Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN (trang 5)

___CẦU NGUYỆN

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 22/05/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Con thức dậy vào sáng thứ Bảy này và nhận thức về tình yêu của Cha dành cho con. Con cảm tạ Cha và sẵn sàng cho một ngày sống mới với sự tin tưởng và phó thác hoàn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? Thứ 6, ngày 21/05/2021 (Ga 21, 15-19) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở to đôi mắt, và mở rộng tâm hồn mình trước ngày mới mà Chúa ban tặng, để cộng tác với Người và dựng xây Vương Quốc mà Người đã mang đến. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 21/05/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Con mở to đôi mắt, và mở rộng tâm hồn mình trước ngày mới mà Chúa ban tặng, để cộng tác với Người và dựng xây Vương Quốc mà Người đã mang đến. Hôm nay, Chúa Giê-su mời …

Xem tiếp »

Hãy theo Thầy (21.5.2021 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 21, 15-19 15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với …

Xem tiếp »

“Con có mến Thầy không?” (Ngày 21 tháng 5 năm 2021 – Thứ sáu, sau Lễ Chúa Lên Trời)

“Con có mến Thầy không?” (Ga 21, 15-19)   15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha ! Con bắt đầu ngày mới này bằng cách làm dấu thánh giá một cách có ý thức theo nhịp thở của con. Con nhận biết tình yêu của Chúa và tất cả những gì Ngài không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, ngày 20/05/2021 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở …

Xem tiếp »

Xin Cha gìn giữ họ (19.5.2021 – Thứ Tư tuần bảy Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để …

Xem tiếp »

Để họ được nên một (20.5.2021 – Thứ Năm Tuần 7 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con …

Xem tiếp »

« Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha » (Ngày 20 tháng 5 năm 2021 – Thứ năm, sau Lễ Chúa Lên Trời)

« Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha » (Ga 17, 20-26)   20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một hành trình mới với ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Sống kết hiệp với Chúa Giêsu như trong Tin Mừng “để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11b). Con mở …

Xem tiếp »

“Để họ nên một như chúng ta” (Ngày 19 tháng 5 năm 2021 – Thứ tư, sau Lễ Chúa Thăng Thiên)

“Để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11b-19)   11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. …

Xem tiếp »

Đường đi cần có Chúa

  Đạo là đường, là người tin vào Chúa, bạn và tôi luôn ở trên đường, đường trần gian chúng ta cùng rảo bước, nhưng mỗi bước chân không thể cất bước và cũng chẳng tiến bước, nếu không được hướng dẫn và chỉ lối bởi Đấng Yêu Thương, đặc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-05-2021

Mến Yêu Hằng Ngày – Tôn Vinh Thứ 3, ngày 18/05/2021 (Ga 17, 1-11a) Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/05/2021 ⚽️⚽️⚽️ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚽️⚽️⚽️ Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tôn vinh Thiên Chúa. “Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha” (x. Ga 17,1). Con cầu nguyện cùng Thiên Chúa những điều mà con dự định sẽ làm hôm …

Xem tiếp »

Con cầu nguyện cho họ (18.5.2021 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a 1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người …

Xem tiếp »

« Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa » (Ngày 18 tháng 5 năm 2021 – Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên)

« Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa » (Ga 17, 1-11)   1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu tuần cuối của Mùa Phục Sinh với ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn đồng hành cùng con trong mọi ngày sống. Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng: ‘Thầy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-05-2021

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên! Thứ 2, ngày 17/05/2021 (Ga 16, 29-33) Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần …

Xem tiếp »

Thầy không một mình (17.5.2021 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 29-33 29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con …

Xem tiếp »

Đức tin, bình an và can đảm (17.5.2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh)

Đức tin, bình an và can đảm (Ga 16, 29-33)   29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng Chúa lên trời. “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc16,19), và Ngài chuyển cầu cùng Chúa Cha cho chúng ta. Khi đối diện với những vấn đề nảy …

Xem tiếp »

Sức mạnh từ trời cao (16.5.2021 – Chúa nhật 7 Phục sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên)

Lời Chúa: (Lc 24,46-53) Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: 46 “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, …

Xem tiếp »

Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Ngày 16 tháng 5 năm 2021 – Lễ Chúa Lên Trời, năm B)

Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Mc 16, 15-20)   15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước con là một khởi đầu mới để cảm tạ, ngợi khen, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa của con. Phút này con bày tỏ niềm xác tín vào Ngài vì “anh em mà xin Chúa Cha điều …

Xem tiếp »

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ngày 15 tháng 5 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16, 23b-28)   23 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì cuộc hành trình mới mà Cha ban cho con. Con ý thức về việc con được chọn, được gọi. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con về điều này trong Tin Mừng: “Chính …

Xem tiếp »

Lòng anh em sẽ vui (14.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. …

Xem tiếp »

Chúa chọn ai (14.5.2021 – Thánh Matthia, tông đồ)

Lời Chúa: Cv 1, 15-17. 20-26 Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em – có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt – Ông nói: “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đavít …

Xem tiếp »

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ngày 14 tháng 5 năm 2021 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20-23a)   20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành …

Xem tiếp »

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ngày 14 tháng 5 năm 2021 – Lễ Thánh Mát-thi-a Tông Đồ)

  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17)   9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, ngày 13/05/2021 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng kính Lễ Đức Mẹ Fatima. Ba trẻ đang chăn chiên đã “thấy” và “lắng nghe” Mẹ nhắn nhủ. “Thị kiến” đó đã thay đổi cuộc đời họ. Các tông đồ cũng đã thấy và …

Xem tiếp »

Nỗi buồn trở thành niềm vui (13.5.2021 – Thứ Năm Tuần 6 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: …

Xem tiếp »

« Ít lâu nữa…. » (Ngày 13 tháng 5 năm 2021 – Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Ít lâu nữa…. » (Ga 16, 16-20) 16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu hành trình với lời ca khen Chúa Phục Sinh, Đấng từ cõi chết sống lại hiển vinh. Chiến thắng của Người khỏi tử thần cũng là chiến thắng của con. Đây là sự thật mà Chúa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦN KHÍ SỰ THẬT Thứ 4, ngày 12/05/2021 (Ga 16, 12-15) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật …

Xem tiếp »

Dẫn đến toàn bộ sự thật (12.5.2021 – Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật …

Xem tiếp »

« Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (Ngày 12 tháng 5 năm 2021 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (Ga 16, 12-15)   12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trời bình minh ló rạng. Trước mắt con là một món quà mới. Con biết ơn về ngày hôm nay. Tin Mừng nói rằng con không hề đơn độc: “nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, ngày 11/05/2021 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu …

Xem tiếp »

Có lợi cho anh em (11.5.2021 – Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. …

Xem tiếp »

« Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (Ngày 11 tháng 5 năm 2021 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (Ga 16, 5-11)   5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước mắt con là một tuần mới sắp bắt đầu. Con cảm tạ Cha vì Cha luôn gìn giữ cuộc sống của con, mở rộng trái tim để con luôn sẵn sàng với sứ mạng mà Cha đã chuẩn …

Xem tiếp »

Làm chứng về Thầy (10.5.2021 – Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …

Xem tiếp »

“Thầy đã nói” (Ngày 10 tháng 5 năm 2021 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Thầy đã nói” (Ga 15, 26 – 16, 4a)   26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 09/05/2021⏰ ✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨ Trong ngày Chúa Nhật thứ VI Mùa Phục Sinh, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi để “trao ban sự sống”. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã …

Xem tiếp »

Ở lại trong tình thương (9.5.2021 – Chúa nhật 6 Phục sinh, năm B)

Lời Chúa: (Ga 15, 9-17) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn …

Xem tiếp »

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ngày 9 tháng 5 năm 2021 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, năm B)

  “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9-17)   9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 08/05/2021⏰ ⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️ Con đón chào ngày mới mà Cha đã ban cho với lòng biết ơn. Con cũng không quên dâng lên Mẹ Maria ngày thứ Bảy đầu tháng này, để tạ ơn Mẹ đã săn sóc, bảo vệ và chuyển …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỰ BẮT BỚ🍀🍀 ⏰Thứ 7, ngày 08/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 18-21)🌺 “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. …

Xem tiếp »

Giới thiệu Tông Đồ Cầu Nguyện

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng có mục đích mời gọi giáo dân cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại đang đối diện, và cho sứ mạng của Giáo Hội, được Đức Thánh Cha đề xuất hàng tháng. Đó là ý cầu nguyện của …

Xem tiếp »

Thế gian ghét anh em (8.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. …

Xem tiếp »

Ghen ghét và tình thương (Ngày 8 tháng 5 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

Ghen ghét và tình thương (Ga 15, 18-21)   18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 07/05/2021⏰ 💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Trong ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH, hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện, con xin dâng Cha ngày sống này để cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm trong thế giới …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BẠN ĐƯỢC CHỌN🍀🍀 ⏰Thứ 6, ngày 07/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 12-17)🌺 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính …

Xem tiếp »

Yêu thương nhau như Thầy (7.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính …

Xem tiếp »

“Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (Ngày 7 tháng 5 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 12-17)   12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 06/05/2021⏰ ⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️ Con khẽ mở mắt đón chào ngày mới mà Chúa Cha ban tặng. Con đón nhận và cảm tạ ngày sống mới. Hôm nay, Chúa Giê-su có một lời mời gọi mới dành cho con: “Hãy ở lại trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN.🍀🍀 ⏰Thứ 5, ngày 06/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 9-11)🌺 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ …

Xem tiếp »

Lời nguyện trong cơn hấp hối

Lạy Chúa, Khi mắt con đang mờ dần, Mọi vật quanh con biến thành xám xịt. Con hiểu rằng ánh sáng đời mình sắp tắt, Chẳng còn nhìn thế sự được bao lâu.   Khi tim con co từng cơn khó nhọc, Xa rồi những nhịp đập đều đặn, trẻ …

Xem tiếp »

Niềm vui trọn vẹn (6.5.2021 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, …

Xem tiếp »

« Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (6.5.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  « Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (Ga 15, 9-11) 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 05/05/2021⏰ ⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️ Con thức giấc đón chào ngày mới đã đến, với ước muốn được sống ngày hôm nay với Thầy Giêsu. Sự gần gũi với Thầy giúp con sinh hoa kết trái dồi dào: “Ai ở lại trong Thầy và …

Xem tiếp »

Thầy là cây nho (5.5.2021 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

  Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì …

Xem tiếp »

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ngày 5 tháng 5 năm 2021 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh)

  “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 1-8) 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 04/05/2021⏰ ✨(Ga 14, 27-31)✨ “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 04/05/2021⏰ ⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️ Trong ngày mới hôm nay, con đã nhận lãnh được bình an của Chúa Phục sinh mà Ngài đã ban cho con:”Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14,27-31). Con đón nhận bình an này với lòng …

Xem tiếp »

Bình an cho anh em (4.5.2021 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ …

Xem tiếp »

“Thầy để lại bình an cho anh em” (4.5.2021 – Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14, 27-31) 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-05

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 03/05/2021⏰ 💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥 Con khởi đầu tuần mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã cho con được biết Ngài qua Con của Ngài: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6-14) Con xin …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, ngày 03/05/2021⏰ ☘️(Ga 14, 6-14)☘️ Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây …

Xem tiếp »

Làm những việc lớn hơn nữa (3.5.2021 – Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)

  Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay …

Xem tiếp »

Yêu mến, đến và ở lại (3.5.2021 – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người …

Xem tiếp »

“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (Ngày 3 tháng 5 năm 2021 – Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (Ga 14, 21-26)   21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, …

Xem tiếp »

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ngày 3 tháng 5 năm 2021 – Lễ kính thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, Tông Đồ)

  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 6-14)   6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay …

Xem tiếp »

Chúa là cây nho

Khi đến trong cuộc đời này, chúng ta thật may mắn và hạnh phúc khi trở thành một kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. “Giêsu”, một cái tên mà bất kỳ một người công giáo nào cũng đều phải biết và đây cũng chính là “thương hiệu” đặc …

Xem tiếp »

Ở lại trong Thầy (2.5.2021 – Chúa nhật 5 Phục sinh, năm B)

Lời Chúa: (Ga 15, 1-8) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, …

Xem tiếp »

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ngày 2 tháng 5 năm 2021 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh, năm B)

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 1-8)   1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 01-05-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 01/05/2021 (Mt 13,54-58) Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/05/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, chúng con bắt đầu tháng mới, hướng tầm nhìn về thách đố mới của nhân loại, là nền tài chính của thế giới và việc bảo vệ công dân. Ngày hôm nay, Giáo Hội giới thiệu cho …

Xem tiếp »

Làm những việc lớn hơn nữa (1.5.2021 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

  LỜI CHÚA: Ga 14, 7-14 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn …

Xem tiếp »

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ngày 01 tháng 5 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa IV Phục Sinh)

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 7-14) 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 30/04/2021 (Ga 14, 1-6) Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống …

Xem tiếp »

Thầy là đường (30.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 Phục sinh)

LỜI CHÚA: Ga 14, 1-6 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy đón nhận Ngài vào cuộc sống của chính mình. Ngài đang gõ cửa trái tim của mỗi người chúng ta đấy, nếu ta mở cửa, Ngài …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA Thứ 5, ngày 29/04/2021(Ga 13,16-20) Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, …

Xem tiếp »

Thật phúc cho anh em (29.4.2021 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20   16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói …

Xem tiếp »

“Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ngày 29 tháng 4 năm 2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

“Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13, 16-20)   Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: 16 “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 4, ngày 28/04/2021 (Ga 12,44-50) Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới với ước mong được đón nhận ánh sáng Cha ban để con trở nên ánh sáng cho tha nhân. “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin …

Xem tiếp »

Không tự mình nói (28.4.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất …

Xem tiếp »

“Tôi là Ánh Sáng” (28.4.2021 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

   “Tôi là Ánh Sáng” (Ga 12, 44-50) 44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 27/04/2021 (Ga 10,22-30) Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/04/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với sự sẵn sàng thực hành những điều mà Cha muốn nơi con, và bày tỏ sự hiện diện của Cha nơi các sự kiện mà con sống. “Lúa chín đầy đồng, …

Xem tiếp »

Không ai cướp được chúng (27.4.2021 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

LỜI CHÚA: Ga 10, 22-30 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí …

Xem tiếp »

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ngày 27 tháng 4 năm 2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh)

  “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10, 22-30) 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 26/04/2021 (Ga 10, 1-10) “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người …

Xem tiếp »