Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh (trang 2)

Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C Ga 2,1-11 Trong toàn bộ Tin Mừng Gioan, có mấy đoạn kể chuyện về Đức Giêsu và Mẹ Ngài? Tin Mừng Trong bài Tin Mừng này, có mấy cuộc gặp gỡ trò chuyện cả thảy? Phép lạ ở Cana …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA   năm C Lc 3,15-16.21-22 Đọc Lc 3, 15-16. Hãy cho thấy ông Gioan là người khiêm nhường. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, có sự hiện diện của những ai? Khi …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm CWatch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH Mt 2,1-12 Bạn biết gì về con người của vua Hêrôđê? Tại sao vua này lại xao động khi nghe tin Đức Vua dân Do-thái mới …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT Lc 2,41-52 1.  Đọc Lc 2, 41-42. Bạn nghĩ gì về lòng đạo đức của cha mẹ Đức Giêsu qua đoạn Phúc âm này? 2.  Đọc Lc 2,46-47. Bạn có nghĩ Đức Giêsu năm 12 tuổi là một thần đồng …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Lc 1, 39-45 Tại sao Chị Maria lại lên đường vội vã đến thăm bà Êlisabét ? Nhà bà này ở đâu, cách …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM C Lc 3,10-18 Ông Gioan đã kêu gọi dân Do-thái đến chịu phép rửa tỏ lòng hối cải (Lc 3,3). Khi người dân kéo …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM C Lc 21, 25-28.34-36 Đọc cả bài Tin Mừng hôm nay. Hãy cho biết trong bài này, Đức Giêsu nói về biến cố nào …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường niên năm B Watch this video on YouTube   HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CN 34 THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ   Ga 18,33b-37. Đọc Ga 18,28 -- 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường niên năm B

Xem tiếp »