Mến Yêu Hằng Ngày

November, 2022

 • 28 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-11-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-11-2022 (Lc 10,21-24)   Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái …

 • 27 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC ⏰Thứ 2, ngày 28-11-2022⏰ (Mt 8, 5-11) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn …

 • 24 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 25-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,29-33)🌷 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em …

 • 23 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 24-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,20-28)🌷 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, …

 • 22 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 23-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 21 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 22-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,5-11) 🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn …

 • 18 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 19-11-2022⏰ 🌷(Lc 20,27-40)🌷 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của …

 • 17 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 18-11-2022⏰ 🌷(Lc 19, 41-44)🌷 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, …

 • 15 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 16-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,11-28)🌷 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có …

 • 14 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 15-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,1-10)🌷 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là …

 • 10 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-11-2021⏰ 🌷(Lc 17,26-37)🌷 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê …

 • 8 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 09-11-2022⏰ 🌷(Ga 2,13-22)🌷 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

 • 6 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 7-11-2022⏰ 🌷(Lc 17,1-6)🌷 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống …

 • 4 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 05-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,9-15)🌷 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất …

 • 3 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 04-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,1-8)🌷 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà …

 • 1 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷KHÔNG RUỒNG BỎ, LUÔN LUÔN YÊU!🌷 ⏰Thứ 4, 02-11-2022⏰ 🌷(Ga 6, 37-40)🌷 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, …

October, 2022

 • 31 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 01-11-2022⏰ 🌷(Mt 5,1-12a)🌷 “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì …

 • 27 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 28-10-2022⏰ 🌷(Lc 6,12-19)🌷 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 26 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 27-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,31-35)🌷 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

 • 25 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 26-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,22-30)🌷 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

 • 24 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 25-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,18-21)🌷 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, …

 • 21 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 22-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,1-9)🌷 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

 • 20 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 21-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,54-59)🌷  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

 • 19 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,49-53)🌷 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

 • 18 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 19-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,39-48)🌷 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

 • 17 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-10-2022⏰ 🌷(Lc 10,1-9)🌷 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng …

 • 14 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 15-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,8-12)🌷 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

 • 13 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 14-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,1-7)🌷 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức …

 • 7 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 08-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,27-28)🌷 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

 • 5 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 06-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,5-13)🌷 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

 • 3 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ôi Cha ơi! con xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Cha khôn xiết. Bởi khi nhìn ngắm ánh bình minh ngày mới tuyệt vời này, con cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Cha, cùng vẻ đẹp …

 • 2 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 04-10-2022⏰ 🌷(Lc 10, 38-42)🌷 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

 • 2 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Trong buổi bình minh ngày mới, với tình yêu, con đặt mình trước thánh nhan, và dâng lên Cha hành trình của ngày mới này. Xin ban ân sủng để …

 • 1 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/10/2022 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khi ngày mới bắt đầu, con đặt mình trước sự hiện diện của Cha với thái độ biết ơn sâu thẳm. Xin ban ân sủng để con khởi đầu mỗi ngày …

September, 2022

 • 29 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 30-09-2022⏰ 🌷(Lc 10,13-16)🌷 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng …

 • 29 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, thật là một quà tặng tuyệt vời khi con được bước vào ngày cuối tháng. Con hết lòng biết ơn Cha về những gì con đã sống, những người con đã gặp và những cơ hội …

 • 27 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 28-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 57-62)🌷 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức …

 • 27 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy đón chào ngày mới với đôi tay rộng mở lãnh nhận những ân sủng Cha ban để sống hạnh phúc. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất đưa ra câu trả lời về sự tồn tại hay …

 • 26 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ Ba, ngày 27-09-2022⏰ 🌷Lc 9,51-56🌷 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị …

 • 26 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Cha mời gọi con hòa vào lòng thương xót của Ngài. Như ông Gio-an và Gia-cô-bê, có lúc con cũng muốn tự mình thực thi công lý mà …

 • 25 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 26-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 46-50)🌷 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

 • 25 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin đón nhận món quà ngày mới mà Cha ban tặng. Chúa Giê-su muốn tiến bước cùng con hôm nay, và con trân trọng điều này. “Một câu hỏi chợt đến với các ông: Trong …

 • 23 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 24-09-2022⏰ 🌷(Lc 9,43b-45)🌷 Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

 • 23 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con ngày sống mới. Cha muốn sống cùng con và dạy cho con những bí mật của Ngài mà con thường không thể hiểu được. “Con Người sắp …

 • 22 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 23-09-2022⏰ 🌷 (Lc 9,18-22)🌷 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có …

 • 22 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày Giới trẻ Thế giới đang đến gần, và con biết ơn Chúa bởi sự hiện diện của Ngài, Đấng luôn tin tưởng và mời gọi con. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Mặc …

 • 21 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 22-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 7-9)🌷 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa …

 • 21 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới, lắng nghe một cách cẩn trọng món quà được ẩn chứa trong cuộc sống hàng ngày. Con tạ ơn Cha vì từng món quà ấy. Bằng đức tin chúng con mới có thể nghe …

 • 20 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 21-09-2022⏰ 🌷(Mt 9,9-13)🌷 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa …

 • 20 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nhân ngày Lễ Thánh Mát-thêu Tông đồ hôm nay, con xin được phó thác ngày sống của mình trong sự che chở của ngài. Con cầu xin ngài động lực khi xưa đã thúc đẩy ngài bước theo Chúa …

 • 17 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày Chúa Nhật hôm nay với tâm tình cảm tạ và bước vào sự tĩnh lặng của lời cầu nguyện bằng đôi chân trần, không mang mặt nạ, và một tâm hồn không che khuất. Con …

 • 15 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 16-09-2022⏰ 🌷(Lc 8,1-3)🌷 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. …

 • 15 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới và những ân sủng mà Cha hằng rộng ban cho con. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con đi theo Người: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười …

 • 14 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 15-09-2022⏰ 🌷(Ga 19, 25-27)🌷 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói …

 • 14 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay là một ngày mà con dành ra để mừng kính mẹ Maria một cách đặc biệt, người đã đồng hành cùng Chúa Giê-su khi Ngài vác thập giá, cũng như đồng hành cùng với những người con …

 • 13 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày lễ Tôn vinh Thánh Giá bằng cầu nguyện. Con nhìn ngắm Chúa Giêsu, và tạ ơn Ngài. Ẩn sau những mất mát là những thứ có giá trị hơn nhiều. “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ …

 • 13 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 14-09-2022⏰ 🌻(Ga 3,13-17)🌻 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn …

 • 12 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 13-09-2022⏰ 🌷(Lc 7, 11-17)🌷 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi …

 • 12 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay Chúa Giêsu gửi tặng con món quà là được góp phần vào công cuộc tình thương của Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã tin tưởng nơi con. Con cầu nguyện cho những cuộc gặp gỡ …

 • 9 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 10-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,43-49)🌷 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái …

 • 9 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới cùng Cha với tâm tình cảm tạ hồng ân Ngài ban tặng. Lời Cha nhắn nhủ rằng: “xem quả thì biết cây” (Lc 6, 43-49). Một trái tim cắm rễ nơi Chúa sẽ cho …

 • 8 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 09-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,39-42)🌷  Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh …

 • 8 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón chào một ngày mới đến. Con muốn cảm ơn ai trong cuộc sống này? Con mở đầu ngày mới bằng cách lắng nghe Lời Chúa “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy …

 • 7 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 08-09-2022⏰ 🌷(Mt 1,1-16.18-23)🌷 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 7 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ mừng sinh nhật Mẹ Ma-ri-a, con hân hoan mừng vui cùng Mẹ! Con cảm tạ Chúa Cha đã gửi Mẹ Ma-ri-a đến để luôn cầu bầu cho chúng con. Sứ Thần truyền tin cho ông …

 • 6 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 07-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,20-26)🌷 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ …

 • 6 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 07/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón ngày mới với lòng biết ơn. Chúa Cha đánh thức con với Lời Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6,20-26). Cảm …

 • 5 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới rạng rỡ khiến trái tim con sẵn sàng tìm kiếm Ngài. Không có gì quan trọng hơn việc quyết định mọi việc với Thiên Chúa, như cách Chúa …

 • 5 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 06-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,12-19)🌷 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 2 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 03-09-2022⏰ 🌷(Lc 6,1-5)🌷 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức …

 • 2 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay bằng việc dâng lời tạ ơn Cha về lời mời gọi đặc biệt mà Cha đã dành cho con, để con được đến làm việc và ở lại với Ngài. Ngài …

 • 1 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày thế giới cầu nguyện bằng cách cảm tạ Cha và để bản thân đắm chìm trong lời dạy của Ngài. “Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”( Lc …

 • 1 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 02-09-2022⏰ 🌷(Lc 5,33-39)🌷 Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự …

 • 1 September

  Ý Cầu Nguyện Tháng 9 – 2022

  THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER  2022 Intention for evangelization – For the abolition of the death penalty  We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country. Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 09.2022 Ý truyền giáo …

August, 2022

 • 31 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 01-09-2022⏰ 🌷(Lc 5,1-11)🌷 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi …

 • 31 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha yêu mến, con mở rộng lòng mình chào đón ngày đầu tiên của tháng mới bằng cách ngợi khen Danh Ngài. Con đón nhận ngày sống Cha ân ban như một cơ hội để kết bạn …

 • 30 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 31-08-2022⏰ 🌷(Lc 4,38-44)🌷 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến …

 • 30 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Thật tốt lành biết mấy khi con được thức giấc trong sự hiện diện của Thiên Chúa! “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để …

 • 29 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 30-08-2022⏰ 🌷(Lc 4, 31-37)🌷 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, vào ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

 • 29 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khi đón chào ánh bình minh đang ló rạng, con thấy biết ơn về sự sống của những người trong gia đình con. “Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân …

 • 27 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vào đầu ngày Chúa Nhật, con cảm tạ Cha vì những người đã làm chứng cho sự khiêm nhường trong cuộc sống thường ngày. “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống …

 • 26 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 27-08-2022⏰ 🌷(Mt 25,14-30)🌷 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng …

 • 26 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới lại đến để con có cơ hội được tôn vinh chúc tụng Người. “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây …

 • 25 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 27-08-2022⏰ 🌷(Mt 25,1-13)🌷 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

 • 25 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-08-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với trái tim biết ơn vì có ai đó để ôm, bằng vòng tay và bằng lời cầu nguyện của mình. “Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón …

 • 24 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 25-08-2022⏰ 🌷(Mt 24, 42-51)🌷 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không …

 • 24 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ơn tỉnh thức. “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách …

 • 23 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 24-08-2022⏰ 🌷 (Ga 1,45-51)🌷 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có …

 • 23 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày mới đang dần bắt đầu, con thinh lặng và cảm tạ Chúa vì những âm thanh hiện diện xung quanh con. “Ông Na-tha-na-en liền bảo: ‘Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?’ Ông Phi-líp-phê trả …

 • 19 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC🌷 ⏰Thứ 7, 20-08-2022⏰ 🌷(Mt 23, 1-12)🌷 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì …

 • 19 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con vui mừng vì hôm nay con có cơ hội được phục vụ Thiên Chúa và mọi người. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,11) Ngài mời gọi con …

 • 18 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 19-08-2022⏰ 🌷(Mt 22,34-40)🌷 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn …

 • 18 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày cuối tuần này, con tạ ơn Thiên Chúa về mọi sự trong ngày sống hôm nay và tất cả tình yêu mà con đã cảm nghiệm. “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: …

 • 16 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 17-08-2022⏰ 🌷(Mt 20, 1-16a)🌷  “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn …

 • 16 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày sống mới đến. “Ông trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là …

 • 12 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 13-08-2022⏰ 🌷(Mt 19,13-15)🌷 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, …

 • 12 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, trong giây phút bình minh của ngày mới đến, con cảm tạ Cha vì tất cả những trẻ thơ trên thế gian này. “Nhưng Đức Giê-su đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng …

 • 11 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 19,3-12)🌷 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

 • 11 August

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha đã ban cho con gương mẫu từ đời sống của các đôi vợ chồng. “Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì …

 • 10 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-08-2022

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 18, 21-19,1)🌷 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là …