Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 4)

___CẦU NGUYỆN

Đấng thánh của Thiên Chúa (12.1.2021 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 21b-28 Ngay ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một …

Xem tiếp »

“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Ngày 12 tháng 01 năm 2021 – Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên)

  “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một …

Xem tiếp »

Thấy – Gọi – Bỏ – Theo (11.1.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi …

Xem tiếp »

Triều Đại Thiên Chúa và Ơn gọi (11.1.2021 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  Triều Đại Thiên Chúa và Ơn gọi (Mc 1, 14-20) 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 10/01/2021⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Con phó dâng ngày sống hôm nay lên Cha, và xin được ở lại trong tình yêu của Ngài. “Lạy Cha, xin cho những lời Ngài nói với Chúa Giê-su được vang vọng bên tai con. Con muốn …

Xem tiếp »

Con yêu dấu của Cha (10.1.2021 – Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, năm B)

Lời Chúa: Mc 1, 7-11 Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho …

Xem tiếp »

« Đức Giê-su… được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan » (Thứ hai, ngày 10 tháng 01 năm 2021 – Chúa Giê-su chịu phép rửa, năm B)

  « Đức Giê-su… được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan » (Mc 1, 7-11) 7 Ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺 ⏰NGÀY 09/01/2021⏰   💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Con thức dậy để bắt đầu ngày mới. Con có một sứ mạng để thực thi. Hạt cát mà con có thể đóng góp sẽ thiếu nếu con không bổ sung thêm. Hôm nay, con chọn một cách …

Xem tiếp »

Mọi người đều đến với ông (9.01.2021 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan, đang làm phép rửa tại Ênon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, người ta đến và chịu phép …

Xem tiếp »

« Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi » (9.1.2021 – Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh)

  « Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi » (Ga 3, 22-30)   22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa …

Xem tiếp »