Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 30)

___CẦU NGUYỆN

[Ngắm xem cho tỏ tình yêu]: Đường Đi Có Chúa

Đường Đi Có Chúa Mỗi bước chân đi, mỗi chặng đường Bên Người nhịp bước ngập tình thương Gian nan thách đố bao nung nấu Sóng gió bùng lên khắp tứ phương Có Chúa là nơi con náu ẩn Cho thuyền cập bến vượt trùng dương Tình yêu mở lối …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con dâng lên Cha ngày hôm nay với những vất vả, niềm vui, những khó khăn, cho tất cả những ai đang tìm cách truyền giao đức tin đến người khác. Xin cho họ tìm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Chạm Đến Quyền Năng và Tình Yêu

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHẠM ĐẾN QUYỀN NĂNG VÀ TÌNH YÊU Thứ 2, 10-12-2018 (Lc 5, 17-26) SUY NIỆM Các ngôn sứ đã tiên báo khi Đấng Mê-si-a đến, Ngài sẽ chữa lành tất cả mọi người, trả lại cho họ vẻ đẹp ban đầu nguyên vẹn từ khi …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 10.12.2018, click to pray

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, xin trợ giúp chúng con trong sứ mệnh truyền giáo và truyền đạt đức tin. Nguyện xin cho sứ mệnh ấy là một điều sống động, là động lực, không tĩnh tại hay bất …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Hai Tuần II: Lc 5, 17-26

Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 9.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con ngước nhìn lên Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay và xin dâng tất cả mọi điều sẽ xảy đến với con để hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Chúa Nhật Tuần II: Lc 3, 1-6

PHÚC ÂM: Lc 3, 1-6 3:1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 3:2 Khanna và Caipha làm thượng …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Bảy Tuần I: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Lu-ca thuật lại một biến cố mang tính bước ngoặt của toàn nhân loại: thiên sứ của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria về kế hoạch nhập thể của Ngôi Hai, và lời xin vâng của …

Xem tiếp »

Hãy dọn đường cho Chúa (09.12.2018 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C)

Lời Chúa: (Lc 3,1-6) 1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 2 Khanna và Caiphai làm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 08-12-2018 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 8.12.2018, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-12, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Nhóm Bạn Đường Linh Thao. CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con xin phó dâng thân con đây cho Cha. Nguyện xin mẫu …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày – Xin cho con được thấy

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-12-2018 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tiên của tháng, chúng con hiệp thông thiêng liêng với toàn thể Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, cho những người dấn thân trong …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

 

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Xây Nền Mỏng Cuộc Đời

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 06-12-2018 (Mt 7, 21.24-27)  “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 6.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu dấu, con cầu xin cho đức tin của con không chỉ được bày tỏ trong lời nói mà còn tỏa sáng nơi những việc làm, phục vụ tha nhân với tình yêu giống như Cha vậy. …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Sáu Tuần I: Sự mù tối

Hôm nay Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng. Việc mù mà được sáng tự nó đã là một ân huệ trọng đại, một nỗi vui mừng khôn tả. Tuy vậy, niềm vui còn vươn xa hơn nữa, một niềm vui không giới hạn của Thiên Chúa tuôn tổ …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Năm Tuần I: Mt 7, 21. 24-27

PHÚC ÂM: Mt 7, 21. 24-27  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, Tỉnh thức để yêu người

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 05-12-2018 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 5.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha ngày hôm nay. Lời Chúa cũng được bẻ ra cho tất cả như bánh hóa ra nhiều, trao ban lương thực cho tha nhân như của ăn nuôi dưỡng họ và …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Tư Tuần I: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Lời Chúa trong cả hai bài đọc hôm nay đều gợi lên một hình ảnh chung: Thiên Chúa chăm sóc, thết đãi dân Người ăn uống no nê trên núi của Người. Trong bài đọc một, tiên tri Isaia đã tiên báo về viễn tượng Nước Trời trong đó Thiên …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 04-12-2018 (Lc 10,21-24) Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 4.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, Đấng tạo dựng nên muôn người và muôn nền văn hóa, con hòa chung cùng anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để cầu nguyện cho ý …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Ba Tuần I: Lc 10:21-24

Lời Chúa: Lc 10:21-24 Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Loan Truyền Tin Mừng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-12-2018 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 3.12.2018, Thánh Phan-xi-cô Xavie

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những nhà truyền giáo đang loan truyền Lời Chúa, cho họ có thể chạm đến trái tim của tất cả mọi …

Xem tiếp »

Quân Vương Giêsu

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.12.01 Chiều hoang tím ngắt gió sương Giê-su tước hiệu Quân Vương muôn loài Đai lưng mũ áo lễ đài Trượng côn thượng tiến lên ngai trị vì Hò reo vang dội đường đi Quan quân lính tráng tháp tỳ khẩn trương Tân Vương …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Hai Tuần I: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê

Lời Chúa: Lc 16, 15-20 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 2.12.2018, Ngày đầu Mùa Vọng

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày đầu tiên của Mùa Vọng, con dâng lên Cha ngày mới của con và niềm khao khát được bước cùng Cha trong sự thật và công bình, trong sự hiệp thông với Đức …

Xem tiếp »

[Suy niệm Mùa Vọng] Chúa Nhật I: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21, 36)

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói đến những chuyển biến lớn lao khiến con người sợ hãi: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người …

Xem tiếp »

Ðứng Thẳng và Ngẩng Ðầu (2.12.2018 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C)

Lời Chúa (Lc 21,25-28.34-36) Ðức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: 25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn …

Xem tiếp »

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (2.12.2018 – Chúa Nhật I, Mùa Vọng năm C)

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21, 25-28.34-36)   25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Đứng Vững Trước Mặt Con Người

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 1-12-2018 (Lc 21, 34-36) “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 1.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con xin dâng lên Cha mọi niềm vui, những sự mệt nhọc, và cả những khó khăn trong ngày hôm nay và suốt tháng 12 này, để những người dấn thân trong công việc phục …

Xem tiếp »

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.3

TÌNH THẬP GIÁ Thuở ấy ngàn xưa một mối tình Thiên thu dệt ước vẹn trung trinh Gian trần cứu chuộc nên hy lễ Chẳng chút từ nan chẳng ngại khinh Quạnh vắng đồi cao chiều tím ngắt Tuôn trào máu thánh cứu sinh linh Người ơi có thấu Thiên …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày – Trở nên Môn đệ Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CHÚA Thứ 6, 30-11-2018 (Mt 4,18-22) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 30.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha ngày hôm nay vì cuộc đời của thánh An-rê tông đồ, một trong những môn đệ đầu tiên được gọi theo Chúa Giêsu. Xin ban cho con ân sủng để từ …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 29-11-2018 (Lc 21, 20-28) “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 29.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha ngày hôm nay. Xin đổ đầy trái tim con từng giây phút với ân sủng của Cha và cho những cử chỉ của con thực sự phản chiếu được Cha …

Xem tiếp »

“Con Người đầy quyền năng và vinh quang…” (29.11.2018 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

  “Con Người đầy quyền năng và vinh quang…” (Lc 21, 20-28) 20 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Kiên Trung Cho Đến Cùng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-11-2018 (Lc 21,12-19) “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 28.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con tạ ơn Cha vì tất cả những lời tốt đẹp Cha đã truyền cảm hứng cho con nói ra trong ngày qua. Con xin dâng những việc làm của ngày nay để hiệp thông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Trung Tín Đến Cùng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-11-2018 (Lc 21, 5-11) “Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 27.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi khởi đầu một ngày mới, con xin tạ ơn Cha vì cơ hội để con có thể trở nên một người tốt hơn. Xin ban cho con trở nên con người của hy vọng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Dâng Tất Cả Cho Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 26-11-2018 (Lc 21, 1-4) “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật …

Xem tiếp »

Tông đồ cầu nguyện, 26.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha rất yêu mến, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác vào bàn tay Cha những khao khát của con để sống kiên định với đức tin mà con đã tuyên xưng. Xin cho mọi lời …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 25.11, Lễ Chúa Ki-tô Vua

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con được long trọng mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Điều này giúp con ý thức hơn Vương quyền của Chúa Giêsu …

Xem tiếp »

Đứng về phía sự thật ( 25.11.2018 – CN 34 Thường niên_ Lễ Chúa Kitô Vua)

Lời Chúa: (Ga 18,33b-37) 33Khi Ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Ðức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Dothái không?” 34 Ðức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 Ông Philatô trả …

Xem tiếp »

“Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (25.11.2018 – Lễ Trọng Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ Phụng Vụ năm B)

  “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 33b-37) 33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do-thái không? ” 34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, Chọn Chúa trên tất cả

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHỌN CHÚA TRÊN TẤT CẢ Thứ 7, 24-11-2018 (Lc 9, 23-26) Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 24.11.2018, Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha từ nhân, khi ngày mới bắt đầu, con ngợi khen Cha vì lòng nhân từ tuyệt hảo Cha dành cho con. Xin cho Lời Cha trào dâng trong tâm hồn con, và từ nơi sâu thẳm đó …

Xem tiếp »

Vì danh Thầy (24.11.2018 – Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam)

Lời Chúa: Lc 9, 21-25  23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, lạm dụng nơi thánh thiêng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, LẠM DỤNG NƠI THÁNH THIÊNG Thứ 6, 23-11-2018 (Lc 19, 45-48) Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến …

Xem tiếp »

“Ai liều mất sự sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2018 – Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

  “Ai liều mất sự sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 23-26)   23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 23.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới hôm nay. Xin giúp con biết ý thức hơn khi bản thân mình được là một phần nhỏ bé trong Mạng lưới Cầu Nguyện trải rộng khắp …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Khóc Thương Thành Thánh

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 22-11-2018 (Lc 19, 41-44)  “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 22.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu mến, ngay khi con bắt đầu ngày mới hôm nay, xin Cha ban ơn lành cho con để con trở nên rộng lượng và tử tế với những người con gặp gỡ. Nhờ lời cầu bầu …

Xem tiếp »

Ân tình Ngài thôi!

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.2 ÂN TÌNH NGÀI THÔI! Ai cho hạt giống nảy mầm, Làm cây ươm lá âm thầm đơm bông, Để người đúng vụ gieo trồng, Cây ngon trái ngọt ruộng đồng tươi xinh? Ai làm tiết khí phân minh, Nắng mưa đúng hẹn nước …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, Trở nên “Mẹ” của Chúa Giê-su

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, TRỞ NÊN ‘MẸ’ CHÚA GIÊ-SU Thứ 4, 21-11-2018 (Mt 12, 46-50)  “Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em …

Xem tiếp »

Vài Tư Tưởng Về Cầu Nguyện [số 1]

Cầu nguyện là hoạt động thường nhật, là phần thiết yếu của cuộc sống. Thế nhưng người ta lại có thể dễ dàng quên mất sự tuyệt hảo và nhiệm mầu của hoạt động ấy. Về cơ bản, những tư tưởng về cầu nguyện được trình bày dưới đây thì …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 21.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình hôm nay, xin Cha ban ơn để con biết dâng cuộc đời của con lên Cha. Như Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu con Cha yêu dấu, con …

Xem tiếp »

Mến yêu Hằng ngày, Trèo lên cây sung gặp Chúa !

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-11-2018 (Lc 19, 1-10) “Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 20.11.2018, Cầu Nguyện cho Nhà Giáo Việt Nam

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-11, CẦU NGUYỆN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM, CHO CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới lại đến. Hôm nay, xin cho con biết dành thời gian …

Xem tiếp »

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (20.11.2018 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19, 1-10)   1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Con Mắt Đức Tin

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 19-11-2018 (Lc 18,35-43) Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 19.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, con biết ơn Cha vì một ngày mới và ý thức rằng Cha luôn ở bên con. Con cũng thật biết ơn Cha vì ứng dụng Click To Pray, cùng cầu nguyện với hàng …

Xem tiếp »

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (19.11.2018 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (Lc 18, 35-43) 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 18.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày thế giới người nghèo hôm nay, con suy tư về gương mặt của những người đau khổ, yếu thế, và những người chẳng có gì. Ngày hôm nay, xin giúp con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Củng Cố Đức Tin

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 17-11-2018 (Lc 18, 1-8) Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 17.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha vì hồng ân đức tin giúp con đứng vững trong cơn hoạn nạn và nguy nan khốn khó. Xin thương xót và ban ơn xuống trên chúng con, để chúng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Hãy Sẵn Sàng

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 16.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, con đặt mình dưới ánh nhìn trìu mến yêu thương của Cha. Xin biến đổi con bằng ánh sáng của Thần Khí, để nhờ đó con biết lưu tâm đến nhu cầu và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 15-11-2018 (Lc 17, 20-25) SUY NIỆM Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta! Điều đó có nghĩa là gì? Triều đại Thiên Chúa ở đâu và tại sao nơi đó lại ở giữa chúng ta? Triều đại Thiên Chúa có thể được …

Xem tiếp »

Tâm sự người con trở về

Ngắm xem cho tỏ tình yêu 18.1 Tâm sự người con trở về Chúa ơi con đã trở về Này thân tội lỗi ê chề bợn nhơ Lạy Ngài xin chớ làm ngơ Đoái nhìn chút phận trẻ thơ con này Xin Ngài mở rộng vòng tay Cho con náu …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 15.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con dâng lời cảm tạ vì món quà ngày mới hôm nay. Xin ban cho con một quả tim nồng cháy tình với yêu của Cha. Chỉ có như vậy, con mới có thể mở …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Tâm Tình Biết Ơn

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 14-11-2018 (Lc 17,11-19) “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 14.11.2018, thánh Giu-se Pignatelli, S.J.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con xin tạ ơn Cha vì con có thêm một ngày sống và con xin hứa sẽ vâng theo thánh ý Cha. Hôm nay, con sẽ cố gắng lưu tâm hơn với những điều kì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Chúng Tôi Chỉ là Đầy Tớ Vô Dụng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 13-11-2018 (Lc 17, 7-10) Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 13.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, mỗi ngày bắt đầu đều là cơ hội mà Cha ban cho con để con xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Xin giúp con trở thành tông đồ trong ngày sống của mình, trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Tha Thứ Luôn

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 12-11-2018 (Lc 17,1-6)   Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 12.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì đã truyền cảm hứng cho con để con trở thành người tốt hơn, ý thức hơn về nhu cầu của tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Con …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 11.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, con bắt đầu ngày Chúa Nhật đầy ân sủng với tin mừng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, bởi vì điều đó giúp con nhận ra “cái chết” nhỏ bé của mình không phải …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Dùng Của Cải Bất Chính Mua Thiên Đường

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-11-2018 (Lc 16,9-15) “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 10.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi bắt đầu ngày mới, con cảm tạ vì Cha đã nâng đỡ và dạy bảo con biết những ơn lành con đã nhận được. Xin Cha ban muôn ân sủng trong tất cả những …

Xem tiếp »

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, trong ngày Giáo Hội mừng kính Cung hiến Thánh đường Latêranô, con xin cảm tạ tất cả những người ngày ngày cống hiến sức mình để xây dựng những nơi thờ phượng tuyệt hảo và …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-11-2018 (Ga 2,13-22) Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Mến Thương Người Có Tội

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-11-2018 (Lc 15, 1-10) “Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 8.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con cảm tạ Cha vì hôm nay. Xin Cha cho con biết đón nhận cơ hội để tìm lại những mối quan hệ bạn bè đã phai nhạt, một thành viên trong gia đình bị …

Xem tiếp »

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 11: Cầu cho việc Phục vụ hoà bình

In the Service of peace Cầu cho việc Phục vụ hoà bình   In the Service of Peace – The Pope Video 11 – November 2018 Cầu cho việc phục vụ hoà bình – Đoạn Video Giáo Hoàng 11 – Tháng Mười Một năm 2018   November 2018. The Pope …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Bỏ để theo Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4,07-11-2018 (Lc 14,25-33) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha thương xót, khởi đầu ngày hôm nay, con ngợi khen Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho con. Mỗi khoảnh khắc trong ngày là một dịp hoàn hảo để hiện tại hoá Nước Trời. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày 6.11.2018

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 06-11-2018 (Lc 14,15-24)  Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp:”Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 6.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ vì ngày hôm nay và lời mời gọi sẻ chia quà tặng của con với người khác. Con xin Người ban cho con đức tin và sức mạnh để nhận ra người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Phục vụ vô vị lợi

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 05-11-2018 (Lc 14,12-14) Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 5.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trọn hảo, con cảm ơn Cha vì ngày mới hôm nay. Xin ban cho con ân sủng để nhận ra liệu rằng con có đang đi trên con đường của sự sống. Xin giúp con biết nhìn …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 04.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, ngày tưởng niệm lễ Phục Sinh con yêu dấu của Cha hôm nay, con tạ ơn Cha đã thánh hóa cuộc sống của con bằng sự sống và sức mạnh của Cha. Con nguyện xin …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 3.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, ngày hôm nay con cảm tạ Cha vì đã ban tặng cho con tất cả những tài năng mà con đang sở hữu. Xin ban thêm ân sủng để con biết khiêm tốn trong mọi …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 2.11.2018, Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-11: Cầu Nguyện cCho Các Đẳng Linh Hồn  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày Lễ Các Linh Hồn hôm nay, con tưởng nhớ đến các thân nhân, bạn hữu của chúng con đã qua đời. trong suốt ngày …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Ở Với Tôi Trên Thiên Đàng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – Ở Với Tôi Trên Thiên Đàng  Thứ 6, 02-11-2018 (Lc 23, 33. 39-43) Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 1.11, Lễ Các Thánh Nam Nữ

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là nguồn mạch thánh thiện, trong ngày Lễ Các Thánh hôm nay, con khởi đầu ngày mới bằng lời cảm tạ ơn gọi nên thánh Cha dành cho con và gương các thánh nam nữ là những …

Xem tiếp »