Sứ vụ về các vấn đề Xã hội và Sinh thái

Công bình xã hội chính là cốt lõi của sứ mạng Dòng Tên. Sứ mạng của chúng tôi là việc phục vụ Đức Tin, nơi đó thăng tiến công bình là một đòi hỏi hàng đầu. Dấn thân cho công bình xã hội khiến chúng tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt của người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Chúng tôi muốn học từ những người đó, hoạt động cho họ và cùng với họ. Trong thực tế, việc lựa chọn ưu tiên phục vụ cho người nghèo là ơn gọi nhưng cũng là thách thức lớn đối với Dòng Tên. Như lời Thánh I-Nhã đã viết cho các Giê-su hữu ở Padua, “Dấn thân bước theo một Thiên Chúa nghèo khiến cho chúng ta trở nên bạn của người nghèo cách tự nhiên.” Với việc trở nên bạn hữu của những người nghèo khổ, các Giê-su hữu trong các Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội và các Tổ Chức Đồng Hành Xã Hội luôn phục vụ và đòi quyền lợi cho những người nghèo cũng như những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Việc đồng hành của chúng tôi với những người nghèo khổ giúp chúng tôi nghe được tiếng than khóc của những người đang phải gánh chịu hậu quả của việc hủy hoại môi trường tự nhiên. Và vì vậy, chúng tôi dấn thân tích cực cách đặc biệt ở những quốc gia, nơi những người nghèo khổ đang là nạn nhân của việc hủy hoại môi trường. Hầu hết các cộng đồng đã bị hủy hoại và phải di tản khỏi nơi họ đang sinh sống, và trong hầu hết các trường hợp đó, những người phải lãnh hậu quả nặng nề nhất lại chính là những người dân bản địa ở đó. Đề cập đến mối liên hệ giữa những thách thức của xã hội và của môi trường, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói : “Không phải chúng ta đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng riêng biệt, môi trường và xã hội, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp cả về môi trường lẫn xã hội”. (ĐTC Phan-xi-cô, thông điệp Laudato Si, 139)

Với tất cả những điều nói trên, sự hoà giải chính là giá trị dẫn đường then chốt và chúng tôi phát triển những mạng lưới ủng hộ sự hòa giải và gầy dựng Vương Quốc của Thiên Chúa. Chúng tôi chú trọng đến các lĩnh vực Sinh Thái, Di Cư, Quyền Giáo Dục, Công Bình trong Khai Thác cũng như Hòa Bình và Nhân Quyền. Chúng tôi muốn dấn thân để hòa giải con người với nhau, với các thụ tạo và để mang Lòng Thương Xót và Công Bình của Tin Mừng đến tất cả mọi người và mọi nền văn hóa. Theo lời ĐTC Phan-xi-cô, sự bất bình đẳng “là nguồn gốc của mọi sự dữ trong xã hội” (ĐTC Phan-xi-cô, ngày 28 tháng 4 năm 2014).

Chúng tôi đã nhận được Tin Mừng và chúng tôi muốn chia sẻ Tin Mừng này bằng cả niềm đam mê và lòng nhiệt huyết ngay cả khi chúng tôi nhận biết rằng bản thân vẫn còn nhiều hạn chế. Trong công cuộc này, về mặt tôn giáo cũng như kinh tế xã hội, địa phương cũng như toàn cầu, chúng tôi muốn chia sẻ niềm hy vọng, niềm vui của Phúc Âm và tuyên xưng về Nước Thiên Chúa, con đường mới của hiện diện và sống, của yêu thương và phục vụ.

Nguồn: https://jesuits.global/en/
Chuyển ngữ: Nguyễn Danh
Hiệu đính: Minh Vương

Kiểm tra tương tự

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *