Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 29-09-2020⏰ 💥(Ga 1,47-51💥 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 28-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 46-50)💥 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 26-09-2020 (Lc 9,43b-45) Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 25-09-2020 (Lc 9,18-22) Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 24-09-2020 (Lc 9,7-9) Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng ngày, 23-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 23-09-2020 (Lc 9,1-6) Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-09

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-09

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 21-09-2020⏰ 💥 (Mt 9,9-13)💥 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-09

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 19-09-2020 ⏰ 📖(Lc 8,4-15)📖     Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-09

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 18-09-2020 ⏰ 📖(Lc 8,1-3)📖   Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và …

Xem tiếp »