Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN

___CẦU NGUYỆN

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 7-12)🌷 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong giây phút thinh lặng này, con dọn mình cho một ngày mới đến. Con hít thở, cảm tạ, cầu nguyện và sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa: “Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh …

Xem tiếp »

Chữa lành nhiều bệnh nhân (20.1.2022 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 3, 7-12 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai …

Xem tiếp »

Chữa lành nhiều bệnh nhân (20.01.2022 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 3, 7-12 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-01-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 07-01-2022⏰ 🌷(Lc 5,12-16)🌷 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

Xem tiếp »

Anh giơ tay ra! (Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 3, 1-6 1Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây! “4 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con mở lòng mình ra để đón chào ngày mới Cha ban tặng. Cha mời gọi con bước theo Người trên hành trình vốn không theo những lẽ thông thường, miễn sao là mưu ích …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-01-2022⏰ 🌷(Mc 2, 23-28)🌷 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu …

Xem tiếp »

Con Người làm chủ ngày sabát (Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 23-28 23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép! “25 Người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-01-2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con hít thở thật sâu với tấm lòng biết ơn về cơ hội được sống một ngày mới, và con dọn lòng cho lời nguyện sáng nay. Chúa Giêsu ban cho con cuộc sống mới của Người, nhưng cuộc sống đó chỉ …

Xem tiếp »

Chàng rể còn ở với  (17.1.2022- Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 18-22 18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “19 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-01-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Mở mắt ra trước ngày mới, con tạ ơn Chúa mà không lo lắng gì cho hôm nay. Nếu nhận ra có một khó khăn trong ngày sẽ đến, thì con vẫn không sợ hãi, vì …

Xem tiếp »

Nước hóa thành rượu (16.1.2022 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C)

Lời Chúa: (Ga 2,1-12) 1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. 2 Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. …

Xem tiếp »

Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (16.1.2022 – Chúa Nhật II Thường Niên, năm C)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12) 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít thở thật sâu và dâng lời cảm tạ, cùng mở lòng để cầu nguyện. Hôm nay, Chúa Giêsu đã đi bước trước; Ngài mở đường để con bước theo chân Ngài. Chúa mời gọi con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh …

Xem tiếp »

Kêu gọi người tội lỗi (Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14/01/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, hôm nay, con được mời gọi cùng chia sẻ sứ mạng tình thương của Chúa Giê-su dành cho những ai mà con đã tiếp xúc gặp gỡ. Con hân hoan đón nhận đặc ân này. “Ở dưới đất này, Con …

Xem tiếp »

Thấy họ có lòng tin (Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con đón nhận ngày mới này như một món quà mà Chúa tặng ban. Con xin đến gần Chúa, dâng lên những điều con ghét bỏ, và thân thưa cùng Chúa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có …

Xem tiếp »

Mến yêu hằng ngày, 13.1.2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 13-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,40-45)🌷 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập …

Xem tiếp »

Chạnh lòng thương (13.01.2022 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 40-45 40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “42 Lập …

Xem tiếp »

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Ngày 13 tháng 01 năm 2022 – Thứ năm, tuần I Mùa Thường Niên)

  “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con thức dậy vào ngày mới này. Con thấy biết ơn và ngạc nhiên trước Tình Yêu Thiên Chúa, điều đã mời gọi con vào sứ mạng tình thương của Người. Con khám phá ra Trái …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 12-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,29-39)🌷 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ …

Xem tiếp »

Bà phục vụ các ngài (Thứ Tư tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 11-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,21b-28)🌷 Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-01-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì ngày mới này và con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe điều Cha muốn nói với con: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10/01/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con xin đón nhận và trân trọng ngày mới này như là một cơ hội khác để bước theo Chúa. “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18). Ngày hôm nay, cơ hội của con để bước …

Xem tiếp »

Thấy – Gọi – Bỏ – Theo (Thứ Hai Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong dịp lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, con đón ngày mới với tâm tình biết ơn. Con cảm tạ Cha vì phép rửa mình được lãnh nhận, cũng như vì hồng ân đức tin. Con mở …

Xem tiếp »

Trời mở ra (9.1.2022 – Chúa nhật – Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm C)

Lời Chúa: (Lc 3,15-16.21-22) 15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Ðấng Mêsia. 16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có …

Xem tiếp »

Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa (9.1.2022 – Chúa Nhật kính Chúa Giê-su chịu phép rửa)

  Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa (Lc 3, 15-16.21-22)   15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: « Tôi, tôi làm phép rửa cho anh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn, kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giê-su để cùng làm việc với Người trong sứ vụ của lòng thương xót. “Đức Giê-su thấy một đám người rất …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 08-01-2022⏰ 🌷(Ga 3,22-30)🌷 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có …

Xem tiếp »

Mọi người đều đến với ông (Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan, đang làm phép rửa tại Ênon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, người ta đến và chịu phép …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07/01/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới trong sự hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa. Con hít thở và cảm nhận sự hiện diện của Người. Con tạ ơn vì điều đó và mở tâm trí để lắng nghe lời Người. “Đoàn …

Xem tiếp »

Hãy đi trình diện tư tế (Thứ Sáu, sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-01-2021

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ ⏰Thứ 5, 06-01-2022⏰ 🌷(Lc 4,14-22a)🌷 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06/01/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngày mới đến, con thức giấc với lòng biết ơn và sẵn sàng cho sứ mạng mới đang chờ đón. Con chăm chú lắng nghe Lời Chúa: “Đức Vua dân Do- thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2). …

Xem tiếp »

Trả lại tự do (Thứ Năm, sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh. Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-01-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 05/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét…’Cứ đến mà xem’” (Ga 1,45-46). Mỗi khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-01-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 05-01-2022⏰ 🌷(Mc 6,45-52)🌷 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-01-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 04-01-2022⏰ 🌷(Mc 6,34-44)🌷 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì một ngày mới, và con mở lòng mình để gặp gỡ Cha trong Thánh Kinh: “Họ đáp: ‘Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?’ Người bảo họ: “Đến mà …

Xem tiếp »

Ai nấy được no nê (04.1.2022 – Thứ Ba, sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: …

Xem tiếp »

Năm chiếc bánh và hai con cá (4.1.2022 – Thứ ba, sau Lễ Hiển Linh)

Năm chiếc bánh và hai con cá (Mc 6, 34-44)   34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03/01/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, với trọn cả tấm lòng, con kêu cầu danh Cha, danh xưng duy nhất có thể bảo vệ con. Con xin đón nhận ngày mới Cha ban như một cơ hội để đi cùng tha nhân trong tình bác ái huynh …

Xem tiếp »

Ánh sáng và sự sống (03.1.2022 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Mt 4, 12-17.23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê. Người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và …

Xem tiếp »

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (3.1.2022 – Thứ hai sau lễ Hiển Linh)

  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 12-17. 23-25) 12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/01/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón rước Cha vào ngày Chúa Nhật hôm nay. Con biết ơn vì những điều gì? Chúa Cha ban chính Con Một của Ngài, để chúng ta trở nên con cái Ngài, và trở thành anh chị em của nhau. “Ngôi …

Xem tiếp »

Vui mừng khôn siết (Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh)

LỜI CHÚA Mt 2,1-12 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện …

Xem tiếp »

Ngôi sao dẫn đường (02.01.2022 – Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh)

]Lời Chúa: (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: “Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01/01/2022

      CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu năm mới với lòng biết ơn và phó thác nơi Mẹ Maria. Con muốn dâng lên Mẹ điều gì? Con hướng lòng mình trong lời cầu bình an cùng Giáo Hội trong hôm nay. “Bà Ma-ri-a thì hằng ghi …

Xem tiếp »

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (01.01 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

Lời Chúa: Lc 2,16-21 16 Những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người …

Xem tiếp »

“Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy” (Ngày 01 tháng 01 năm 2022 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa – Lễ Trọng)

  “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy” (Lc 2, 16-21)   16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại …

Xem tiếp »

Lời tạ từ cuối năm

(Gợi ý xét mình về một năm đại dịch) Không phải lúc nào ta cũng cảm thấy dễ chịu khi nhìn lại quãng thời gian thử thách, đau khổ, hay mất mát, nhưng truyền thống linh đạo Inhaxiô luôn nhắc nhở ta rằng, phản tỉnh về những điều đã xảy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 31-12-2021⏰ 🌷(Ga 1,1-18)🌷  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin dâng lên Cha ngày mới này cùng tất cả những ánh sáng và bóng tối trong con. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” (Ga 1,1-18). Người đã gánh lấy mọi thứ, đặc biệt …

Xem tiếp »

Ngôi Lời đã thành người (31.12.2020 – ngày 7 trong tuần Bát nhật Giáng Sinh)

Lời Chúa: Ga 1, 1-18   1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

Xem tiếp »

« Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (31.12.2021 – Thứ VII trong Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh)

  « Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở lòng mình chào ngày mới với lòng biết ơn. Tin Mừng hôm nay chia sẻ về nữ ngôn sứ An-na không thể giữ kín niềm vui của bà được: “bà nói về Hài Nhi cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 30-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,36-40)🌷 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi …

Xem tiếp »

Ngày càng lớn lên (30.12.2021 – ngày 6 trong tuần bát nhật Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 2, 36-40  36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. …

Xem tiếp »

Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (Ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2021 – Ngày V và VI trong Tuần Bất Nhật Giáng Sinh)

    Thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2, 22-35 và 36-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 29/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong buổi sớm mai này, con phó dâng chính mình để Thần Khí dẫn lối. Cũng nhờ vậy, ông Si-mê-ôn đã thấy ánh sáng mà ông hằng mong đợi và hân hoan lan truyền ánh sáng ấy. “Muôn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 29-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,22-35)🌷 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi …

Xem tiếp »

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2021 – Ngày 5 trong Tuần Bát nhật Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 2, 22-35 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28/12/2021

          CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu hành trình ngày mới hôm nay bằng một trái tim rộng mở, để cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mạng tình thương. Thi hành sứ mạng ấy thì không dễ dàng và thật là chán nản …

Xem tiếp »

Khóc thương con mình (28.12.2021 – Tuần Bát nhật Giáng sinh – Các thánh Anh hài tử đạo)

 Lời Chúa: Mt 2, 13-18 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì …

Xem tiếp »

“Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (Ngày 28 tháng 12 năm 2021 – Lễ kính Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo)

  “Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (1Sm 1, 20-22.24-28; 1Ga 3, 1-2.21-24; Mt 2, 13-18)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đánh thức tâm hồn mình trong buổi bình minh này với lời tạ ơn vì đức tin mà con đã được lãnh nhận từ các Tông đồ. Người môn đệ yêu dấu khi nhìn thấy ngôi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay, con đón nhận Lời Chúa với lòng biết ơn chân thành. “Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.” (Lc 2,22-40). …

Xem tiếp »

Có hay?

“Cô Vy” ập tới muôn nơi Nhân gian sầu khổ chơi vơi giữa dòng Lệ sầu gạt nỗi ngóng trông Ê chề ủ rũ chênh chông tìm đường. Thấu trần một nắng hai sương Ba Ngôi ‘thủ thỉ’ đoái thương kiếp người Ngôi Hai cất tiếng khóc cười. Vinh danh …

Xem tiếp »

Con phải ở nhà Cha con (26.12.2021 – Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất, năm C)

Lời Chúa: (Lc 2,41-52) 41 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu …

Xem tiếp »

Mầu nhiệm Thánh Gia (26.12.2021 – Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lễ Thánh Gia)

Mầu nhiệm Thánh Gia (Hc 3, 3-7.14-17a hay 1Sm 1, 20-22.24-28 ; Cl 3, 12-21 hay 1Ga 3, 1-2.21-24; Lc 2, 41-52)   41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 25-12-2021⏰ 🌷(Lc 2,1-14)🌷 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9,5). Trong buổi sáng của ngày Giáng Sinh hôm nay, con cầu nguyện với bài giảng của ĐGH …

Xem tiếp »

Ngôi Lời làm người (25.12.2021 – Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày)

Tin Mừng theo thánh Gioan 1,1-18 (1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/12/2021

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đêm nay là đêm Giáng sinh: hãy sẵn sàng bước gần đến máng cỏ với những người chăn cừu ở Bê-lem và với toàn thể Giáo hội. “Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một …

Xem tiếp »

Tin Mừng trọng đại (24.12.2021-Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

Lời Chúa: Lc 2, 1-14 1 Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyria. 3 Ai nấy đều phải về nguyên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-12-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu một ngày với tâm can của trái tim, một trái tim sẵn sàng đón nhận lòng từ bi của Chúa, Đấng đến để cứu giúp những người đang gặp khó khăn. “Tới ngày mãn nguyệt khai …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 23-11-2021⏰ 🌷(Lc 21,5-11)🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn …

Xem tiếp »

Tên cháu là Gioan (23.12.2021 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 57-66 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép …

Xem tiếp »

“ Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2021)

  “ Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” (Lc 1, 57-79)   57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12-2021

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày sống lại bắt đầu, con cảm tạ Cha vì một cơ hội mới để được làm chứng cho niềm vui của Phúc Âm. “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12-2021

\ ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 22-12-2021⏰ 🌻 (Lc 1,46-56)🌻 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới cùng với Mẹ Maria, và sẵn sàng ra đi cùng Mẹ gặp gỡ tha nhân để mang Chúa Giê-su đến với thế giới. “Bà Maria lên đường vội vã… vào một thành …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-12-2021⏰ 🌷(Lc 1,39-45)🌷 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2021 – Trước Giáng Sinh)

Lời Chúa: (Lc 1, 39-45 )  39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng …

Xem tiếp »

Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2021)

  Thứ Hai Thì Ngắm Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 39-56) 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-12-2021

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày Chúa Giáng Sinh đang gần kề. Hôm nay, con đón nhận cơ hội để hăng hái chờ đón Ngôi Lời nhập thể cùng với mẹ Maria. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 20-12-2021⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

Xem tiếp »

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa (20.12 trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 20 tháng 12 năm 2021)

    Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻         Con mở lòng mình ra với Chúa và đón nhận hồng ân ngày mới. Con được mời gọi vào cuộc hành trình: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành …

Xem tiếp »

Nghe tiếng chào (Chúa nhật 4 Mùa Vọng, Năm C)

Lời Chúa: (Lc 1,39-45) 39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

BÌNH YÊN VẮNG

  (A Week of Peace)   Mùa đông giá lạnh nhiều xác xơ, Phải chăng phản ánh lòng nhân thế, Gợi lên chung hẹn một lối về, Hơi ấm tình người đang tìm kiếm?   Lịch sử dòng đời nhiều trải nghiệm, Xoay vần theo xuân hạ, thu sang, Đông …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới này bằng việc lắng nghe một đoạn Lời Chúa: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền …

Xem tiếp »