Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 2)

___CẦU NGUYỆN

Chữa lành và phục vụ (1.9.2021 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXII Thường Niên)

  Chữa lành và phục vụ (Lc 4, 38-44) 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-08

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 3, 31-08-2021⏰ 🌼(Lc 4,31-37)🌼 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⁠⏰⁠NGÀY 31/08/2021⁠⏰⁠   🌼CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼 Con bắt đầu ngày hôm nay bằng việc chiêm niệm đoạn Tin Mừng như thể con là một trong những môn đệ của Chúa. Họ đã thấy Chúa Giê-su làm những điều khó tin và vẫn còn kinh …

Xem tiếp »

Lời có uy quyền (31.8.2021 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.  33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

Xem tiếp »

Lời của Người có uy quyền (31.8.2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXII Thường Niên)

  Lời của Người có uy quyền (Lc 4, 31-37) 31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Một kho báu giấu trong cánh đồng. Một viên ngọc trai có giá hời. Đúng vậy! Con là người thương gia đang tìm kiếm chúng. Con là người mà Chúa Giêsu đã mời gọi, và trong Ngài, con khám …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 30-08-2021 (Lc 4,16-30) Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp …

Xem tiếp »

Trả lại tự do (30.8.2021 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 4, 16-30 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 …

Xem tiếp »

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (30.8.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXII Thường Niên)

  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 16-30)   16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới mà Người đã ban cho con. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7.6). Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở con về …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa Giê-su, trong tâm tình cảm tạ vì giờ khắc này, con nài xin Ngài ban ơn soi sáng cho ngày sống hôm nay của con. Tin Mừng Mát-thêu chương 25 đã ghi lại rằng: “Được giao ít …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 28-08-2021 (Mt 25,14-30) “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng …

Xem tiếp »

Từ trái tim con người (29.8.2021 – Chúa nhật 22 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) 1 Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, …

Xem tiếp »

“Điều răn của Thiên Chúa” và “truyền thống của người phàm” (29.8.2021 – Chúa Nhật XXII Thường Niên, năm B)

  “Điều răn của Thiên Chúa” và “truyền thống của người phàm” (Mc 7, 1-8a.14-15.21-23)   1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 27-08-2021 (Mt 25,1-13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con hướng lòng con lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Con nhớ đến Thánh Monica, (mẹ của Thánh Augustinô) về ơn hoán cải đáng ngưỡng mộ và lòng trung thành cầu nguyện của …

Xem tiếp »

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (27.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 25, 1-13 1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những …

Xem tiếp »

“Vậy anh em hãy canh thức” (27.8.2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXI Thường Niên)

    “Vậy anh em hãy canh thức” (Mt 25, 1-13) 1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, này con đây, việc con đang sống và đang hiện diện đây trước nhan Cha, chứng minh sức mạnh của lời Chúa Giê-su nói trong tim con: “Hãy tỉnh thức!” Hành động đơn giản của sự hiện …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 26-08-2021 (Mt 24, 42-51) “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 25-08-2021 (Mt 23,27-32) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ”. Lạy Cha, hôm nay, con sống theo những lời này, và cho trái tim con vang vọng lại những lời của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay. Con xin …

Xem tiếp »

Hãy sẵn sàng (26.8.2021 – Thứ Năm Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 24, 42-51 42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách …

Xem tiếp »

“Con Người sẽ đến” (26.8.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXI Thường Niên)

  “Con Người sẽ đến” (Mt 24, 42-51)   42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không …

Xem tiếp »

Có vẻ công chính (25.8.2021 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 27-32 23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Một ngày mới lại đến, chúng con có thể khám phá ra món quà đẹp đẽ mà Chúa muốn ban cho chúng con chính là khoảnh khắc này. Trong thời điểm này, con đặt vào tay Ngài những nghi …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 24-08-2021 (Ga 1,45-51) Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái …

Xem tiếp »

Cứ đến mà xem (24.8.2021 – Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

Lời Chúa: Ga 1, 45-51 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? …

Xem tiếp »

“Cứ đến mà xem!” (24.8.2021 – Lễ kính thánh Barthôlômêô, Tông Đồ)

  “Cứ đến mà xem!” (Ga 1, 45-51)   45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 23-08-2021 (Mt 23,13-22) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới, con nghĩ về vũ trụ theo như quy luật tự nhiên của nó. Con thoáng nghĩ đến sự dịu dàng mà Chúa Ba Ngôi nhìn ngắm mỗi tạo vật. Giờ đây, con lắng nghe những …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, con để bản thân được gặp gỡ Chúa Giêsu. Cũng như các môn đệ khi xưa, con kêu lên cùng Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68) nhờ tình …

Xem tiếp »

Đạo đức giả (23.8.2021 – Thứ hai Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 13-22 13) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14) Khốn cho …

Xem tiếp »

Bệnh “đạo đức giả” (23 & 24.8.2021 – Thứ Hai và thứ Ba, sau Chúa Nhật XXI Thường Niên)

  Bệnh “đạo đức giả” (Mt 23, 23-26) 23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân …

Xem tiếp »

Lời ban sự sống (22.8.2021 – Chúa nhật 21 Thường niên, năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,54a.60-69) 54a Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, 60 nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các …

Xem tiếp »

“Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (22.8.2021 – Chúa Nhật XXI Thường Niên, năm B)

  “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 60-69)   54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? “61 Nhưng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỰ KHIÊM NHƯỜNG ĐÍCH THỰC Thứ 6, 21-08-2021 (Mt 23, 1-12) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày mới và xin được tiến bước cùng Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy: “Anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-08-2021 (Mt 22,34-40) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan và dâng lên Cha ngày sống này. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… và …

Xem tiếp »

Điều răn trọng nhất (20.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. –35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào …

Xem tiếp »

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (20.8.2021 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật XX Thường Niên)

    “Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Mt 22, 34-40   34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 19-08-2021(Mt 22, 1-14) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới con vui mừng khi biết mình được Cha mời tham dự Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22,1-4). Việc tham dự này đòi hỏi con thực hiện cam kết cụ thể là dấn thân …

Xem tiếp »

Tiệc cưới đã sẵn sàng (19.8.2021 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 22, 1-14 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự …

Xem tiếp »

Nước Trời và tiệc cưới (19.8.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XX Thường Niên)

Nước Trời và tiệc cưới (Mt 22, 1-14)   1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày sống với một thái độ đón nhận, lắng nghe những điều mà Chúa muốn gửi gắm con hôm nay: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 18-08-2021 (Mt 20, 1-16a) “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào …

Xem tiếp »

Vì tôi tốt bụng (18.8.2021 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 …

Xem tiếp »

Kêu trách hay ca tụng ? (18.8.2021 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XX Thường Niên)

  Kêu trách hay ca tụng ? (Mt 20, 1-16) 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 17-08-2021 (Mt 22,34-40) Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức giấc trong buổi sớm mai. Con đắm mình trong việc cảm thụ cuộc sống này. Con lắng nghe tiếng Chúa từ trong hồn mình: Ngài ở đó, bên trong con; trong tim con, ở nơi mà những …

Xem tiếp »

Lạc đà qua lỗ kim (17.8.2021 – Thứ ba tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 23-30 23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước …

Xem tiếp »

“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Ngày 17 tháng 8 năm 2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XX Thường Niên)

  “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mt 19, 23-30) 23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 16/08/2021⏰ 🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Ngay tại nơi đây, nơi mà quá đỗi thân thuộc đối vớicon, con ý thức được sự sống đang chảy xuyên suốt, vàcon khám phá được trong nó sự hiện diện của Chúa PhụcSinh. Con cảm tạ Chúa về …

Xem tiếp »

Tôi còn thiếu điều gì? (16.8.2021 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 16-22 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 15/08/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, như lờiMẹ đã thưa trong Thánh Kinh: “Thần trí tôi hớn hở vuimừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hènmọn, Người đoái thương nhìn tới; …

Xem tiếp »

Tôi là Bánh (15.8.2021 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm B)

"H Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người …

Xem tiếp »

“Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (15.8.2021 – Chúa Nhật XX Thường Niên, năm B)

  “Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6, 51-58) 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là …

Xem tiếp »

Em thật có phúc (15.8.2021 – Lễ Đức Mẹ lên trời)

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và …

Xem tiếp »

« Hồi ấy, Đức Maria lên đường, vội vã… » (15.8.2021 – Lễ Mẹ Lên Trời)

  « Hồi ấy, Đức Maria lên đường, vội vã… » (Lc 1, 39-56)   `39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 14/08/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Cứ để trẻ emđến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là củanhững ai giống như chúng.” (Mt 19,15) Nhớ tới trẻ emtrong giờ cầu nguyện, là nhớ …

Xem tiếp »

Để trẻ em đến với Thầy (14.8.2021 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 13-15 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-08

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰NGÀY 13/08/2021⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lên Chúa ngày hôm nay của con và xin Ngàiban ơn để con đón nhận điều mới mẻ nơi Ngài. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta biếtkết hợp và giúp đỡ lẫn …

Xem tiếp »

Một xương một thịt (13.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 3-12 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo …

Xem tiếp »

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (13.8.2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên)

  “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-12)   3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 12/08/2021⏰   🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Con chào đón ngày mới với lòng cảm tạ Chúa Giêsu vì sự gần gũi và lòng thương xót của Ngài. “Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: ‘Thưa Thầy, nếu anh em con …

Xem tiếp »

Bảy mươi lần bảy (12.8.2021 – Thứ năm Tuần 19 Thường niên)

“Trong cuộc sống, chúng ta là con nợ của nhau, người này nợ người kia. “ Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha …

Xem tiếp »

“Bảy mươi lần bảy” (12.8.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên)

“Bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-35; 19, 1)   21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “22 Đức Giê-su đáp: “Thầy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 11/08/2021⏰ 🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Khởi đầu ngày mới với lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngàymới này, con nhìn vào tâm hồn mình và chạm đến sự hiệndiện yêu thương của Đức Kitô. Con nài xin ân sủng giúpcon dọn chỗ để Thiên …

Xem tiếp »

Sửa lỗi người anh em (11.8.2021 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 18, 15-20 15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì …

Xem tiếp »

« Thầy ở đấy, giữa họ» (11.8.2021 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên)

  « Thầy ở đấy, giữa họ » (Mt 18, 15-20)   15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 10/08/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Con bắt đầu ngày mới và dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: Xin cho HộiThánh có thể canh tân nhờ sức mạnh của Chúa ThánhThần và ánh sáng Tin Mừng. “Thật, …

Xem tiếp »

Mang nhiều hoa trái (10.8.2021 – Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt …

Xem tiếp »

« Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy » (Ngày 10 tháng 8 năm 2021 – Lễ kính Phó Tế Laurensô tử đạo)

  « Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy » (Ga 12, 24-26)   24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 09/08/2021⏰ 🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Con bắt đầu ngày mới, tạ ơn vì quà tặng của cuộc sốngnày. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báocuộc khổ nạn lần thứ hai và các môn đệ không khỏi buồnrầu. Như Thánh Têrêxa Bênêđicta …

Xem tiếp »

Để khỏi làm cớ sa ngã (9.8.2021 – Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 17, 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò …

Xem tiếp »

« Thầy các ông không nộp thuế sao?» (9.8.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên)

« Thầy các ông không nộp thuế sao ? » (Mt 17, 22-27) 1. Luật nộp thuế Những người thu thuế cho Đền Thờ hỏi ông Phê-rô, và qua ông Phê-rô họ chất vấn chính Đức Giê-su về việc nộp thuế : « Thầy các ông không nộp thuế sao? » Sau này, người ta sẽ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 08/08/2021⏰ 🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Con chuẩn bị đón mừng ngày mới này và kinh nghiệmvề sự hiện diện của Chúa Giêsu “Tôi là bánh từ trờixuống” (Ga 6,41). “Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa giúpchúng ta tái khám phá tầm quan trọng …

Xem tiếp »

Bánh trường sinh (8.8.2021 – Chúa nhật 19 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,41-51) 41 Người Dothái liền xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây …

Xem tiếp »

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi” (Ngày 8 tháng 8 năm 2021 – Chúa Nhật XIX Thường Niên, năm B)

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi” (Ga 6, 41-51)   41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.”42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 07/08/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Con rộng mở tâm hồn và sẵn sàng cho đi, chào đónngày mới với niềm vui và hy vọng vào Chúa. Dù Đức tin của con có nhỏ bé thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể dờinon …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 06/08/2021⏰   🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃 Con dành trọn ngày thứ Sáu đầu tháng này để cùng hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-08

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 06-08-2021⏰ 🍃(Mc 9,2-10)🍃  Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

Xem tiếp »

Hãy nghe Người (6.8.2021 – Chúa hiển dung, năm B)

Lời Chúa: (Mc 9, 2-10) 2 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 …

Xem tiếp »

“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Ngày 06 tháng 08 năm 2021 – Lễ Chúa Hiển Dung, năm B)

  “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9, 2-13)   2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 05/08/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp–phê, Người hỏi các môn đệ rằng: ‘Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13).”Như Chúa Giêsu đã làm, Giáohội cũng sống ở giữa con người và vì con …

Xem tiếp »

Anh là tảng đá (5.8.2021 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 16, 13-23 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 04/08/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con trân trọng và biết ơn ngày sống mới hôm nay, cùng nguyện ý dâng mình cho Chúa. Hôm nay, chúng con mừng kính thánh Gioan Vianney, bổn mạng của các Cha sở. Con tạ ơn Chúa về ơn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 03/08/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày mới với niềm tri ân dành cho MẹGiáo Hội. Trong Tin Mừng ngày hôm nay, khi đối diệnvới sự thờ ơ của các tông đồ trước người phụ nữ đangtheo họ tìm kiếm sự giúp …

Xem tiếp »

Xin cứu con (3.8.2021 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 14, 22-36 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dang tay đón chào ngày mới và xin dâng ngày sống hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho Hội Thánh lữ hành. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con cùng mọi người trao …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-08-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-08-2021 (Mt 14,13-21) Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

Xem tiếp »

Bẻ ra và trao đi (2.8.2021 – Thứ Hai Tuần 18 Mùa Thường niên)

Lời Chúa: Mt 14, 13-21 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/08/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu tháng mới bằng việc cầu nguyện cho Hội Thánh Lữ Hành. Chúa Giêsu mời gọi con: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có …

Xem tiếp »

Bánh đích thực (1.8.2021 – Chúa nhật 18 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. 25 Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ …

Xem tiếp »

“Chính Tôi là Bánh Trường Sinh” (Ngày 1 tháng 8 năm 2021 – Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm B)

  “Chính Tôi là Bánh Trường Sinh” (Ga 6, 24-35)   24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-07-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-7-2021 (Mt 14,1-12) Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Số …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/07/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con mừng lễ thánh Inhaxiô thành Loyola, đấng sáng lập dòng Chúa Giê-su. “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-07

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 30/07/2021⏰ 💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Tạ ơn Chúa, hôm nay, con dâng mình cho Chúa, làĐấng đã cho con gặp gỡ những người chung quanh con. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thảxuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47). …

Xem tiếp »