Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 10)

___CẦU NGUYỆN

Ngôi Lời làm người (25.12.2020 – Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày)

Tin Mừng theo thánh Gioan 1,1-18 (1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 24-12-2020⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Con chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến . “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta” (Lc 1,78). Con dọn chỗ cho Chúa trong trái tim con, một …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 5, 24-12-2020⏰ 🎄(Lc 1,67-79)🎄 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất …

Xem tiếp »

Tin Mừng trọng đại (24.12.2020 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

Lời Chúa: Lc 2, 1-14 1 Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. 2 Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyria. 3 Ai nấy đều phải về nguyên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-12

  🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 23-12-2020⏰   🎶CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🎶 Con bắt đầu ngày mới bằng việc chiêm ngưỡng mặt trời mọc lên, vũ trụ đang xoay vòng theo quỹ đạo của nó, những người cha người mẹ đang chăm sóc con cái của họ, những bàn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 4, 23-12-2022⏰ 🎄(Lc 1,57-66)🎄 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 22-12-2020⏰   🎶CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🎶 Con có thêm một ngày nữa để làm chủ cuộc đời mình. Con muốn làm gì? Con muốn dâng gì lên Chúa hôm nay? “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 22-12-2020⏰ 💒(Lc 1,46-56)💒   Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi …

Xem tiếp »

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2020 – trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 46-56 46 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 21-12-2020⏰ 💒(Lc 1,39-45)💒 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 21-12-2020⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Thiên Chúa ban tặng cho con một ngày sống mới, và cơ hội mới để phục vụ trong sứ mạng lòng thương xót của Chúa. Chúng con được mời gọi trở thành những người loan truyền ơn cứu …

Xem tiếp »

Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2020 – Trước Giáng Sinh)

Lời Chúa: (Lc 1, 39-45 )  39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng …

Xem tiếp »

Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2020)

  Thứ Hai Thì Ngắm Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 39-56) 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-12

. TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa lại đến trong mùa Vọng này rồi, khi chúng con đang ráo riêt chuẩn bị đón mừng Đấng Cứu Thế. Trong lúc chờ đợi, con kiếm tìm kế hoạch của …

Xem tiếp »

Mừng vui lên (20.12.2020 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng – năm B)

  Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gábrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tiến dâng Cha cuộc sống của con, vì Ngài luôn có những kế hoạch dành sẵn cho con, và Ngài chờ đợi con. “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 19-12-2020 (Lc 1,5-25) Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, …

Xem tiếp »

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2020 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng …

Xem tiếp »

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 19 tháng 12 năm 2020)

  « Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (Lc 1, 5-25)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.6 Cả hai ông …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con ôm trọn ngày mới với lòng xác tín và sẵn sàng phục vụ anh chị em trong mọi việc. “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 18-12-2020 (Mt 1,18-24) Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là …

Xem tiếp »

Thiên Chúa ở cùng chúng ta (18.12.2020 – Trước lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Mt 1, 18-24 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới đến. Con cùng các thành viên trong gia đình cùng nhau quy tụ cầu nguyện cho ngày mới này. Thời gian con dành cho mọi người có nhiều không? Con có …

Xem tiếp »

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2020 – Trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Mt 1, 1-17 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh …

Xem tiếp »

Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (17.12.2020 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1, 1-17)   1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày mới, và con được chuẩn bị tâm hồn để đón nhận cuộc sống mới trong mùa Vọng này. “Phúc cho ai không vấp phạm vì Ta.” (Lc 7, 19-23) Hôm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 16-12-2020 (Lc 7,19-23) Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 17-12-2020 (Mt 1,1-17) Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bạn hãy ôm lấy buổi sáng mới và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa. “Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin” (Mt 21, 28-32). Vấn đề không phải là sự hoàn hoản …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 15-12-2020 (Mt 21,28-32) Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hãy dâng ngày mới cho Chúa để Ngài đưa nỗ lực của bạn vào sứ mạng của lòng thương xót. “Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 14-12-2020 (Mt 21,23-27) Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Gioan là một ngôn sứ (14.12.2020 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 21, 23-27   23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? “24 Đức Giê-su đáp: …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 13-12-2020⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Vào Chúa Nhật Mùa Vọng này, hãy làm mới lại ý nghĩa của thời gian chuẩn bị và chờ đợi. Bạn dành thời gian để cầu nguyện và ở lại với Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 12-12-2020⏰ 💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Cùng đón chào ngày mới với đôi mắt và trái tim nhạy cảm, và dâng cuộc đời của mình cho sứ vụ của Đức Kitô. “Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 12-12-2020⏰ 💒(Mt 17,10-13)💒 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 11-12-2020⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Bạn hãy biết ơn vì ánh bình minh ngày mới được trao cho bạn như một món quà. “Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11, 16-19) Hãy dành thời gian để thưởng thức những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 6, 11-12-2020⏰ 💒(Mt 11,16-19)💒    “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 10-12-2020⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Bạn hãy ôm trọn ngày mới Chúa Cha ban, và chuẩn bị để sống với sự dâng hiến và tín thác vào Ngài. “Nước Trời phải đương đầu với bạo lực.” (Mt 11, 11-15) Bước theo Chúa Giê-su …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 5, 10-12-2020⏰ 💒(Mt 11,11-15)💒 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an …

Xem tiếp »

Gioan chính là Êlia (10.12.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng …

Xem tiếp »

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Ngày 10 tháng 12 năm 2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11, 11-15)   11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 09-12-2020⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Bắt đầu ngày sống mới, hãy tạ ơn Chúa vì lời Ngài mời gọi bạn đến gần với Trái Tim Ngài hơn nữa. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 4, 09-12-2020⏰ 💒(Mt 11,28-30)💒 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu …

Xem tiếp »

Ách của tôi êm ái (9.12.2020 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì …

Xem tiếp »

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Ngày 9 tháng 12 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng  )

  “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30)   28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 08-12-2020⏰   ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Bạn hãy bắt đầu ngày mới bằng cách đặt để cuộc đời bạn trong tay Mẹ Maria, để Mẹ dẫn bạn đến với Chúa Giê-su, Con Mẹ. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở …

Xem tiếp »

Đấng đầy ân sủng (8.12.2020 – Thứ Hai- Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ …

Xem tiếp »

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Ngày 08 tháng 12 năm 2020 – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (St 3, 9-15.20 ; Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 07-12-2020⏰ 💒 (Lc 5,17-26)💒   Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 07-12-2020⏰   ⭐CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⭐️ Hãy cảm tạ Chúa Cha vì ngày mới và sẵn sàng để Lời Chúa Giê-su chạm vào tim bạn.“Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang …

Xem tiếp »

Đứng dậy mà đi (7.12.2020 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Và kià …

Xem tiếp »

Chữa bệnh và tha tội (Ngày 7 tháng 12 năm 2020 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng việc trò chuyện cùng Cha, rằng Cha có thể tin tưởng con cho sứ mệnh của Ngài. Trong mùa Vọng, chúng con chuẩn bị “con đường” dành cho Cha để chạm tới cuộc …

Xem tiếp »

Người dọn đường (6.12.2020 – Chúa nhật 2 Mùa vọng, năm B)

  Lời Chúa: (Mc 1, 1-8) 1 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: 2 Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-12

. MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 05-12-2020 (Mt 9,35-10,1.6-8) Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban …

Xem tiếp »

Tong Đồ Cầu Nguyện, 05-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày mới với trái tim sẵn sàng bước đi gặp gỡ những người láng giềng. “Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các …

Xem tiếp »

Chạnh lòng thương (5.12.2020 – Thứ Bảy Tuần 1 mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Khi thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày mới và sẵn sàng tham dự cùng hàng ngàn anh chị em để mừng ngày cầu nguyện cho ý chỉ hàng tháng của Đức Giáo Hoàng. Trong tháng này, ĐGH Phanxicô mời gọi chúng ta …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 04-12-2020 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

Xem tiếp »

Mắt họ liền mở ra (4.12.2020 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: …

Xem tiếp »

« Các anh tin thế nào thì được như vậy » (4.12.2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  « Các anh tin thế nào thì được như vậy » (Mt 9, 27-31)   27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha trong ngày chúng con mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, là quan thầy của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH, bao gồm cả phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (EYM). …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 03-12-2020 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết …

Xem tiếp »

Loan báo Tin Mừng (03.12.2020 – Lễ Kính thánh Phanxicô Xaviê)

Lời Chúa: Mc 16, 15-20 15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ …

Xem tiếp »

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (3.12.2020 – Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (Mc 16, 15-20) 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận lấy ngày mới hôm nay với một tấm lòng trắc ẩn, sẵn sàng trao ban tình yêu đến những ai cần đến Cha. Chúa Giê-su đã nói với chúng con rằng “Thầy chạnh lòng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-12-2020 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

Ăn no nê (2.12.2020 – Thứ Tư, Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 15, 29-37  29 Khi ấy, Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

“Người ban BÁNH cho mọi chúng sinh” (Ngày 02 tháng 12 năm 2020 -Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  “Người ban BÁNH cho mọi chúng sinh” (Mt 15, 29-37)   29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-12-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin ôm trọn khoảnh khắc khởi đầu ngày mới hôm nay, mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng con đào sâu và củng cố mối tương quan cá vị với Chúa Ki-tô qua Lời Chúa và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 01-12-2020 (Lc 10,21-24) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết …

Xem tiếp »

Thánh Thần tác động (01.12.2020 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 10, 21-24 Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 30-11-2020 (Mt 4,18-22) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4, 18-22) Hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với bạn khi bắt đầu ngày mới này. Đức Giáo Hoàng nói rằng: “Chúng ta nhớ lại khi thánh An-rê …

Xem tiếp »

« Mặc khải cho những người bé mọn » (Ngày 01 tháng 12 năm 2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  « Mặc khải cho những người bé mọn » (Lc 10, 21-24) 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan …

Xem tiếp »

Hãy đi theo tôi (30.11.2020 – Lễ thánh Anrê)

Lời Chúa: Mt 4, 18-22 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: “Các …

Xem tiếp »

“Các anh hãy theo tôi” (Ngày 30 tháng 11 năm 2020 – Lễ kính thánh An-rê, Tông Đồ)

“Các anh hãy theo tôi” (Mt 4, 18-22)   18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 29-11-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào Thiên Chúa đến” (Mc 13,33-37). Hãy đón nhận một ngày sống trong thời khắc hy vọng, và hiến dâng cuộc đời bạn cho công cuộc của …

Xem tiếp »

Người giữ cửa (29.11.2020 – Chúa nhật 1 Mùa Vọng, năm B)

  Lời Chúa: (Mc 13, 33-37) Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: 33 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, …

Xem tiếp »

“Anh em phải canh chừng, phải tỉnh thức” (Ngày 29 tháng 11 năm 2020 – Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm B)

  “Anh em phải canh chừng, phải tỉnh thức” (Mc 13, 33-37)   33 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 28-11-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 “Vậy, phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sắp xảy ra” (Lc 21, 34 -36). Hãy đón lấy một ngày mới với lời Chúa mời gọi bạn biết nhìn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 28-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,34-36)🌞 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập …

Xem tiếp »

Phải đề phòng (28.12.2020 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ NGÀY 27-11-2020   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33). Khởi đầu ngày sống hôm nay, bạn hãy đón nhận lời hứa của Chúa với con tim rộng mở. Làm sao …

Xem tiếp »

Xem cây vả (27.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, 29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh …

Xem tiếp »

“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Ngày 27 tháng 11 năm 2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

  “Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33)   29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-11

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 26-11-2020 ⏰ 🌞(Lc 21,20-28)🌞 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11

🌿🌿🌿TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌿🌿 ⏰NGÀY 26-11-2020⏰   ☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21, 20-28). Con bắt đầu ngày mới hôm nay, với tấm lòng đầy hy vọng, con xin …

Xem tiếp »

Sắp được cứu chuộc (26.11.2020 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 20-28

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 25-11-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 10-19). Hôm nay là một ngày mới, một cơ hội mới để kiên trì và chăm lo cho đời mình. Nếu đời sống chúng ta …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 25-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,12-19)🌞 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

Xem tiếp »

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 24-11-2020⏰ ✨(Lc 9,23-26)✨ Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 24-11-2020⏰   ⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️ “Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện” (Lc 21,11) Bạn hãy dọn lòng để sống gần gũi với Chúa hơn hôm nay. “Chúng ta được mời gọi để phân …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 23-11-2020⏰ ⚡️(Lc 21,1-4)⚡️ “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 23-11-2020⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Chúng ta cùng dâng mọi sự lên Thiên Chúa, như bà góa phụ trong Tin Mừng hôm nay, “bà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21, 1-4) “Người nghèo khó …

Xem tiếp »

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên)

Lời Chúa: (Lc 21,1-4) Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá …

Xem tiếp »

“Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Ngày 23 tháng 11 năm 2020 – Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua – CN XXXIV TN)

  “Bà góa đã bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4)   1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, Thiên Chúa trao cho con cơ hội để lắng nghe Ngài. Đón nhận Lời Ngài, “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ con …

Xem tiếp »