Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Ngày 16 tháng 5 năm 2021 – Lễ Chúa Lên Trời, năm B)

Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Mc 16, 15-20)   15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước con là một khởi đầu mới để cảm tạ, ngợi khen, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa của con. Phút này con bày tỏ niềm xác tín vào Ngài vì “anh em mà xin Chúa Cha điều …

Xem tiếp »

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ngày 15 tháng 5 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16, 23b-28)   23 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì cuộc hành trình mới mà Cha ban cho con. Con ý thức về việc con được chọn, được gọi. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con về điều này trong Tin Mừng: “Chính …

Xem tiếp »

Lòng anh em sẽ vui (14.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. …

Xem tiếp »

Chúa chọn ai (14.5.2021 – Thánh Matthia, tông đồ)

Lời Chúa: Cv 1, 15-17. 20-26 Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em – có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt – Ông nói: “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đavít …

Xem tiếp »

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ngày 14 tháng 5 năm 2021 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20-23a)   20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành …

Xem tiếp »

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ngày 14 tháng 5 năm 2021 – Lễ Thánh Mát-thi-a Tông Đồ)

  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17)   9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, ngày 13/05/2021 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng kính Lễ Đức Mẹ Fatima. Ba trẻ đang chăn chiên đã “thấy” và “lắng nghe” Mẹ nhắn nhủ. “Thị kiến” đó đã thay đổi cuộc đời họ. Các tông đồ cũng đã thấy và …

Xem tiếp »