Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh (trang 3)

Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Tháng mười một: Chúa Giê-su dạy chúng ta biết đếm tháng ngày mình sống

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan (Tv 90/89, 12)  Linh mục Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. Trào lưu “Khôn Ngoan” trong Cựu Ước cho chúng ta nhiều suy tư về ý nghĩa cuộc sống, khởi đi từ cái vắn vỏi …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10, 35-45 35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn …

Xem tiếp »

Tinh thần thơ ấu – Vài nét trong Kinh Thánh giúp đào sâu

Tác giả: L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. Tháng Mân Côi mở đầu với lễ Thánh Nữ Terexa Hài Đồng Giê-su, Tiến Sĩ Hội Thánh. Ta quen dịch chữ DOCTOR là tiến sĩ, mượn từ ngôn ngữ thời xưa, là người được tiến cử để vua đặt làm quan to, …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10,17-27 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 10,2-12 1. Đọc câu hỏi của mấy người Pharisêu trong Mc 10,2. Bạn thấy câu hỏi này có phải là một cái …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 9,38-43. 45. 47-48   38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà …

Xem tiếp »