Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN (trang 4)

___CẦU NGUYỆN

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Năm Tuần Thánh

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THỨ NĂM TUẦN THÁNH Thứ 5, 18-04-2019 (Ga 13, 1-15) Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, …

Xem tiếp »

Thế là đã hoàn tất (19.4.2019 – Thứ Sáu Tuần Thánh)

Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở …

Xem tiếp »

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ mười một: Chúa Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá

  Lời Chúa:  (Lc 23, 33-34) Khi đến nơi gọi là “Ðồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không …

Xem tiếp »

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (19.4.2019 – Thứ sáu Tuần Thánh)

  “Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (Ga 19, 17-42)  17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi …

Xem tiếp »

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ mười: Chúa Giê-su bị quân dữ lột áo

  Lời Chúa:  (Ga 19, 23-24)  Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng Thương Xót, hôm nay con nhớ lại ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Xin cho mỗi ngày trong đời con trở nên tràn ngập sự hiện diện của Cha, …

Xem tiếp »

Phải rửa chân cho nhau (18.4.2019 – Thứ Năm Tuần Thánh)

LỜI CHÚA:  Ga 13, 1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma …

Xem tiếp »

[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

  Lời Chúa:  (Ac 3, 27-32) Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ. Khi chính Chúa bắt nó phải mang, nó hãy cứ ngồi im lặng một mình, cứ đặt miệng nó trong bụi đất – may ra còn chút hy vọng …

Xem tiếp »

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (Ngày 18 tháng 4 năm 2019 – Thứ năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly)

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (Ga 13, 1-15)   1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Vòng Xoáy Tội Lỗi

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – VÒNG XOÁY TỘI LỖI Thứ 4, 17-04-2019 (Mt 26, 14-25)  Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ …

Xem tiếp »