Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09

  ☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘☘☘ ⏰NGÀY 26-09-2020⏰   ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Trong ngày mới này, con cầu xin Chúa mở rộng trái tim con để chia sẻ những gì con là, và con có, cho người thân cận. Con cầu xin Chúa giúp con hiến dâng cuộc đời …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 26-09-2020 (Lc 9,43b-45) Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

Xem tiếp »

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (26.9.2020 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43b-45)   43 Đang lúc mọi người bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-09

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-09-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Chúa Giêsu thử thách con một lần nữa. “Người lại hỏi:“ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ”Ông Phê rô thưa: “Thầy là Đấng Ki Tô của Thiên Chúa’” (Lc 9,20). Trong suốt lịch …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 25-09-2020 (Lc 9,18-22) Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (25.9.2020 – Thứ Sáu tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì …

Xem tiếp »

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (25.9.2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Lc 9, 18-22)   18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-09-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày sống mới bằng cách mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim con trước sự hiện diện của Cha. Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành với con trong ngày hôm nay và giúp con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 24-09-2020 (Lc 9,7-9) Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại …

Xem tiếp »

Ông này là ai? (24.9.2020 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! ” Kẻ khác nữa lại nói: …

Xem tiếp »