Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Thanh Quế, Dòng Tên đã an nghỉ trong Chúa

“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành,

Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh!”

            (Mt 25,21)

PhucSinh_vinhhien

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

ANH EM DÒNG TÊN VIỆT NAM

Kính Báo

cha Que

Linh mục GIUSE LÊ THANH QUẾ, S.J.

Sinh ngày: 23/06/1933 tại Nam Định

Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 45 phút, ngày thứ bảy 27 tháng 07 năm 2013

tại cộng đoàn Giuse Pignatelli: 19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Hưởng thọ 80 tuổi

Sau 45 năm thi hành tác vụ Linh Mục

và 52 năm sống đời thánh hiến trong Dòng Tên.
 

Nghi thức Tẩn Liệm và Thánh Lễ lúc 19 giờ 30 ngày thứ bảy 27/07/2013

tại Nhà Nguyện Dòng Tên: 19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp HCM.

Nghi thức Động Quan và Di Quan lúc 07 giờ 30 sáng ngày thứ ba 30/07/2013.

Thánh Lễ Tạ Ơn An Táng lúc 08 giờ 00 sáng ngày thứ ba 30/07/2013

tại Nhà thờ Hiển Linh:

19 Đường 5, KP 2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

An Táng tại nghĩa trang Đan Viện Biển Đức Thiên Bình,

Long Thành, Đồng Nai.

 

Tiểu sử:

–       Sinh ngày 23/06/1933 tại Hải Tây, Nam Định (theo giấy tờ: 23/06/1938)

–       Vào Dòng Tên ngày  29/07/1961 tại Thủ Đức

–       Khấn Dòng ngày  31/07/1963 tại Thủ Đức

–       Chịu chức Linh Mục ngày 21/12/1968 tại Roma.

Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em thương cầu nguyện cho Linh mục GIUSE LÊ THANH QUẾ, S.J. – người anh em của chúng con- sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa sau một đời hiến thân phục vụ.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

T.M. Anh Em Dòng Tên Việt Nam

Linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

Giám Tỉnh

Xin quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

Đa tạ

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *