Các thành viên tham dự Tổng Hội 36 đang làm gì trong những ngày này?

29481007683_35380bc4ff_k-750x420Trong một vài ngày tới, các thành viên tham dự Tổng Hội sẽ bầu ra vị Bề trên Tổng Quyền thứ 31 của Dòng Tên. Cho đến lúc đó, công việc của Tổng Hội sẽ được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất sẽ là cuộc thảo luận bàn về tình trạng hiện thời của Dòng trên toàn thế giới. Trước đó, các cử tri đã nhận báo cáo của ủy ban làm việc trước phiên họp toàn thể để phác thảo nên khuôn khổ thảo luận gọi là De statu Societatis – một thành ngữ Latinh (Hiện trạng của Dòng). Các cử tri được chia thành các nhóm nhỏ gồm mười đại biểu mỗi nhóm sẽ có cơ hội thảo luận về tài liệu này.

Sau cuộc thảo luận chung ban đầu bàn về De statu Societatis, Tổng Hội sẽ tập trung vào các chủ đề sau: Tình hình thế giới ngày nay, tình hình Giáo Hội hiện nay, và sự trung tín đối với Đặc Sủng của Dòng hiện nay. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về việc Cổ Võ và Huấn Luyện Ơn Gọi, Sứ Mạng Phổ Quát của Dòng trên toàn thế giới, Đời Sống Cộng Đoàn của người Giê-su hữu (tu sĩ Dòng Tên), và về sự Lãnh Đạo Phục Vụ (the Servant Leadership). Các chủ đề khác sẽ bàn về sự Hợp Tác và Kết Nối giữa các Cấp bậc, về tinh thần Đoàn Kết và Hiệp Thông. Cao trào của các cuộc thảo luận sẽ là việc xét đến các Thách Đố trong mười năm tới.

Các cuộc bàn luận sẽ giúp các thành viên tham dự Tổng Hội có được ý tưởng rõ hơn về mẫu bề trên tổng quyền mà Dòng đang nhắm đến.

Cuối giai đoạn thứ nhất này, Tổng Hội sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn murmuratio (thì thầm). Trong một vài ngày, chúng tôi sẽ tiến hành cụ thể truyền thống đặc biệt này của Dòng. Đây là công tác chuẩn bị trực tiếp cho cuộc bầu chọn vị Tổng Quản.

Chuyển ngữ: Minh Vương, S.J.

Nguồn: www.gc36.org

Kiểm tra tương tự

Cuộc họp báo đầu tiên của Cha tân Bề Trên Cả Dòng Tên

Vài ngày sau khi được bầu, Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã gặp gỡ …

Bề trên Tổng quyền mới của Dòng Tên: Tôi không thích được gọi là “giáo hoàng đen”

    Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *