Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 20)

___CẦU NGUYỆN

Nói mà không làm (2.3.2021 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay)

Lời Chúa: Mt 23, 1-12 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những …

Xem tiếp »

“Anh em chỉ có một Cha trên trời” (Ngày 2 tháng 3 năm 2021 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em chỉ có một Cha trên trời” (Mt 23, 1-12) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con dang tay đón chào ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ lòng thương xót của Cha, Đấng đang nâng đỡ chúng con từng ngày bằng tình yêu của Người. Xin cho chúng con biết …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-03-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 01/03/2021 (Lc 6, 36-38) “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị …

Xem tiếp »

Cùng Chúa tiến về Emmaus: Chúa Nhật Mùa Chay 2

Cùng Chúa Tiến về Emmaus Tĩnh tâm Mùa Chay và Phục Sinh 2021 với tinh thần của thánh Edith Stein.     12. Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay.   Lời Thánh Edith Stein. “Ai càng có tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì người đó càng phải bước …

Xem tiếp »

Hãy có lòng nhân (01.3.2021 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay)

Lời Chúa: Lc 6, 36-38 36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh …

Xem tiếp »

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (Ngày 1 tháng 3 năm 2021 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 36-38)   36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02

☘️☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️ ⏰NGÀY 28/02/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Trong giây phút đón chào ngày mới, con dành thời gian để cầu nguyện và ở riêng với Chúa Giêsu. Qua những lần gặp gỡ Chúa, chúng ta tìm được nguồn sức mạnh để cộng tác trong sứ mạng …

Xem tiếp »

Được biến hình đổi dạng (28.2.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 9, 2-10) 2 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 …

Xem tiếp »

“Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Ngày 28 tháng 2 năm 2021 – Chúa Nhật II Mùa Chay, năm B)

  “Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9, 2-10)   2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi …

Xem tiếp »