Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh (trang 4)

Kinh Thánh

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B Mc 8, 27-35 27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B   Ga 6,54a. 60-69 54a Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường niên năm B Watch this video on YouTube   CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM B   Ga 6,51-58 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh …

Xem tiếp »

Trích đoạn Sách Thánh giúp người đi viếng Đất Thánh

Nguyễn Công Đoan, S.J., Lời mở đầu Hoàn cảnh xã hội và kinh tế cùng với sự tiến bộ và thuận lợi của phương tiện giao thông giúp cho người tìn hữu Việt Nam tại quê hương cũng như tản mác khắp thế giới có thể đi viếng các nơi …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường niên năm B Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B                                                      Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.”42 Họ nói: “Ông …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường niên năm B Watch this video on YouTube  Câu hỏi Phúc âm Chúa nhật 18 Thường niên – năm B (Ga 6,24-35) Lời Chúa:  24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »