Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Đời này, đời sau (23.11.2019 – Thứ bảy Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 20, 27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào …

Xem tiếp »

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Ngày 23 tháng 11 năm 2019 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-40)   27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: …

Xem tiếp »

Lời Chủ Chăn: Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C

LỄ CHÚA KITÔ VUA  (Lc 23,35-43) Anh chị em thân mến,   Ngay khi Chúa Giêsu giáng sinh, ca đoàn thiên thần đã giới thiệu Ngài là Đấng Cứu Thế và đã cất lời ca vang: “vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 22-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, khi vừa thức giấc, trái tim con hoan hỉ reo vui vì được ở lại trong sự hiện diện của Cha và lãnh nhận món quà Thần Khí. Xin Cha ban ơn để con luôn biết lắng nghe Lời của Chúa …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 22-11-2019 (Lc 19,45-48)

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. …

Xem tiếp »

Nhà cầu nguyện (22.11.2019 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! ” 47 …

Xem tiếp »

« Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (22.11.2019 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

    « Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (Lc 19, 45-48)   45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 21-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ hôm nay, con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ. Rất nhiều lần con đã chẳng có được thái độ giống như Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Xin Cha ban ơn để …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50)

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: …

Xem tiếp »

Ai là mẹ tôi? (21.11.2019 – Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

Xem tiếp »