Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Mùa Xuân Truyền Giáo Mới, Số 21

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 21.10.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-10  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay, và ngẫm suy rằng “sự giàu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ cho anh chị em mình”. “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 21.10.2019, Lc 12,13-21

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 21-10-2019 (Lc 12,13-21) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các …

Xem tiếp »

Những kho lớn hơn (21.10.2019 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” …

Xem tiếp »

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Ngày 21 tháng 10 năm 2019 – Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên)

  Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 20.10.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-10  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Thế giới truyền giáo hôm nay, chúng con nguyện xin thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của mọi sứ mạng truyền giáo, xin cho chúng con sống với niềm vui và khám phá ra rằng “Ơn …

Xem tiếp »

Phải cầu nguyện luôn (20.10.2019 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm C)

  Phải cầu nguyện luôn (Lc 18, 1-8)   1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, …

Xem tiếp »

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên Năm C

Lc 18,1-8 Anh chị em thân mến, Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong khung cảnh của năm Phụng vụ chuẩn bị kết thúc, Giáo Hội hướng chúng ta về ngày quang lâm, ngày Chúa Giêsu trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết, để mời gọi chúng ta …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 19.10.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-10  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào” (Lc 12,8-12) Như lời Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần đến cho chúng ta trong sự thật, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta không …

Xem tiếp »

Mùa Xuân Truyền Giáo, Số 19

Xem tiếp »