Trang chủ / Tri Thức (trang 10)

Tri Thức

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 25 TN A Mt 20,1-16. 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 18, 21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 18, 15-20 (15) “Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình anh …

Xem tiếp »

Đam Mê Của Thánh Augustino

O.Wide đã khẳng định: “Mỗi vị Thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương lai”. Câu nói này được áp dụng triệt để cho cuộc đời của Thánh Augustino, một con người sống với nhiều nỗi đam mê. Có những đam mê đã kéo theo một đời …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 16,21-27 21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều …

Xem tiếp »

Một tạo thế quan mới cho những giải đáp sinh đức

Lm. Giuse Hoàng Sỹ Quý, S.J. Từ mấy thập kỷ nay, những khám phá mới về sinh học đã gây cám dỗ Thủ biến con người (manipulation de l’homme), nhất là nhân bản (cloning, clonage) nó, do đó đặt ra bao vấn đề gay cấn về Sinh đức hay đạo …

Xem tiếp »

Đặc tính của nhân vị

Có những người sống nhiều với khuynh hướng duy xã hội, họ thích lấy lập trường của đám đông làm tiêu chí chọn lựa cho cuộc sống mình. Họ nghĩ rằng đó là cách bản thân hòa mình với mọi người nhưng đó là một sự “hòa tan”. Họ không …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 16,13-20 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 15,21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 14,22-33 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải …

Xem tiếp »