Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-10-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-10-2023 (Lc 10, 38-42) Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 09-10-2023 (Lc 10,25-37) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 30-08-2023 (Mt 23,27-32) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-08-2023 (Mc 6,17-29) Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 16-08-2023 (Mt 18,15-20)  “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 15-08-2023 (Lc 1,39-56) “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 10-08-2023 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-08-2023 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 07-08-2023 (Mt 14,13-21) Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 01-08-2023 (Mt 13,36-43)  Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 28-07-2023 (Mt 13,18-23) “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 27-07-2023 (Mt 13, 10-17) “Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 26-07-2023 (Mt 13,1-9) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 25-07-2023 (Mt 20,20-28)       Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 21-07-2023 (Mt 12, 1-8) Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 20-07-2023 (Mt 11, 28-30) “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 15-07-2023 (Mt 10, 24-33) “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 14-07-2023 (Mt 10, 16-23) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ĐƯỢC SAI ĐI Thứ 5, 13-07-2023 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 11-07-2023 (Mt 9, 32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 7, 08-07-2023 (Mt 9, 14-17) Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-07-2023 (Mt 9, 9-13) Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY “ĐỨNG DẬY” Thứ 5, 06-07-2023 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-07-2023

Mến Yêu Hằng Ngày  Chiến Đấu Chống Sự Dữ  Thứ 4, 05-07-2023 (Mt 8,28-34) Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY ĐỨC TIN & NỖI SỢ HÃI Thứ 3, 04-07-2023 (Mt 8, 23-27) Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC Thứ 7, ngày 01-07-2023 (Mt 8, 5-17) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH Thứ 6, 30-06-2023 (Mt 8, 1-4) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-06-2023

Mến Yêu Hằng Ngày  “Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 5, 29-06-2023 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-06-2023 (Mt 7, 15-20) “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN Thứ 5, 22-06-2023 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TỪ BỎ và LỚN LÊN Thứ 7, 17-06-2023 (Lc 2,41-51) Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY ĐỂ TRỞ NÊN BÉ NHỎ Thứ 6, 16-06-2023 (Mt 11,25-30) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, 14-06-2023 (Mt 5, 17-19) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TÔN VINH CHA Thứ 3, ngày 13-06-2023 (Mt 5, 13-16) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-06-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-06-2023 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 24-05-2023 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-05-2023

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên ! Thứ 2, ngày 22-05-2023 (Ga 16, 29-33) Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, ngày 16-05-2023 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA Thứ 2, 15-05-2023 (Ga 15, 26 – 16, 4a) “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY SỰ BẮT BỚ Thứ 7, ngày 13-04-2023 (Ga 15, 18-21) “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN. Thứ 5, ngày 11-05-2023 (Ga 15, 9-11) “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHỊU CẮT TỈA Thứ 4, ngày 10-05-2023 (Ga 15, 1-8) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI Thứ 3, ngày 09-05-2023 (Ga 14, 27-31) “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY NÓI VỚI LÒNG TIN TƯỞNG Thứ 7, 06-05-2023 (Ga 14, 7-14) “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 05-05-2023 (Ga 14, 1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-04-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  VÒNG XOÁY TỘI LỖI Thứ Tư Tuần Thánh (Mt 26, 14-25) Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-04-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13, 21-33.36-38) Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-04-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY QUAN TÂM TỚI CHÚA GIÊ-SU Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, 1-11) Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-04-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT Thứ 7, 01-04-2023 (Ga 11, 45-56) Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TUÂN GIỮ LỜI Thứ 5, 30-03-2023 (Ga 8, 51-59)     Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 29-03-2023 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY LUÔN Ở VỚI Thứ 3, ngày 28-03-2023 (Ga 8, 21-30) Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 24-03-2023 (Ga 7, 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần tới. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 21-03-2023 (Ga 5, 1-3a.5-16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 18-03-2023 (Lc 18, 9-14) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 17-03-2023 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, ngày 15-03-2023 (Mt 5, 17-19) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 2, 13-03-2023 (Lc 4, 24-30) (Khi Chúa Giêsu đến thành Nagiarét,) Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, ngày 11-03-2023 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 09-03-2023 (Lc 16,19-31) “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 07-03-2023 (Mt 20, 17-28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-03-2023 (Mt 23, 1-12) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 06-03-2023 (Lc 6, 36-38) “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-03-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình  Thứ 7, ngày 04-03-2023 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 6, 03-03-2023 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY LỜI CẦU NGUYỆN Thứ 5, 02-03-2023 (Mt 7, 7-12)  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 01-03-2023 (Lc 11,29-32) Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA Thứ 3, 28-02-2023 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN Thứ 7, 25-02-2023 (Lc 5, 27-32) Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Ý Nghĩa Sâu Xa của Việc Ăn Chay  Thứ 6, 24-02-2023 (Mt 9, 14-15)  Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Cảm Thức Tội Lỗi Thứ 3, 21-02-2023 (Mc 9, 30-37) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  XIN CỨU GIÚP LÒNG TIN YẾU KÉM CỦA TÔI Thứ hai, ngày 20-02-2023 (Mc 9, 14-29) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 18-02-2023 (Mc 9, 2-13) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY ĐÁNH CƯỢC ĐỜI MÌNH Thứ Sáu, ngày 17-02-2023 (Mc 8-34, 9-1) Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 16-02-2023 (Mc 8, 27-33) Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN NHỜ ÂN SỦNG. Thứ 4, ngày 15-02-2023 (Mc 8, 22-26) Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày, Men của Bạn là gì? ĐỀ PHÒNG MEN XẤU Thứ 3, 14-02-2023 (Mc 8, 14-21)   Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày – Tiếng Thở Dài của Tình Yêu  Thứ 2, ngày 13-02-2022 (Mc 8, 11-13)   Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 10-02-2023 (Mc 7,31-37)   Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4 ngày 08-02-2023 (Mc 7,14-23) Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 07-02-2023 (Mc 7,1-13) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 06-02-2023 (Mc 6, 53-56) Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 04-02-2023 (Mc 6, 30-34) Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-02-2023

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 6, ngày 03-02-2023 (Mc 6, 14-29) Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó là …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-02-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 02/02/2023 (Lc 2, 22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 21-43). Hôm nay là lễ kính Thánh Gioan Bosco, “người cha và người thầy của giới trẻ”, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Nguyện, 31-01-2023

Mến Yêu Hằng Ngày,  31-01-2023  Thứ Ba, CN IV TN, Mc 5,21-43  Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giarô …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 30-01-2023 (Mc 5, 1-20) Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-01-2023 (Mc 3,13-19) Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-01-2023

\ MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-01-2023 (Mc 2, 23-28) Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 16-01-2023 (Mc 2,18-22) Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 11-01-2023 (Mc 1,29-39) Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-01-2023 (Mc 1,21-28) Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-01-2023

Con Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu, Tên Cực Thánh, trọng đại được Thiên Chúa đặt cho Con mình. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với Tên của Chúa khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Mừng lễ Thánh Danh Chúa hôm nay, chúng ta cần hiểu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 02-01-2023 (Ga 1,19-28) Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-12-2022 (Ga 1,1-18)  Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 29-12-2022 (Lc 2,22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-12-2022 (Mt 2,13-18) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-12-2022 (Ga 20,2-8) Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ …

Xem tiếp »