Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Tám, 2022

 • 11 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 19,3-12)🌷 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

 • 11 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha đã ban cho con gương mẫu từ đời sống của các đôi vợ chồng. “Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì …

 • 10 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-08-2022

  ⏰ MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 11-08-2022⏰ 🌷(Mt 18, 21-19,1)🌷 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là …

 • 10 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng cách trân trọng những sắc màu mà con nhìn thấy. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18, 27) Lạy …

 • 9 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 10-08-2022⏰ 🌷(Ga 12,24-26)🌷 “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

 • 9 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vươn vai chào đón buổi sáng an lành mới đến, con tạ ơn Cha vì một cơ hội nữa để con được phục vụ Ngài. “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà …

 • 7 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin tạ ơn Chúa, vì ánh bình minh rạng rỡ của một ngày mới mà Chúa đã ban tặng. “Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: ‘Con Người sắp …

 • 7 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 08-08-2022⏰ 🌷(Mt 17,22-27)🌷 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền …

 • 5 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 06-08-2022⏰ 🌷(Lc 9,28b-36)🌷  Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm …

 • 5 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hòa chung nhịp với toàn thể Giáo hội, hôm nay con hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. “‘Thưa …

 • 2 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái …

 • 2 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, ngày hôm nay của con khởi đầu bằng lời cảm tạ với tất cả những ai đến trong cuộc đời con để nâng đỡ con bằng cách này hay cách khác. “Bà ấy đến bái …

 • 1 Tháng Tám

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 01-08-2022⏰ 🌷(Mt 14,22-36)🌷 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn …

 • 1 Tháng Tám

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 02/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con dâng lời tạ ơn vì Cha đã thương ban cho con một ngày mới nữa, và để con được ngập tràn trong sự bình an của Cha. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, …

Tháng Bảy, 2022

 • 31 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-08-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 01-08-2022⏰ 🌷(Mt 14,13-21)🌷 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

 • 31 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-08-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới bằng lời ca tạ ơn về tất cả những gì con có, dù con đã chẳng làm nên công trạng gì cho xứng đáng với sự rộng ban của …

 • 29 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 30/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha khi bình minh đang dần lên. Ngày hôm nay con muốn sống như thế nào? Con mong muốn điều gì trong ngày sống này? Con tâm sự với Cha những điều trong tim con …

 • 29 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 30-07-2022⏰ 🌷(Mt 14,1-12)🌷 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số là …

 • 27 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 27-07-2022⏰ 🌷(Mt 13, 47-53)🌷  “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. …

 • 27 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-07-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón chào ngày mới và dâng lời tạ ơn lên Cha nhân lành vì sự hiện diện của rất nhiều anh chị em trên thế giới đang cống hiến bằng những nén bạc mà Cha trao ban …

 • 20 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Bình minh vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn vì món quà sự sống và những ơn sủng mà Cha hằng rộng rãi tuôn đổ trên đời con. “Ai đã có thì được cho …

 • 20 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 21-07-2022⏰ 🌷(Mt 13, 10-17)🌷 “Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai …

 • 18 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 19-07-2022⏰ 🌷(Mt 12, 46-50)🌷 “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, …

 • 18 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-07-2022

  tông đồ cầu nguyện, bạn đường linh thao, mến yêu hằng ngày

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay, mở rộng trái tim mình để lắng nghe lời Chúa: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em …

 • 15 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 16-07-2022⏰ 🌷(Mt 12, 14-21)🌷 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người …

 • 15 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰NGÀY 16/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới hôm nay, với đôi mắt và trái tim của Chúa Giêsu – là gương mặt hữu hình của Tình yêu Chúa Cha. “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, Ta …

 • 13 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 14-07-2022⏰ 🌷(Mt 11, 28-30)🌷 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

 • 13 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở rộng tâm hồn hân hoan chào đón ngày mới, để kết hiệp với Trái Tim Chúa. Nơi Ngài, con có thể trút bỏ bao mệt nhọc. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, …

 • 11 Tháng Bảy

  Mến yêu hằng ngày, 12-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 12-07-2022⏰ 🌷(Mt 11,20-24)🌷 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm …

 • 11 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con lắng nghe tiếng Chúa mời gọi con biết sẵn lòng mở rộng trái tim mình khi đón nhận này mới. “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi …

 • 10 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 11-07-2022⏰ 🌷(Mt 10, 34-11,1)🌷 “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con …

 • 10 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tỉnh giấc và sẵn sàng trở thành miếng bánh sẻ chia cho người khác: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt …

 • 9 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì bình minh ngày mới và con mở rộng lòng mình đón nhận lời Ngài mời gọi chúng con trở thành bạn hữu của nhau như người Samari nhân hậu: “Ông hãy đi, và …

 • 7 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 08-07-2022⏰ 🌷(Mt 10, 16-23)🌷 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, …

 • 7 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở lòng đón nhận ngày mới và thân thưa với Cha rằng con biết Ngài đang đặt niềm tin nơi con. “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn …

 • 1 Tháng Bảy

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN🌷 ⏰Thứ 5, 02-06-2022⏰ 🌷(Ga 17, 20-26)🌷 “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha …

 • 1 Tháng Bảy

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hân hoan đón chào ngày mới trong tâm tình biết ơn và một niềm hy vọng tươi mới. Thiên Chúa mong muốn chúng ta mở lòng đón nhận lời gọi mời đến với những nẻo đường …

Tháng Sáu, 2022

 • 30 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN🌷 ⏰Thứ 4, 01-06-2022⏰ 🌷(Ga 17, 11b-19)🌷 “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ …

 • 30 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón chào một tháng mới với trái tim rộng mở cho sứ mạng của Chúa Giêsu Ki-tô. Ngài nhìn thấy nơi con kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã gieo vào lòng con, chứ không phải …

 • 29 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì Người luôn thứ tha cho con.“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” (Mt 9,22). Chúa Giê-su là suối nguồn của lòng thương xót và yêu thương, Người mong muốn mọi …

 • 29 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 30-06-2022⏰ 🌷(Mt 9, 1-8)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, …

 • 27 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 28-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết …

 • 27 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, vào bình minh sớm mai, con dâng lời cảm tạ vì mọi kỳ công của Ngài. “Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.” (Mt 8,26). Khi các môn …

 • 26 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 27-06-2022⏰ 🌷(Mt 8, 18-22)🌷 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời …

 • 26 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-06-2022

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cùng với ánh bình minh báo hiệu ngày mới đã đến, con xin dâng lời tạ ơn về sự hiện diện của Cha bên con ngay lúc này. “Anh hãy đi theo tôi.” (Mt 8,22) …

 • 25 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con xin dâng lời tạ ơn Cha về những điều mang lại niềm vui cho cuộc đời con. “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy …

 • 22 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ …

 • 22 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt đầu ngày mới, con mở rộng bàn tay để đón nhận món quà bất ngờ từ Thiên Chúa là Cha. Phúc Âm kể rằng: “Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng …

 • 20 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì …

 • 20 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha, vì mong ước được biết rõ hơn về đường lối của Chúa Giê-su ở trong con. “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa …

 • 17 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa …

 • 17 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha vì Cha đã ban tặng cho con một ngày mới tràn đầy ánh sáng và sự sống. “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế …

 • 15 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 7-15)🌷 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …

 • 15 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, và con bắt đầu ngày mới này bằng việc cảm tạ cách mà niềm tin đã nuôi dưỡng cuộc sống con …

 • 14 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 15-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 1-6.16-18)🌷 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, …

 • 14 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của những người luôn làm điều tốt một cách thầm lặng. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ …

 • 10 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 11-06-2022⏰ 🌷(Mt 10, 6-13)🌷 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được …

 • 9 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TRÁNH SA DỊP TỘI🌷 ⏰Thứ 6, 10-06-2022⏰ 🌷(Mt 5, 27-32)🌷 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. …

 • 9 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-06-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì mọi kỳ công mà Ngài thực hiện trong cuộc đời con. “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Nơi …

 • 6 Tháng Sáu

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-06-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÔN VINH CHA🌷 ⏰Thứ 3, ngày 07-06-2022⏰ 🌷(Mt 5, 13-16)🌷 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà …

 • 6 Tháng Sáu

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-06-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 07/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới hôm nay với lòng biết ơn vô bờ bến. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14) Con nghĩ đến những bậc cha mẹ biết dạy …

Tháng Năm, 2022

 • 27 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 28-05-2022⏰ 🌷(Ga 16, 23b-28)🌷 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh …

 • 27 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-05-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới để con phục vụ và yêu thương. Con xin nhận lấy với lòng biết ơn và sẵn sàng sống trọn vẹn với những điều sắp đến. Con cần …

 • 22 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2022

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với cơ hội để làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Kitô! Chúa Cha đã phán trong Tin Mừng rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, …

 • 22 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA🌷 ⏰Thứ 2, 23-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 26 – 16, 4a)🌷 “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người …

 • 18 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN🌷 ⏰Thứ 5, ngày 19-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-11)🌷 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các …

 • 15 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷BA NGÔI MỘT THỂ🌷 ⏰Thứ 2, 16-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 21-26)🌷 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, …

 • 15 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng ngày sống hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giê-su để được cùng cộng tác với Ngài như một môn đệ trong sứ mạng của lòng thương xót. Con bắt đầu …

 • 14 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày hôm nay, con xin dâng cuộc sống của con cho tình yêu Thiên Chúa và cho các anh chị em. Yêu thương chân thành, phục vụ, và giúp đỡ những người khác là dấu hiệu …

 • 13 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 14-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-17)🌷 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại …

 • 13 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với tâm tình biết ơn vô bờ vì Cha đã ban cho con thêm một ngày mới. Hôm nay, Ngài nói với con: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh …

 • 12 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

 • 12 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày mới lại đến với con: xin cảm tạ Cha và con nguyện dâng hiến cuộc đời mình trong tay Cha: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, …

 • 11 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA🌷 ⏰Thứ 5, ngày 12/05/2022⏰ 🌷(Ga 13,16-20)🌷 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

 • 11 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang bắt đầu, con chào đón mọi việc xảy đến hôm nay, và con xin dâng cuộc sống của con cho những người trẻ, để họ nhận biết Chúa và làm …

 • 10 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10-05-2022 (Ga 12,44-50)

    Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì …

 • 6 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày: Lời giảng thâm sâu về Bí Tích Thánh Thể

  Thứ 7, ngày 07-05-2022 (Ga 6, 60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: …

 • 5 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày: Thứ 6, ngày 06.05.2022

  Thứ 6, ngày 06.05.2022 (Ga 6, 52-59) Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và …

Tháng Tư, 2022

 • 29 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày: Vượt qua nỗi sợ thường ngày

  Thứ 7, 30-04-2022 (Ga 6, 16-21) Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc …

 • 28 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Chịu phép thử

  Thứ 6, 29-04-2022 (Ga 6, 1-15) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên …

 • 27 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày –  Tin Và Hiểu

  Thứ 5, 28-04-2022 (Ga 3, 31-36) Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã …

 • 26 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày –  Bạn chuộng gì hơn?

  Thứ 4, 27-04-2022 (Ga 3, 16-21) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế …

 • 25 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tác Động Của Chúa Thánh Thần

    Thứ 3, 26-04-2022 (Ga 3, 7b-15) “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng …

 • 24 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Thánh Sử Mác-Cô

  Thứ 2, 25-04-2022 (Mc 16, 15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu …

 • 22 Tháng Tư

  Mến yêu hằng ngày – đừng cứng lòng nữa!

  Thứ 7, 23-04-2022 (Mc 16, 9-15)  Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người …

 • 14 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU HIẾN TẾ🌷 ⏰Thứ Sáu, 15-04-2022⏰ 🌷(Ga 18, 1-19.42)🌷 Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. 🌷SUY NIỆM🌷 “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công trình cứu độ của …

 • 14 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày thứ Sáu Tuần Thánh này bằng cách dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương bao la của Ngài, vì khoảng không mà Ngài mở ra để con được bước vào mà thông …

 • 11 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ Ba, 12-04-2022⏰ 🌷(Ga 13, 21-33.36-38)🌷 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về …

 • 11 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của thứ ba Tuần Thánh và dâng lời tạ ơn Cha là Chúa của muôn loài muôn vật. “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; …

 • 9 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, con dâng lời tạ ơn Người vì đã can đảm tiến vào Giêrusalem, dẫu Người biết rõ những bắt bớ đang đợi chờ phía …

 • 8 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì đời sống kiên trung trong đức tin của những Ki-tô hữu đang bị bách hại. “Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.” (Ga 11,53) Tuần Thánh khởi …

 • 8 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT🌷 ⏰Thứ 7, 09-04-2022⏰ 🌷(Ga 11, 45-56)🌷 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho …

 • 7 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 08-04-2022⏰ 🌷(Ga 10, 31-42)🌷 Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do …

 • 7 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con biết ơn về những cơ hội mà Cha ban cho con sáng nay. “Người bảo họ: ‘Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì …

 • 5 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 06-04-2022⏰ 🌷(Ga 8, 31-42)🌷 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng …

 • 5 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng việc cảm tạ Cha vì đã thương ban những người giúp con trở nên tốt hơn mỗi ngày. “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô …

Tháng Ba, 2022

 • 30 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, ngày 31-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 31-47)🌷 “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử …

 • 30 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻         Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn vì tình yêu Cha dành cho con, và vì Cha đã thương gọi con lao tác trong cánh đồng của Cha. “Ông Gio-an …

 • 29 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, ngày 30-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 17-30)🌷 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói …

 • 29 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin tạ ơn vì những thanh âm và ánh sáng của ngày mới này. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống …