Ai Tín: Ông Cố Giuse Lê Viết Ru, thân phụ Lm. Giuse Lê Quang Chủng, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

 

ÔNG CỐ GIUSE  LÊ VIẾT RU

(là thân phụ của cha Giuse Lê Quang Chủng, S.J.)

Sinh: 1930 – tại: Giáo phận Bùi Chu

đã được Chúa gọi về lúc 3h15 ngày 12 tháng 5 năm 2023

tại tư gia Giáo xứ Tân Phước – Giáo hạt Tân Thạnh – Giáo phận Long Xuyên.

 Thánh lễ đồng tế an táng

vào lúc 8h00 thứ Hai ngày 15 tháng 05 năm 2023

 tại thánh đường Giáo xứ Tân Phước – Giáo hạt Tân Thạnh – Giáo phận Long Xuyên.

 

Kính báo

 

Kiểm tra tương tự

Bài giảng lễ giỗ ba năm cha Adolfo Nicolás, S.J.

  Khi chúng ta tưởng nhớ cha Adolfo Nicolás nhân dịp lễ giỗ ba năm, …

Khao khát công bình: phản tỉnh của một đại biểu về sứ mạng phục vụ những người bị gạt ra bên lề

Cha L. Yesumarian là đại biểu của CP71 thuộc tỉnh dòng Chennai ở Ấn Độ. …