Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN (trang 4)

___CẦU NGUYỆN

[Tông đồ Cầu nguyện]: 12.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha lời ngợi khen tôn kính, vì những món quà của Cha dành cho tất cả những …

Xem tiếp »

Vì Danh Thầy (12.7.2019 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 10, 16-23 16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh …

Xem tiếp »

“Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Ngày 12 tháng 7 năm 2019 – Thứ sáu và thứ bảy, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên)

  “Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16-33)   7 Dọc đường hãy 16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 11.7.2019, Mt 10,7-15

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 11-07-2019 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 11.7.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha yêu dấu ơi, con xin dâng ngày mới này lên Cha, cùng với tất cả những gì con là và con có, để cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần …

Xem tiếp »

Chúc bình an (11.7.2019 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên)

Chúa Giêsu kêu gọi 12 tông đồ và sai đi rao giảng Watch this video on YouTube   Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành …

Xem tiếp »

Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (Ngày 11 tháng 7 năm 2019 – Thứ năm, sau Chúa nhật 14 Thường niên)

Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (Mt 10, 7-15)   7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 10.7.2019, Mt 10,1-7

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 10-07-2019 (Mt 10,1-7) Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 10.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-07 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con đến bên Cha khi con bắt đầu một ngày mới. Cha không thể và cũng không cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa trái tim của từng người chúng con, cho đến khi chúng …

Xem tiếp »

Mười hai tông đồ (10.7.2019 –Thứ tư Tuần 14 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu …

Xem tiếp »