Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Mến Yêu Hàng Ngày, 15-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 15-07-2020 (Mt 11, 25-27) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha dấu yêu, xin Cha ban cho con ân sủng, để con bắt đầu ngày mới với lòng can đảm của những người biết rằng họ đang được Cha đồng hành. Ngày hôm nay, mừng lễ thánh Bonaventura. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha giúp con được nghỉ ngơi trong Cha, ngay cả khi con đang hoạt động. Lòng con trào dâng tâm tình tạ ơn vì mọi điều đã dẫn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 14-07-2020 (Mt 11,20-24) Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm …

Xem tiếp »

Dấu lạ và sám hối (14.7.2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XV Thường Niên)

Dấu lạ và sám hối (Mt 11, 20 – 24) 20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ …

Xem tiếp »

Không sám hối (14.7.2020 – Thứ Ba tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 11, 20-24 20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-07

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khát khao được hợp nhất cùng Chúa Giêsu trong ngày mới hôm nay. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. (Mt …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 13-07-2020 (Mt 10, 34-11,1)   “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa …

Xem tiếp »

Không xứng với Thầy (13.7.2020 – Thứ Hai tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 10, 34 – 11, 1 34“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với …

Xem tiếp »

“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Ngày 13 tháng 7 năm 2020 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XV Thường Niên)

“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 34 – 11, 1)   10.34 “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến …

Xem tiếp »