Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha trong ngày chúng con mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, là quan thầy của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH, bao gồm cả phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (EYM). …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 03-12-2020 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết …

Xem tiếp »

Loan báo Tin Mừng (03.12.2020 – Lễ Kính thánh Phanxicô Xaviê)

Lời Chúa: Mc 16, 15-20 15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ …

Xem tiếp »

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (3.12.2020 – Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (Mc 16, 15-20) 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận lấy ngày mới hôm nay với một tấm lòng trắc ẩn, sẵn sàng trao ban tình yêu đến những ai cần đến Cha. Chúa Giê-su đã nói với chúng con rằng “Thầy chạnh lòng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-12-2020 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

Ăn no nê (2.12.2020 – Thứ Tư, Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 15, 29-37  29 Khi ấy, Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

“Người ban BÁNH cho mọi chúng sinh” (Ngày 02 tháng 12 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  “Người ban BÁNH cho mọi chúng sinh” (Mt 15, 29-37)   29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin ôm trọn khoảnh khắc khởi đầu ngày mới hôm nay, mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng con đào sâu và củng cố mối tương quan cá vị với Chúa Ki-tô qua Lời Chúa và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 01-12-2020 (Lc 10,21-24) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết …

Xem tiếp »