Trang nhà / Chuyên Đề / Học Hỏi Phúc Âm (trang 3)

Học Hỏi Phúc Âm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 14,25-33 Trong bài Tin Mừng hôm nay có bao nhiêu câu “…thì không thể làm môn đệ tôi được“? Đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu ở Lc 14,25 có phải là môn đệ của Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 14,1.7-14 Trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu được các ông Pharisêu ba lần mời ăn. Hãy tìm những đoạn đó. Bạn thấy bầu khí của ba bữa ăn đó giữa Đức Giêsu với các ông Pharisêu như thế …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 13,22-30 Đang khi Đức Giêsu trên đường lên Giêrusalem, có chuyện gì xảy ra? Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người ở Lc 13,23? Bạn có câu hỏi tương tự không? Đọc Lc 13,24. Để được …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,49-53 Trong Tin Mừng Luca, lửa là hình ảnh mang ý nghĩa gì? Đọc Lc 3,9.17; 9,54; 17,29. Đọc Lc 3,16; 24,32; Cv 2,3-4; Malakia 3,2; Huấn ca 2,5; 1 Phêrô 1,7. Bạn thấy lửa còn mang những …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,35-40 Đọc Lc 12,35-40, bạn thấy có ba nhân vật đến bất ngờ. Họ là ai vậy? Nhân vật nào là quan trọng hơn cả? Vì cả ba nhân vật này đến bất ngờ, nên thái độ cần …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 12,13-21 Đọc Lc 12,13. Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người trong đám đông? Câu hỏi này có lịch sự không? Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Đức Giêsu cho anh ta? Đọc Lc …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 11,1-13 Đọc Lc 11,1. Tại sao một môn đệ xin Thầy Giêsu dạy cả nhóm về cầu nguyện? So sánh kinh Lạy Cha của Mt 6,9-13 với kinh Lạy Cha của Lc 11,2-4. Tìm những điểm giống nhau …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,38-42 Đức Giêsu vào một làng kia. Bạn có biết đó là làng nào không? Đọc Ga 11,1.18. Cách tiếp đãi Đức Giêsu của hai chị em Mácta và Maria ở Lc 10,38-42 và ở Ga 11,1-40 có điểm …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,25-37 Người thông luật là người giỏi về điều gì? Ông có nể Đức Giêsu không? Có người nào hỏi câu hỏi giống ông ta không? Xem Lc 18,18. Thay vì trả lời câu hỏi của ông, Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIV thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C Lc 10,1-12.17-20 Đọc Lc 10,1-12; 9,1-6. Ngoài Tin Mừng Luca, có Tin Mừng nào nói đến việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ không? Việc sai 72 môn đệ có ‎‎ý nghĩa gì đối với người giáo dân không? Đọc …

Xem tiếp »