Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hàng Ngày, 11-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 11-07-2020 (Mt 10, 24-33)   “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 10-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 10-07-2020 (Mt 10, 16-23) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 09-07

ĐƯỢC SAI ĐI Thứ 5, 09-07-2020 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 08-07-2020 (Mt 10,1-7) Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-07-2020 (Mt 9, 32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 06-07-2020 (Mt 9, 18-26) Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-07

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 7, 04-07-2019 (Mt 9, 14-17) Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-07

Mến Yêu Hằng Ngày – Tin Hay Không Tin  Thứ 6, 03-07-2019 (Ga 20, 24-29) Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ  Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐỨNG DẬY” Thứ 5, 02-07-2019 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-07

Mến Yêu Hằng Ngày – Chiến Đấu Chống Sự Dữ  Thứ 4, 01-07-2019 (Mt 8,28-34) Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám …

Xem tiếp »