Trang chủ / Batriem

Batriem

Anh em không được như vậy (20.3.2019 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 20, 17-28 17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án …

Xem tiếp »

“Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Ngày 20 tháng 3 năm 2019 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20, 20-28)   20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà …

Xem tiếp »

Đặt tên cho con trẻ (19.3.2019 – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, …

Xem tiếp »

Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (Ngày 19 tháng 3 năm 2019 – Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria)

  Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (Lc 2, 41-51a)   41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ …

Xem tiếp »

Hãy có lòng nhân (18.3.2019 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay)

Lời Chúa: Lc 6, 36-38 36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh …

Xem tiếp »

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (Ngày 18 tháng 3 năm 2019 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 36-38)   36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ …

Xem tiếp »

Vinh quang của Đức Giêsu (17.03.2019 – Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: (Lc 9,28b-36) 28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm …

Xem tiếp »

“Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (17.3.2019 – Chúa Nhật II Mùa Chay, năm C)

  Năm Sự Sáng – Thứ bốn thì ngắm “Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (Lc 9, 28-36)   28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, …

Xem tiếp »

Yêu kẻ thù (16.3.2019 – Thứ bảy, Tuần 1 mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 5, 43-48 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên …

Xem tiếp »

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (Ngày 16 tháng 3 năm 2019 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (Mt 5, 43-48) 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. …

Xem tiếp »