Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-02

☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️ ⏰NGÀY 27/02/2021⏰ ⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⛅ Con đón nhận ngày mới trong tình yêu và sẵn sàng trở thành dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người chung quanh. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. …

Xem tiếp »

Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Sáu sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021 với tinh thần của thánh Edith Stein.   10. Thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.   Lời Thánh Edith Stein   “Tôi xác tín rằng tôi ở đúng vị trí của tôi, tôi biết …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-02

☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️ ⏰NGÀY 26/02/2021⏰ ⛅CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌥 Con biết ơn vì một ngày mới đến bằng việc chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng thực thi tinh thần Nước Trời. “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-02

☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ☀CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG☀️ ⏰Thứ 6, 26/02/2021☀️ ⚡️(Mt 5, 20-26)⚡️ “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

Xem tiếp »

Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Năm sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021 với tinh thần của thánh Edith Stein.   9. Thứ Năm sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.   Lời Thánh Edith Stein “Trong nội tâm cũng như trong thế giới bên ngoài, con người tìm thấy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02

☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️ ⏰NGÀY 25/02/2021⏰ ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Con chào đón ngày mới và mở rộng trái tim con với Chúa Cha. Hôm nay, Chúa Giê-su nói với con rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ …

Xem tiếp »

Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Tư sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021 với tinh thần của thánh Edith Stein. 8. Thứ Tư sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.   Lời Thánh Edith Stein. “Điều chúng ta có thể làm rất ít so với điều được làm cho chúng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🍀🍀 ⏰NGÀY 24/02/2021⏰   🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Lạy Cha, con biết ơn bởi ngày mới Cha ban và mời gọi con cộng tác vào sứ vụ lòng thương xót của Cha. Con sẵn sàng với lời mời gọi này, bằng cách đón nhận những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 24/02/2021 ⏰ 🍀(Lc 11,29-32)🍀 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

Xem tiếp »

Cùng Chúa tiến về Emmaus: Thứ Ba sau Chúa Nhật Mùa Chay 1

Cùng Chúa Tiến về Emmaus Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021 với tinh thần của thánh Edith Stein.   7. Thứ Ba sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay.   Lời Thánh Edith Stein “Đối với những người nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, thú tội …

Xem tiếp »