Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 27-05 – Click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, khởi đầu một tuần mới, con xin dâng ngày lên Cha với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các …

Xem tiếp »

Làm chứng về Thầy (27.5.2019 – Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …

Xem tiếp »

“Thầy đã nói” (Ngày 27 tháng 5 năm 2019 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Thầy đã nói” (Ga 15, 26 – 16, 4a)   26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 26-05 – Click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, Đấng trao ban sự sống và là nguồn ân sủng, con chúc tụng Cha vì một ngày tươi đẹp. Con muốn tạ ơn Cha vì tất cả những món quà, sự kiên nhẫn và lòng …

Xem tiếp »

Nợ… Lời Yêu Thương

Tạ ơn Thiên Chúa Tình yêu (Tâm tình nhỏ sau những ngày ‘lên núi’ với Chúa) ……….oOo………. Ngẫm suy lại đời con Càng thêm niềm xác tín, Chúa yêu con thật nhiều, Luôn quan phòng che chở, Đỡ nâng và ủi an. Con thấy mình nợ Chúa, Lời tạ ơn …

Xem tiếp »

Đến và ở lại (26.5.2019 – Chúa nhật 6 Phục sinh năm C)

Lời Chúa: (Ga 14,23-29) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 23 “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 25-05-2019 (Ga 15, 18-21)

  “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 25-05 – Click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngày hôm nay con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Xin cho Giáo …

Xem tiếp »

Thế gian ghét anh em (25.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. …

Xem tiếp »

Ghen ghét và tình thương (Ngày 25 tháng 5 năm 2019 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

Ghen ghét và tình thương (Ga 15, 18-21)   18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không …

Xem tiếp »