Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-10-2021

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì một ngày mới đã đến. Hôm nay, Lời Chúa nói với con: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-11-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 5, 21-10-2021⏰ (Lc 12,49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

Xem tiếp »

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (21.10.2021 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T29TNL_LC12_49_53.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em …

Xem tiếp »

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Ngày 21 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 4, 20-10-2021⏰ (Lc 12,39-48) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con xin dâng ngày mới bằng việc đặt cuộc sống của con trong bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu, và hân hoan đón nhận Lời Chúa: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị …

Xem tiếp »

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày 20 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút …

Xem tiếp »

Trung tín, khôn ngoan (20.10.2021 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T29TNL_LC12_39_48.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 39-48 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 3, 19-10-2021⏰ (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10-2021

          TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cha yêu mến, con mong đợi Cha, vì trái tim con khao khát Cha. “…Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, …

Xem tiếp »

Chủ sẽ phục vụ (19.10.2021 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T29TNL_LC12_35_38.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.  Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. …

Xem tiếp »

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Ngày 19 tháng 10 năm 2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

    “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38)   35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/10/2021

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con bắt đầu ngày sống với lòng biết ơn chan chứa, vì ngày mới Ngài thương ban. Con hướng mình về Thánh Lu-ca trong ngày lễ kính Ngài, và lắng nghe đoạn Phúc Âm theo Thánh Lu-ca: “Sau đó, Chúa …

Xem tiếp »

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1018THANHLUCA_LC10_1_9.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ …

Xem tiếp »

« Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Ngày 18 tháng 10 năm 2021 – Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng)

  « Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Lc 10, 1-9)   1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Này con đây Chúa ơi!, cùng bắt đầu ngày mới với Chúa. Như đã từng xảy ra với thánh An-rê, con muốn được ở cùng Chúa, dành thời gian hôm nay cho Chúa và vì thế có thể …

Xem tiếp »

Anh em không như thế (17.10.2021 – Chúa nhật 29 Thường niên năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN29TNB_MC10_35_45.mp3 Lời Chúa: (Mc 10, 35-45) 35 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Ðức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”. 36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện …

Xem tiếp »

“Con Người đến là để phục vụ và hiến mạng” (17.10.2021 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm B)

  “Con Người đến là để phục vụ và hiến mạng” (Mc 10, 32-45)   32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-10-2021

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, này con đây đến gặp gỡ Ngài. Con cảm tạ Chúa vì khoảnh khắc này, vì Ngài và con có thể tâm sự như những người bạn. Xin biến đổi con, lạy Chúa Giêsu! Xin …

Xem tiếp »

 Đừng lo (16.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T28TNL_LC12_8_12.mp3   Lời Chúa: Lc 12, 8-12 8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 6, 15-10-2021 ⏰ (Lc 12,1-7) Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-10-2021

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón nhận ngày mới này và sẵn sàng lắng nghe Thần Khí hướng dẫn con trong sứ vụ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Avila, xin Cha giúp con trở nên vị tông …

Xem tiếp »

Môn đệ và bạn hữu (15.10.2021 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T28TNL_LC12_1_7.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 1-7 1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không …

Xem tiếp »

“Anh em đừng sợ !” (Ngày 15 tháng 10 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  “Anh em đừng sợ !” (Lc 12, 1-7)   1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-10-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì bình minh ngày mới, và xin cho Lời của Ngài thử thách lòng con: “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10-2021

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 5, 14-10-2021⏰ (Lc 11, 47-54) “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, …

Xem tiếp »

Ngôn sứ và tông đồ (14.10.2021 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T28TNL_LC11_47_54.mp3     Lời Chúa: Lc 11, 47-54 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề Luật (Ngày 14 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Lc 11, 47-54) 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-10-2021

      🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 13/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Con cảm tạ Cha vì một ngày mới đến, và con để lời Chúa Giê-su thấm nhập tâm hồn: “Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-10-2021

🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 13-10-2021 ⏰ (Lc 11,42-46) Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải …

Xem tiếp »

Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T28TNL_LC11_42_46.mp3       Lời Chúa: Lc 11, 42-46 42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải …

Xem tiếp »

Bệnh sống theo vẻ bề ngoài (13.10.2021 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

Bệnh sống theo vẻ bề ngoài (Lc 11, 42-46)   42 “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-10-2021

        🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 12/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Lạy Cha, bắt đầu một ngày mới, con sấp mình trước nhan Cha, xin Cha chỉ cho con biết sự phong phú của đời sống nội tâm. “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-10-2021

🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 12-10-2021 ⏰ (Lc 11, 37-41) Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với …

Xem tiếp »

Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T28TNL_LC11_37_41.mp3   Lời Chúa: Lc 11, 37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông …

Xem tiếp »

« Hãy bố thí những gì bên trong » (Ngày 12 tháng 10 năm 2021 -Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  « Hãy bố thí những gì bên trong » (Lc 11, 37-41)   37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-10-2021

🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 11-10-2021 ⏰ (Lc 11,29-32) Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-10-2021

    🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 11/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Lạy Cha, con bắt đầu một tuần sống bằng việc dâng mình lên Cha, và tạ ơn Người vì ngày mới mà Người đã ban tặng. Hôm nay, con xin cho được bước đi cùng Con …

Xem tiếp »

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Ngày 11 tháng 10 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả …

Xem tiếp »

Tìm kiếm dấu lạ (11.10.2021 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T28TNL_LC11_29_32.mp3       Lời Chúa: Lc 11, 29-32 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/10/2021   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con từ bỏ sự giàu có của thế gian để yêu mến và bước đi theo Ngài. Ngài mời gọi con học biết thái độ cởi mở để “khám phá …

Xem tiếp »

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa nhật 28 Thường niên, Năm B)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN28TNB_MC10_17_30.mp3     Lời Chúa: (Mc 10,17-30) 17 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Ðức Giêsu đáp: “Sao …

Xem tiếp »

“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (10.10.2021 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, năm B)

  “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10, 17-27)   17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 09/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷   Với niềm hân hoan trong lòng, con đón chào ngày mới Cha thương ban. Lời Chúa hôm nay nhắc con rằng: “Đúng hơn, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10

🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 09-10-2021 ⏰ 🌷(Lc 11,27-28)🌷   Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải …

Xem tiếp »

« Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm » (Ngày 9 tháng 10 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  « Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm » (Lc 11, 27-28)   27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! …

Xem tiếp »

Phúc thay lòng dạ (9.10.2021 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T27TNL_LC11_27_28.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 27-28 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 08/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷   Nơi đây là không gian mà con chọn để gặp gỡ Chúa, qua từng nhịp thở của mình, con thinh lặng để ý thức về sự hiện diện của Chúa tràn đầy trong con. Con đọc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 08-10-2021⏰  🌷(Lc 11,15-26)🌷 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên …

Xem tiếp »

Ngón tay Thiên Chúa (8.10.2021 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T27TNL_LC11_15_26.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 15-26 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: …

Xem tiếp »

“Ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Ngày 8 tháng 10 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  “Ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11, 15-26)   14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-10

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 07/10/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻   Con chào đón ngày mới cùng với Mẹ Maria, con muốn tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài là bạn của con, Ngài luôn kiếm tìm con không mệt mỏi. “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 07-10-2021⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

Xem tiếp »

Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa (7.10.2021 -Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1007LEMANCOI.mp3 Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Hãy xin thì sẽ được (7.10.2021 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

Xem tiếp »

“Anh em cứ xin thì sẽ được” (Ngày 7 tháng 10 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Lc 11, 5-13)   5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn …

Xem tiếp »

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (7.10.2021 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-10

      🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 06/10/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻   Lạy Cha, con xin đặt mình trong sự hiện diện của Cha và đắm chìm trong ánh mắt âu yếm của Ngài. Con hiệp nhất lời cầu nguyện của mình với các tông đồ: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 06-10-2021⏰ 🌸 (Lc 11,1-4)🌸 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn …

Xem tiếp »

Xin dạy chúng con cầu nguyện (6.10.2021 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T27TNL_LC11_1_4.mp3   Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người …

Xem tiếp »

« Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến » (Ngày 6 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  « Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến » (Lc 11, 1-4)   1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 05/10/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻   Lạy Cha, con đã sẵn sàng để khởi đầu ngày mới cùng Chúa Giêsu. Chúng con đang sống trong một thế giới tràn ngập những điều làm cho mình bị phân tâm. Xin Cha cho con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-10

Xem tiếp »

Chọn phần tốt hơn (5.10.2021 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T27TNL_LC10_38_42.mp3   Lời Chúa: Lc 10, 38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người …

Xem tiếp »

“Con Người không đến để hủy diệt sự sống” (5.10.2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  “Con Người không đến để hủy diệt sự sống” (Lc 9, 51-56) 1. Con đường Thập Giá Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay (Lc 9, 51-56) và bài Tin Mừng ngày mai theo mùa thường niên (Lc 9, 57-62) làm nên hai phần rất khác biệt: ông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 04-10-2021⏰ 🌻(Lc 10,25-37)🌻 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 04/10/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻   Lạy Chúa, khởi đầu giờ phút cầu nguyện hôm nay, con xin tạ ơn Cha vì ngày sống mới đã đến! Xin Chúa Thánh Thần ban ơn để con có thể mở lòng với sứ mạng của …

Xem tiếp »

Hãy đi và làm như vậy (4.10.2021 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T27TNL_LC10_25_37.mp3   Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp26 Người đáp: “Trong Luật …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 03/10/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Với cảm xúc trào dâng vì chính Thiên Chúa luôn khao khát gặp gỡ mình, con cung kính hướng lòng lên Chúa là Cha của con. Con nhớ đến những anh chị em mà Cha đã thương ban …

Xem tiếp »

Không được phân ly (3.10.2021 – Chúa Nhật XXVII Thường Niên, năm B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN27TNB_MC10_2_16.mp3 Lời Chúa Mc 10:2-16 2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 02/10/2021⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨               Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Nhờ vị thiên thần hộ thủ, con xin đặt mình trong bàn tay Cha để dâng lên điều bé nhỏ mà con có cùng với khát …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 02-10-2021⏰ 🌻(Mt 18,1-5,10)🌻           Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh …

Xem tiếp »

Chiêm ngưỡng nhan Cha (2.10.2021 – Các thiên thần hộ thủ)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1002LECACTHIENTHANHOTHU.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-10

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 01/10/2021⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới bằng việc gặp gỡ Chúa để cầu xin ân sủng là một trái tim rộng mở biết lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Con cảm nhận Lời Chúa, như dành cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-10

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 01-10-2021⏰ 🌻(Mt 18,1-5)🌻 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu …

Xem tiếp »

Trở lại và trở nên như trẻ thơ (1.10.2021 – Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1001THANHTERESA.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-09

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 30/09/2021⏰   🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Lạy Cha, một ngày mới đang bắt đầu và Cha đánh thức con bằng lời này: “Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2). Hôm nay, con được gọi để làm việc cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 5, 30-09-2021⏰ 🌻(Lc 10,1-12)🌻 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà …

Xem tiếp »

Như chiên con (30.9.2021 – Thứ năm Tuần 26 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T26TNL_LC10_1_12.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-09

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 29/09/2021⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Lạy Cha, con khởi đầu ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e, Gáp-ri-en và Ra-pha-en. Đối với Cha, Đấng luôn ở cùng con, con thật đáng giá. Cha trao cho con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 29-09-2021⏰ 🌻(Ga 1,47-51)🌻 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: …

Xem tiếp »

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2021 – Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0929CACTONGLANHTHIENTHAN.mp3 Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại …

Xem tiếp »

“Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (29.9.2021 – Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần)

“Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1, 47-51)   47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-09

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 28/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này với lòng biết ơn vì con có cơ hội để sống như một môn đệ. “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ Ba, ngày 28.9.2021⏰ 🌼Lc 9,51-56🌼 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-09

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 27-09-2021⏰ 🌼(Lc 9, 46-50)🌼 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 27/09/2021⏰   🌼CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼 Lạy Cha, con bắt đầu ngày hôm nay với lòng biết ơn vì sự chăm sóc mà Cha dành cho con. “Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ Đức Giê-su: ai là người lớn nhất? Đức …

Xem tiếp »

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T26TNC_LC9_46_50.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 …

Xem tiếp »

“Ai là người lớn nhất?” (27.9.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên)

  “Ai là người lớn nhất?” (Lc 9, 46-50)   46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với …

Xem tiếp »

Không chống là ủng hộ (26.9.2021 – Chúa nhật 26 Thường niên, năm B)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN26TNB_MC9_38_43_47_48.mp3  Lời Chúa: (Mc 9, 38-43.45.47-48) 38 Hôm ấy, Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. 39 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2021

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 26/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con dâng ngày mới này lên Cha và đặt trọn bản thân con trong bàn tay của Chúa Giêsu. Con cám ơn Cha đã gọi con thi hành sứ mạng. “Ông Gioan nói với Đức Giêsu: …

Xem tiếp »

« Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (26.9.2021 – Chúa Nhật XXVI Thường Niên, năm B)

  « Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (Mc 9, 38-43.45.47-48)   38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”39 Đức Giê-su bảo: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-09-2021

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 25-09-2021⏰ (Lc 9,43b-45) Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-09-2021

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 25/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với Chúa Giê-su, Đấng luôn yêu cho đến cùng, để con có thể tìm thấy tình yêu đó ẩn trong mọi sự và thưởng thức sự hiện diện gần gũi …

Xem tiếp »

Không hiểu lời đó (25.9.2021 – Thứ Bảy tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T25TNL_LC9_44_45B.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những …

Xem tiếp »

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (25.9.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43b-45)   43 Đang lúc mọi người bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2021

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 24-09-2021⏰ (Lc 9,18-22) Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2021

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 24/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới khi con có thêm cơ hội để hiểu và lớn lên trong tình thân với Cha. Chúa Giê-su hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T25TNL_LC9_18_22.mp3    Lời Chúa: Lc 9, 18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo …

Xem tiếp »

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (24.9.2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXV Thường Niên)

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Lc 9, 18-22)   18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là …

Xem tiếp »