Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày

Tháng Năm, 2022

 • 18 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN🌷 ⏰Thứ 5, ngày 19-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-11)🌷 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các …

 • 15 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷BA NGÔI MỘT THỂ🌷 ⏰Thứ 2, 16-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 21-26)🌷 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, …

 • 15 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

          ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng ngày sống hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giê-su để được cùng cộng tác với Ngài như một môn đệ trong sứ mạng của lòng thương xót. Con bắt đầu …

 • 14 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày hôm nay, con xin dâng cuộc sống của con cho tình yêu Thiên Chúa và cho các anh chị em. Yêu thương chân thành, phục vụ, và giúp đỡ những người khác là dấu hiệu …

 • 13 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 14-05-2022⏰ 🌷(Ga 15, 9-17)🌷 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại …

 • 13 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với tâm tình biết ơn vô bờ vì Cha đã ban cho con thêm một ngày mới. Hôm nay, Ngài nói với con: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh …

 • 12 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

 • 12 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày mới lại đến với con: xin cảm tạ Cha và con nguyện dâng hiến cuộc đời mình trong tay Cha: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, …

 • 11 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA🌷 ⏰Thứ 5, ngày 12/05/2022⏰ 🌷(Ga 13,16-20)🌷 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

 • 11 Tháng Năm

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang bắt đầu, con chào đón mọi việc xảy đến hôm nay, và con xin dâng cuộc sống của con cho những người trẻ, để họ nhận biết Chúa và làm …

 • 10 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10-05-2022 (Ga 12,44-50)

    Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì …

 • 6 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày: Lời giảng thâm sâu về Bí Tích Thánh Thể

  Thứ 7, ngày 07-05-2022 (Ga 6, 60-69) “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: …

 • 5 Tháng Năm

  Mến Yêu Hằng Ngày: Thứ 6, ngày 06.05.2022

  Thứ 6, ngày 06.05.2022 (Ga 6, 52-59) Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và …

Tháng Tư, 2022

 • 29 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày: Vượt qua nỗi sợ thường ngày

  Thứ 7, 30-04-2022 (Ga 6, 16-21) Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc …

 • 28 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Chịu phép thử

  Thứ 6, 29-04-2022 (Ga 6, 1-15) Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên …

 • 27 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày –  Tin Và Hiểu

  Thứ 5, 28-04-2022 (Ga 3, 31-36) Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã …

 • 26 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày –  Bạn chuộng gì hơn?

  Thứ 4, 27-04-2022 (Ga 3, 16-21) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế …

 • 25 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Tác Động Của Chúa Thánh Thần

    Thứ 3, 26-04-2022 (Ga 3, 7b-15) “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng …

 • 24 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày – Thánh Sử Mác-Cô

  Thứ 2, 25-04-2022 (Mc 16, 15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu …

 • 22 Tháng Tư

  Mến yêu hằng ngày – đừng cứng lòng nữa!

  Thứ 7, 23-04-2022 (Mc 16, 9-15)  Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người …

 • 14 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷TÌNH YÊU HIẾN TẾ🌷 ⏰Thứ Sáu, 15-04-2022⏰ 🌷(Ga 18, 1-19.42)🌷 Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. 🌷SUY NIỆM🌷 “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công trình cứu độ của …

 • 14 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày thứ Sáu Tuần Thánh này bằng cách dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương bao la của Ngài, vì khoảng không mà Ngài mở ra để con được bước vào mà thông …

 • 11 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ Ba, 12-04-2022⏰ 🌷(Ga 13, 21-33.36-38)🌷 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về …

 • 11 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của thứ ba Tuần Thánh và dâng lời tạ ơn Cha là Chúa của muôn loài muôn vật. “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; …

 • 9 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giêsu mến yêu, trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, con dâng lời tạ ơn Người vì đã can đảm tiến vào Giêrusalem, dẫu Người biết rõ những bắt bớ đang đợi chờ phía …

 • 8 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-04-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì đời sống kiên trung trong đức tin của những Ki-tô hữu đang bị bách hại. “Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.” (Ga 11,53) Tuần Thánh khởi …

 • 8 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT🌷 ⏰Thứ 7, 09-04-2022⏰ 🌷(Ga 11, 45-56)🌷 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho …

 • 7 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 08-04-2022⏰ 🌷(Ga 10, 31-42)🌷 Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do …

 • 7 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con biết ơn về những cơ hội mà Cha ban cho con sáng nay. “Người bảo họ: ‘Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì …

 • 5 Tháng Tư

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-04-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 06-04-2022⏰ 🌷(Ga 8, 31-42)🌷 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng …

 • 5 Tháng Tư

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/04/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới bằng việc cảm tạ Cha vì đã thương ban những người giúp con trở nên tốt hơn mỗi ngày. “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô …

Tháng Ba, 2022

 • 30 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, ngày 31-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 31-47)🌷 “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử …

 • 30 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 31/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻         Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn vì tình yêu Cha dành cho con, và vì Cha đã thương gọi con lao tác trong cánh đồng của Cha. “Ông Gio-an …

 • 29 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, ngày 30-03-2022⏰ 🌷(Ga 5, 17-30)🌷 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói …

 • 29 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin tạ ơn vì những thanh âm và ánh sáng của ngày mới này. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống …

 • 26 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-03-2022

      TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 27/03/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay, bài Tin Mừng thách thức chúng con: “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã …

 • 25 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, ngày 26-03-2022⏰ 🌷(Lc 18, 9-14)🌷 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người …

 • 25 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, lại một lần nữa, Ngài cho phép con được thức giấc trong buổi sáng hôm nay, giữ lấy hơi thở của sự sống trong con. Con xin cảm ơn Ngài, Thiên Chúa của con! Ngày …

 • 24 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay là lễ Truyền Tin. Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng người sẽ được làm mẹ: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” …

 • 24 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI🌷 ⏰Thứ 6, 25-03-2022⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người …

 • 21 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀ⏰ 🌷NGHIỆM ĐƯỢC ƠN THA THỨ ĐỂ THỨ THA🌷 ⏰Thứ 3, 22-03-2022⏰ 🌷(Mt 18, 21-35)🌷 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy …

 • 21 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày mới lại đến, con cất cao lời tạ ơn Cha vì những người đã tha thứ cho con. “Lạy Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” (Mt 18,26). Bao nhiêu …

 • 18 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI CỦA ĐỨC TIN🌷 ⏰Thứ 7, 19-03-2022⏰ 🌷(Mt 1, 16.18-21.24a)🌷 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.  Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng …

 • 18 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nhân ngày lễ kính Thánh Giuse, con muốn tỏ lòng biết ơn tới người cha đã sinh ra con, và tất cả các bậc cha mẹ, những người cộng tác trong sứ mệnh thiêng liêng của công cuộc …

 • 17 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG🌷 ⏰Thứ 6, 18-03-2022⏰ 🌷(Mt 21, 33-43.45-46)🌷 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông …

 • 17 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Thiên Chúa là Cha, con cảm tạ Ngài về một ngày sống mới đang đến. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Mt 21,42). “Giáo hội là ngôi nhà chung …

 • 16 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷RA KHỎI CÁI HỘP CỦA MÌNH🌷 ⏰Thứ 5, 17-03-2022⏰ 🌷(Lc 16,19-31)🌷  “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà …

 • 16 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó…Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.” (Lc …

 • 14 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC🌷 ⏰Thứ 3, 15-03-2022⏰ 🌷(Mt 23, 1-12)🌷 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì …

 • 14 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12) Lạy Chúa là Cha của con, dẫu vẫn thường được nghe câu Tin Mừng này, mà sao …

 • 13 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-03-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Nếu tất cả chúng ta là anh chị em,và chúng ta hiện diện trên Trái đất này là để giúp đỡ lẫn nhau, không phải để quở trách nhau. Theo lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh …

 • 13 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỐNG TƯƠNG QUAN HÀO PHÓNG🌷 ⏰Thứ 2, ngày 14-03-2022⏰ 🌷(Lc 6, 36-38)🌷    “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên …

 • 12 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày hôm nay, con nghe trong Tin Mừng có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35). Lạy Chúa Giêsu, trong Ngài, con muốn …

 • 11 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷SỐNG TRỌN HIỆN TẠI🌷 ⏰Thứ 7, 12-03-2022⏰ 🌷(Mt 5, 43-48)🌷 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như …

 • 11 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 12/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy bảo con hãy yêu thương anh em hết lòng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt …

 • 10 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG🌷 ⏰Thứ 6, 11-03-2022⏰ 🌷(Mt 5, 20-26)🌷 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 10 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, ngày hôm nay, chúng con đang phải đối mặt với những thách đố trong việc ưu tiên cho sự sống. Chúa Giêsu nói rằng: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực …

 • 9 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-03-2022

      TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/03/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7, 7) Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, con xin ngợi khen Cha là Đấng …

 • 9 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-03-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY LỜI CẦU NGUYỆN Thứ 5, 10-03-2022 (Mt 7, 7-12)  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ …

 • 8 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 09-03-2022⏰ 🌷(Lc 11, 29-32)🌷 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, …

 • 8 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cái chết và Phục sinh là chìa khóa cho đời sống người Ki-tô hữu. Đây là một bước chuyển tuyệt vời của Chúa Giê-su: từ trần gian này về với Chúa Cha. Chúa Giê-su nói với đám đông: …

 • 7 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu …

 • 7 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 3, 08-03-2022⏰ 🌷(Mt 6, 7-15)🌷 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em …

 • 5 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, ngày hôm nay là một Chúa Nhật tập trung vào điều cốt yếu: Chúa Giêsu chống lại cám dỗ của ma quỷ và kiên quyết thờ phượng Chúa Cha trên hết mọi sự. “Ngươi phải bái …

 • 4 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌻MỘT THẦY THUỐC “CẦN” BỆNH NHÂN🌻 ⏰Thứ 7, 05-03-2022⏰ 🌻(Lc 5, 27-32)🌻 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo …

 • 4 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 05/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo hội đưa ra một đoạn Tin Mừng dành cho ĐTC Phanxicô: ơn gọi của thánh Mát-thêu và ơn gọi của những người tội lỗi. “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu …

 • 3 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su được gọi là chàng rể. “Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15). Lạy Chúa, thật bất thường biết bao khi nghĩ về …

 • 3 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-03-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷Ý Nghĩa Sâu Xa của Việc Ăn Chay🌷 ⏰Thứ 6, 04-03-2022⏰ 🌷(Mt 9, 14-15)🌷   Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” …

 • 2 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cuộc hành trình Mùa Chay này chính là thời điểm để con bước đi theo chân của Chúa Giê-su. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Thập …

 • 2 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷BỎ CHÍNH MÌNH MÀ THEO TÔI🌷 ⏰Thứ 5, 03-03-2022⏰ 🌷(Lc 9, 22-25)🌷   Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”. Rồi Ðức Giêsu …

 • 1 Tháng Ba

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-03-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 02-03-2022⏰ 🌷(Mt 6, 1-6.16-18)🌷 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, …

 • 1 Tháng Ba

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-03-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/03/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng …

Tháng Hai, 2022

 • 27 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 28-02-2022⏰ 🌷(Mc 10, 17-27)🌷 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh …

 • 25 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 26-02-2022⏰ 🌷(Mc 10, 13-16)🌷 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm …

 • 24 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khi ngày mới bắt đầu, con mở lòng đón nhận những điều mới lạ từ Thiên Chúa và tạ ơn về những gì mình sẽ trải qua trong hôm nay. Chúa Giêsu muốn con kết hiệp với Ngài …

 • 22 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Vào thời điểm bắt đầu ngày mới, con thinh lặng suy ngẫm sự dịu dàng, nơi mà Chúa lắng nghe, và mời gọi chúng con cùng lắng nghe. Chúa Giêsu nói với con trong Tin Mừng hôm nay: “Quả …

 • 22 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-02-2022

    ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 23-02-2022⏰ 🌷(Mc 9, 38-40)🌷 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người …

 • 21 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷ĐỨC TIN & NỖI SỢ HÃI🌷 ⏰Thứ 3, 22-02-2022⏰ 🌷(Mt 8, 23-27)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin …

 • 18 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 19/02/2022 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hướng lòng mình về ngày mới hôm nay và tập trung vào những gì Cha ban cho con với lòng cảm tạ. Con chiêm ngắm thánh nhan rạng ngời của Chúa Giêsu trong …

 • 18 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, ngày 19-02-2022⏰ 🌷(Mc 9, 2-13)🌷 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình …

 • 16 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, ngày 17-02-2022⏰ (Mc 8, 27-33) Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy …

 • 16 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 17/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Thức dậy với niềm hứng khởi cho ngày mới này, con bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng việc tạ ơn và lắng nghe Lời Chúa nói: “Còn anh em, anh em bảo thầy là …

 • 15 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-02-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN NHỜ ÂN SỦNG🌷 ⏰Thứ 4, ngày 16-02-2022⏰ 🌷(Mc 8, 22-26)🌷 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra …

 • 13 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-02-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin cho lòng con được rộng mở để đón nhận ngày sống mới mà Ngài đã ban tặng trong tâm tình cảm mến. Xin cho con hiểu được tâm tình của Ngài qua Lời …

 • 13 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-02-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌻Tiếng Thở Dài của Tình Yêu 🌻 ⏰Thứ 2, ngày 14-02-2022⏰ 🌷(Mc 8, 11-13)🌷   Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao …

 • 11 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-02-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ ⏰Thứ 7, 12.2.2022⏰ 🌷 Mc 8,1-10🌷   Trong những ngày ấy, lại có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày …

 • 10 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-02-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ ⏰Thứ 6, 11.2.2022⏰ 🌷Mc 7,31-37🌷   Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh …

 • 10 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-02-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì lời cầu bầu quyền thế của Mẹ Maria. Mẹ đã tiếp tục sứ mệnh của Con Người ở giữa chúng con, trợ giúp …

 • 9 Tháng Hai

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-02-2022

  ⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ ⏰Thứ 5, 10-02-2022⏰ 🌷(Mc 7, 24-30)🌷   Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ …

 • 9 Tháng Hai

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 10/02/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con mở lòng mình ra đón nhận ngày mới. Con muốn tạ ơn về điều gì? Con nhận thức cơ thể và hơi thở của bản thân. Con sẵn sàng để bắt đầu lời nguyện buổi sáng. Chúa …

Tháng Một, 2022

 • 27 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 28-01-2022⏰ 🌷(Mc 4, 26-34)🌷 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì …

 • 24 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 25-01-2022⏰ 🌷(Mc 16, 15-18)🌷 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị …

 • 23 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 24-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 22-30)🌷 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm …

 • 20 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 21-01-2022⏰ 🌷(Mc 3,13-19)🌷 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ …

 • 19 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2022

    ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-01-2022⏰ 🌷(Mc 3, 7-12)🌷 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan …

 • 18 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 07-01-2022⏰ 🌷(Lc 5,12-16)🌷 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

 • 17 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-01-2022⏰ 🌷(Mc 2, 23-28)🌷 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu …

 • 14 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰ ⏰Thứ 7, 15-01-2022⏰ 🌷(Mc 2,13-17)🌷 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh …

 • 12 Tháng Một

  Mến yêu hằng ngày, 13.1.2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 13-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,40-45)🌷 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập …

 • 10 Tháng Một

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 11-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,21b-28)🌷 Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …