Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Kiện toàn (27.3.2019 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa : Mt 5,17-19  17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, con hướng về Cha khi bắt đầu ngày hôm nay. Xin cho con được cộng tác trong sứ vụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Hôm nay, xin giúp con thực hành những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày-Nghiệm Được Ơn Tha Thứ Để Thứ Tha

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGHIỆM ĐƯỢC ƠN THA THỨ ĐỂ THỨ THA Thứ 3, 26-03-2019 (Mt 18, 21-35) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề Luật (27.3.2019 – Thứ tư, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Chốc Ấy Ngôi Thứ Hai Xuống Thế Làm Người

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI Thứ 2, 25-03-2019 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên …

Xem tiếp »

Hết lòng tha thứ (26.3.2019 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 18,21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, …

Xem tiếp »

“Bảy mươi lần bảy” (Ngày 26 tháng 3 năm 2019 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  “Bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-35)   21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Truyền Tin

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày Sứ Thần truyền tin, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Cha. Xin cho con cũng biết vâng theo thánh ý Cha qua việc dâng ngày mới hôm nay để cầu cho các …

Xem tiếp »

Tôi là nữ tì của Chúa (25.03.2019 – Lễ Truyền Tin – Lễ trọng)

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38  26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh mắt ấm áp của Cha. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng những suy nghĩ, lời nói và hành động của con, để cầu xin cho các …

Xem tiếp »