___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn vì một ngày mới được trao ban và con chuẩn bị tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa trong hành trình của mình. Chúa Giêsu mời gọi con hôm này hãy dành cho Chúa thời gian và không gian mà …

Xem tiếp »

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (Thứ Ba, Tuần 9 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 12, 13-17 13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa ở trong con và Ngài hiện diện nơi mọi tạo vật, mọi hoàn cảnh và trong chính anh chị em con, nhưng đôi lúc con lại quên mất sự hiện diện của Ngài. “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách …

Xem tiếp »

Tảng đá góc (Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 12, 1-12 1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ngày lễ của tình yêu, đã bắt đầu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16-18) Con …

Xem tiếp »

Thiên Chúa đã yêu thế gian (Chúa nhật Chúa Ba Ngôi)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày mới với tâm tình biết ơn. Hôm nay Chúa muốn con trả lời câu hỏi của Chúa bằng lòng chân thành. “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi.” (Mc 11,27-33) Nếu con muốn biết được ý định …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã cho con được trở thành đền thờ của Ngài. “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.” (Mc 11,11-26) Liệu con có ý thức được rằng anh …

Xem tiếp »

Chúng tôi không biết (Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? hay ai đã cho ông …

Xem tiếp »

Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc (Thứ sáu Tuần 8 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 11, 11-26 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai.  Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Ðức Giêsu cảm thấy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Trong ngày đầu tháng hôm nay, con xin tạ ơn Cha về những tài năng Ngài ban cho con, để con có thể phục vụ anh chị em mình. Con đọc thật chậm lời Chúa Giêsu nói với anh Ba-ti-mê, một người mù …

Xem tiếp »

Xin cho tôi nhìn thấy (Thứ Năm Tuần 8 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 10, 46-52 46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới trong niềm hoan lạc của Chúa Thánh Thần, lòng biết ơn vô vàn về những gì con được lãnh nhận. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,39-56) “Hai cuộc viếng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con dâng ngày mới của con cho Chúa, dâng mình phục vụ và bước theo Chúa với sự đơn sơ và khiêm nhường. Con cầu nguyện cho các sứ vụ và công việc của Giáo hội, và con tự hỏi: làm thế nào …

Xem tiếp »

Maria ở lại độ ba tháng (Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth)

    Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabeth. Bà Êlisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Bỏ mọi sự vì Thầy (Thứ Ba Tuần 8 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng bắt đầu ngày mới và dâng ngày sống của con lên Chúa. Con chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, nơi Người đã trao Mẹ Maria như là Mẹ của chúng con. Con đón nhận Mẹ Maria như người môn …

Xem tiếp »

Tôi phải làm gì? (Thứ Hai Tuần 8 Thường niên)

     “Lời Chúa: Mc 10, 17-27 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? “18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới bằng cách chiêm ngắm những gì diễn ra xung quanh. Con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì món quà sự sống, cùng cầu xin sự tha thứ vì những gì đã ngăn cản con đón nhận quà …

Xem tiếp »

Người thổi hơi trên các ông (Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới bằng việc phó dâng đời mình trong tay Chúa Giêsu, để được Ngài hướng dẫn và bước đi cùng Ngài như một người môn đệ. “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con đón nhận ngày hôm nay và tạ ơn tình yêu của Ngài đang hiện diện và đỡ nâng con. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi tình yêu nơi con, và trao phó các anh chị em khác cho con nữa. …

Xem tiếp »

Lời chứng xác thực (Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy …

Xem tiếp »

Hãy theo Thầy (Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 21, 15-19 15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài đã tỏ cho con thấy Ngài và Chúa Cha là một. Ngài cũng mời gọi con hiệp nhất cách chân thật và hữu hình với Ngài, với tất cả các anh chị em …

Xem tiếp »

Để họ được nên một (Thứ Năm Tuần 7 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và …

Xem tiếp »

Đức Mẹ Trên Đường – Madonna Della Strada

Madonna della strada – Đức Mẹ Trên Đường trong nhà thờ Gesù, Rô-ma. Lễ kính theo lịch Phụng Vụ của Dòng Tên: 24.5.     Đức Mẹ là ai đối với thánh I-nhã và Đức Mẹ đóng vai trò quan trọng như thế nào trên hành trình tâm linh của …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 24-05-2023 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu cuộc hành trình ngày mới hôm nay, con suy ngẫm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và để cho lời ấy thôi thúc mình: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha …

Xem tiếp »

Xin Cha gìn giữ họ (Thứ Tư tuần bảy Phục sinh)

 Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con cảm tạ Cha vì ngày mới được kết hiệp với Tình Yêu của Ngài. “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.” (Ga …

Xem tiếp »

Con cầu nguyện cho họ (Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a 1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-05-2023

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên ! Thứ 2, ngày 22-05-2023 (Ga 16, 29-33) Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng, con sẽ gặp khó khăn trên đường theo Chúa, nhưng chính Ngài lại nói: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33). Xin cho Lời …

Xem tiếp »

Thầy không một mình (Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 16, 29-33 29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với niềm xác tín: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20). Chúa Giê-su, người bạn và người đồng hành của con, luôn đồng hành với con mọi lúc trong cuộc …

Xem tiếp »

Ở với anh em đến tận thế (Chúa nhật Thăng thiên năm A)

✠Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn Cha vì những ơn lành Ngài thương ban. Chúa Giêsu mời gọi con cầu nguyện: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều …

Xem tiếp »

Chúa Cha yêu mến anh em (Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

  Lời Chúa:  Ga 16, 23-28 23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày sống mới với niềm hy vọng và lòng biết ơn vì những điều tốt đẹp Chúa đã ban. Lời Chúa hôm nay nói rằng: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). ĐTC Phanxicô nói: “Với …

Xem tiếp »

Lòng anh em sẽ vui (Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, ngày 18-05-2023 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con dâng lời tạ ơn Chúa vì món quà ngày sống mới Ngài đã ân ban. Con lắng nghe Lời Chúa hôm nay: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy …

Xem tiếp »

Nỗi buồn trở thành niềm vui (Thứ Năm Tuần 6 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha đã ban tặng cho con thêm ngày sống mới trong đường lối của Chúa Giêsu. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” …

Xem tiếp »

Toàn bộ sự thật (Thứ tư Tuần 6 Phục sinh)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, ngày 16-05-2023 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác nơi Chúa bản thân mình. “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 5-11). “Đừng sợ. Chúa sẽ chờ …

Xem tiếp »

Có lợi cho anh em (Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, con dâng lời cảm tạ vì ngày một ngày mới lại đến. “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). “Chính Chúa Thánh Thần nối kết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA Thứ 2, 15-05-2023 (Ga 15, 26 – 16, 4a) “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người …

Xem tiếp »

Làm chứng về Thầy (Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con thức giấc và chào đón một ngày mới đến. Thiên Chúa là Cha mang đến cho con Tình Yêu của Ngài trong thực tại, gia đình, bạn bè, công việc và trong tất cả những điều thuộc về con. Con chiêm ngắm …

Xem tiếp »

Sống Lòng Thương Xót như thế nào ?

SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ THẾ NÀO ? Lời cầu nguyện của thánh Faustina.   Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để đôi mắt con luôn nhân từ, và con không nghi ngờ hay kết án bất cứ ai qua giáng vẻ bề ngoài của họ, xin giúp con cảm …

Xem tiếp »

Ở với, ở bên, ở trong (Chúa nhật 6 Phục sinh Năm A)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY SỰ BẮT BỚ Thứ 7, ngày 13-04-2023 (Ga 15, 18-21) “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khi thức dậy, con tạ ơn Cha vì món quà là cuộc đời con. Con dâng lên Ngài toàn bộ con người con, từng khoảnh khắc và cả cuộc đời con. Con để lời Ngài vang vọng trong lòng: …

Xem tiếp »

Thế gian ghét anh em (Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là …

Xem tiếp »

Yêu thương nhau như Thầy (Thứ Sáu Tuần 5 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh …

Xem tiếp »

BÌNH TÂM – Thái độ cần có trong cuộc sống nhiều khổ đau

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     Bình tâm là một thái độ rất căn bản và nền tảng cho đời sống tâm linh, và thái độ này giúp ích rất nhiều cho những ai gặp khổ đau và thử thách. Thái độ bình tâm này cũng là cung …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN. Thứ 5, ngày 11-05-2023 (Ga 15, 9-11) “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại trong …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” …

Xem tiếp »

Niềm vui trọn vẹn (Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHỊU CẮT TỈA Thứ 4, ngày 10-05-2023 (Ga 15, 1-8) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,1-8). …

Xem tiếp »

Thầy là cây nho (Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI Thứ 3, ngày 09-05-2023 (Ga 14, 27-31) “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới và đón chào những gì sắp xảy đến trong ngày sống này. Xin cho trái tim con được mở ra với Chúa, và con sẽ nói với Ngài rằng hãy tin …

Xem tiếp »

Bình an cho anh em (Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Hôm nay, xin Chúa cho con biết “lựa chọn sự sống” để con sống hăng say sứ mạng của mình trong thế giới này. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói với Gioan, người môn đệ Ngài thương mến rằng: “Đây là mẹ của …

Xem tiếp »

Yêu mến, đến và ở lại (Thứ Hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con sẵn sàng để bắt đầu hành trình hôm nay, đặt mình cùng với trái tim Chúa Giêsu đang thổn thức vì thế giới và đoàn con của Ngài, những người cộng tác trong việc xây dựng Nước Trời. “Anh em hãy tin …

Xem tiếp »

Thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Chúa Nhật 5 phục sinh năm A)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY NÓI VỚI LÒNG TIN TƯỞNG Thứ 7, 06-05-2023 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 06/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con mở lòng mình ra đón ngày mới Cha đã thương ban. “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,7-14). Chúa mời gọi mỗi người chúng con đi tìm Ngài. “Đủ rồi, chúng ta hãy …

Xem tiếp »

Làm những việc lớn hơn nữa (Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

  LỜI CHÚA: Ga 14, 7-14 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 05-05-2023 (Ga 14, 1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay với một con tim sẵn sàng và biết ơn, vì con nhận ra Chúa đang cùng đi với con và sống trong con. “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự …

Xem tiếp »

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa Nhật Phục Sinh 5 – A       Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.     BÀI TIN MỪNG   Bản dịch của nhóm các Giờ Kinh Phụng Vụ.   1 Anh em đừng xao …

Xem tiếp »

Thầy là đường (Thứ Sáu Tuần 4 Phục sinh)

    LỜI CHÚA: Ga 14, 1-6 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới Ngài ban cho con. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Mối tương quan mật thiết với …

Xem tiếp »

Thật phúc cho anh em (Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20   16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Với tâm hồn rộng mở, con hân hoan chào đón hành trình ngày mới trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14,9). Con …

Xem tiếp »

Làm những việc lớn hơn nữa (Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)

Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình biết ơn. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Tính năng động của Nước Trời đòi hỏi con phải lắng nghe tiếng …

Xem tiếp »

Không ai cướp được chúng (Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

    LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01/05/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ và suy ngẫm về cách Chúa Giê-su bước đến với chúng con qua mỗi ngày sống, mặc dù Ngài luôn bị từ chối vì muốn trở nên bạn hữu …

Xem tiếp »

Đức Giêsu về quê (01.05 – Thánh Giuse Thợ)

Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30/04/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa Nhật IV Phục Sinh. Con là con chiên của Đấng Chăn Chiên Lành! Con tạ ơn vì tình yêu, sự quan tâm mà Chúa dành cho con và mở lòng ra để phục vụ người khác. “Người gọi tên từng con chiên …

Xem tiếp »

Mục tử và mùi chiên

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. …

Xem tiếp »

Được sống dồi dào(Chúa nhật 4 Phục sinh năm A – Chúa chiên lành)

Lời Chúa: (Ga 10,1-10) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/04/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con chào đón ngày mới và mở lòng với Đức Ki-tô, cộng tác trong sứ mạng lòng thương xót của Người. “Thưa Thầy, chúng con biết đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Con xin lập lại …

Xem tiếp »

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (Thứ Bảy Tuần 3 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều …

Xem tiếp »

Nhờ tôi mà được sống (Thứ Sáu Tuần 3 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/04/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con cộng tác với Ngài. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Chính con phải là những công nhân của hòa bình! Một nụ cười có thể thay đổi tâm hồn; một lời …

Xem tiếp »

Chúa Cha lôi kéo (Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/04/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con xin dâng ngày mới hôm nay cho Chúa, cuộc sống, ước muốn, năng lực của con, cũng như tất cả những gì con là, và con có, để Ngài sử dụng chúng vào việc phục vụ sứ mạng của Ngài.” “Ai đến …

Xem tiếp »

Đến với Tôi, tin vào Tôi (Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 6, 35-40 (35) Ðức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (36) Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. (37) Tất …

Xem tiếp »