Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 20)

___CẦU NGUYỆN

Vì xưa ta đói (22.11.2020 – Chúa nhật 34 Thường niên – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, năm A)

  Lời Chúa: (Mt 25, 31-46) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ …

Xem tiếp »

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Ngày 22 tháng 11 năm 2020 -Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, năm A)

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Mt 25, 31-46) 27 Có mấy người 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 21-11-2020 (Mt 12,46-50) “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 46-50). Tạ ơn Chúa vì một ngày mới, và dành ra một vài phút cho cuộc hẹn hò của bạn với Thiên Chúa. Đối với Chúa Giê-su, mẹ …

Xem tiếp »

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-11-2020 (Lc 19,45-48) Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện” (Lc 19, 45-48). Trong ngày hôm nay, con tập trung trái tim con vào Chúa. Nếu cơ thể của con, căn nhà nơi con đang sinh sống, gia đình và cộng đoàn …

Xem tiếp »

« Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (20.11.2020 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

    « Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (Lc 19, 45-48)   45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19, 41-44) Con bắt đầu một ngày mới, và biết ơn cuộc sống này. Con sẵn sàng lắng nghe: “Chúng ta …

Xem tiếp »

Đức Giêsu khóc (19.11.2020 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 19, 41-44 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy …

Xem tiếp »