tài năng giữa các bề trên địa sở và giám đốc công việc. Như thế, con đường này sẽ chẳng giúp ích gì cho việc chăm sóc sứ mạng.”

#3. Các giám đốc công việc và các bề trên được mời gọi để thực thi hai chiều kích của sự chăm sóc (cuidado).

Cha bề trên cả nói, “Sứ mạng được trao phó cho Dòng Tên là con đường để làm sống động chúng ta.” Giám đốc công việc không phải là người quản lý chỉ lo tìm cách để đạt được những mục tiêu của thể chế mà thôi. Ngài nói: “Không, không phải thế, người ấy phải là người lãnh đạo của những thành viên đang dấn thân trong sứ mạng. Cũng thế, Bề trên “đâu phải là người bà chỉ biết chuẩn bị tô cháo cho những người mỏi mệt trong công việc. Người ấy phải có trách nhiệm với sứ mạng của Dòng.” Cả giám đốc công việc và bề trên đều có trách nhiệm trong việc chăm sóc con người và chăm sóc tông đồ.

Cha bề trên cả nói “Đừng bỏ ai lại đằng sau”, gợi nhớ lại rằng Đức Giêsu đã trao phó sứ mạng của Ngài cho nhóm Mười Hai, những con người yếu đuối. Tương tự, cha cũng xin các anh em và cộng sự hãy tin tưởng bề trên của họ. “Bạn đừng tới gặp bề trên chỉ để xin lời khuyên như bạn có thể tới bác sĩ y tế hay một vị chuyên gia. Bạn hãy tới vì bạn tin tưởng người anh em của mình, bởi lẽ người ấy có sứ mạng chăm sóc cộng đoàn mà họ được trao phó.” Ngài nói thêm, “ khi chúng ta nói những người bạn đường trong Chúa, những người bạn đường trong sứ mạng, chúng ta nhấn mạnh tới những người bạn đường. Đó là một loại tình cảm, một bản chất thực sự gần gũi với con người.”

#4. Sự cộng tác là một hình thức của sự chăm sóc.

Thánh Inhaxiô thường sử dụng hình ảnh thân xác để miêu tả về thân thể tông đồ của Dòng. Giống như một thân thể có nhiều bộ phận khác nhau nhưng không một bộ phận nào bị tách ra một bên, Dòng cần chăm sóc những con người định hình nên chính thân thể tông đồ đó để chăm sóc cho sứ mạng. Cha bề trên cả lưu ý, đây là lý do cấp thiếp để học cộng tác với giáo dân, giáo sĩ, và các nam nữ tu sĩ, chăm sóc người khác và để cho chính chúng ta được chăm sóc.

Ngài nói: “Sứ mạng lớn hơn dòng, sứ mạng cũng lớn hơn Giáo Hội nữa. Đó là sứ mạng của Đức Kitô. Chúng ta không thể giản lược những kết nối và suy nghĩ của chúng ta chỉ trong những điều nhỏ mọn, chúng ta có thể lao tác trên chính đôi chân và bàn tay của mình. Sự cộng tác là một thách đố lớn cho tương lai của Dòng và cho cả Giáo Hội nữa.”

#5. Xây dựng văn hoá chăm sóc ngang qua nhận định.

Cuối cùng, cha bề trên cả khuyến khích chúng ta xây dựng văn hoá của sự chăm sóc và bầu khí của nhận định qua đối thoại có chiều sâu. Ngài đề nghị các bề trên và giám đốc công việc (Giesu hữu hay giáo dân) đưa ra những sáng kiến để trợ giúp cộng đoàn và công việc qua việc áp dụng trò chuyện thiêng liêng trong những vấn đề trọng tâm của đời sống cộng đoàn hay công việc tông đồ dưới ánh sáng của các ưu tiên tông đồ phổ quát.

Hồi nhớ lại hành trình hoán cải của thánh Inhaxiô, cha bề trên cả nói rằng thánh Inhaxiô được dìu dắt trên con đường mà ngài chưa bao giờ mường tượng ra cho chính mình. “Chúng ta bắt đầu với một thương binh trong chiến tranh và kết thúc với một người có thể dẫn dắt một thân thể nhỏ bé vươn ra toàn thế giới.” Đó là con đường khả tính bởi vì ngài đã được Thánh Thần chăm sóc và dẫn đưa. Đó là điều chúng ta muốn, để lớn lên trong một thân thể thực sự được mở ra với sự hướng dẫn của Thần Khí.

Chuyển ngữ: Phan Cương, S.J.
Nguồn: https://www.jcapsj.org/2020/05/five-takeaways-from-fr-general-arturo-sosas-webinar-on-care-for-the-mission-in-light-of-covid-19/

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *