Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 30)

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-01-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/01/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con muốn sống theo cách nào? Khởi đầu ngày mới hôm nay, con cảm thấy biết ơn vì món quà cuộc sống, và suy ngẫm câu hỏi này trong lòng. Cuộc sống của con không được định nghĩa bằng …

Xem tiếp »

Con phải làm gì? (25.1.2021 – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Lời Chúa: Cv 22, 3-16 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên …

Xem tiếp »

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (25.1.2021 – Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)   9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ☘NGÀY 24/01/2021☘️   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Con hằng biết ơn Chúa vì sự mới mẻ của mỗi một ngày và con xin dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, để cùng cộng tác với sứ vụ thương xót của Ngài cho thế giới. “Các …

Xem tiếp »

Hãy Theo Tôi (24.01.2021 – Chúa nhật 3 Thường niền năm B)

Lời Chúa: (Mc 1, 14-20) 14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. 16 …

Xem tiếp »

“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần… Các anh hãy theo tôi” (Ngày 24 tháng 01 năm 2021 -Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B)

  “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần… Các anh hãy theo tôi” (Mc 1, 14-20)   14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01

🌳🌳🌳TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌳🌳🌳 ⏰NGÀY 23/01/2021⏰   🔔CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔔 Con đón nhận ngày mới bằng cách dâng hiến cuộc đời của mình để cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu. “Vâng con đây lạy Chúa, con đến để phục vụ Ngài và phục vụ những người …

Xem tiếp »

Người bị mất trí (23.1.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 3, 20-21 20Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Suy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01

  🌳🌳🌳TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌳🌳🌳 ⏰NGÀY 22/01/2021⏰   🔔CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔔 Con đón chào ngày mới bằng trái tim rộng mở và đôi tai lắng nghe lời mời gọi của Chúa Ki-tô. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-01

🌳🌳🌳MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌳🌳🌳 ⏰Thứ 6, 22/01/2021⏰ 🔔(Mc 3,13-19)🔔 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền …

Xem tiếp »