Trang chủ / Phê-rô Danh

Phê-rô Danh

[Tông đồ Cầu nguyện]: 19.5.2019, Click To Pray

“Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta khả năng thấu hiểu Lời Ngài”   (ĐGH Phanxicô)   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con biết yêu thương nhau, dạy con yêu thương tha nhân bằng tình yêu vô …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 18.5.2019, Ga 14,7-14.

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 7, 18-05-2019 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 18.5.2019, Click To Pray

“Mỗi người trong chúng ta đều có một điều gì đó để cho đi, để cống hiến cho xã hội; Vì thế, không một ai bị loại trừ khỏi việc đóng góp cho ích chung.”  (ĐGH Phanxicô)   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.5.2019, Ga 14,1-6

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-05-2019 (Ga 14,1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 17.5.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là Đường là Sự thật và là Sự sống. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các dân tộc ở Châu Phi, thông qua …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 16.5.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng trọn hảo, vào ngày mới này, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, con cầu nguyện đến Cha với ý chỉ trong tháng này là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 16.5.2019, Ga 13,16-20

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 16-05-2019 (Ga 13,16-20) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.5.2019, Ga 12,44-50

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 15-05-2019 (Ga 12,44-50) Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 15.5.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha đã đến trần gian này chẳng phải để kết tội nhưng để cứu rỗi nhân loại. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha, để qua Giáo Hội, những người dân Phi châu sẽ …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 14.5.2019, Ga 15, 9-17

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 14-05-2019 (Ga 15, 9-17) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại …

Xem tiếp »