Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh (trang 10)

Kinh Thánh

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,44-52 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,1-23 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,1-23 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 11,25-30 25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN  A Mt 10,26-33 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN  A Mt 10,26-33 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Ga 6,51-58 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A Ga 3,16-18   16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM A Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A Watch this video on YouTube Tin Mừng (Ga 14,15-21): 15“Nếu anh em yêu mến Thầy g, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy h. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em …

Xem tiếp »