Trang chủ / Tri Thức (trang 11)

Tri Thức

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,1-23 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,1-23 1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 11,25-30 25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì …

Xem tiếp »

Tại sao biến đổi khí hậu lại là một vấn đề luân lý?

James Martin, SJ Các tham dự viên chú tâm vào màn hình đang hiện lên một bản đồ thế giới với những điều bất thường về khí hậu trong suốt Hội Nghị Về Biến Đổi Khí Hậu ở Le Bourge, Pháp, diễn ra vào ngày 8.12.2015(CNS photo/Stephane Mahe, Reuters) Tổng …

Xem tiếp »

Lòng yêu thú vật với ý thức sinh thái

                                                      Hoành Sơn   Ngay từ muôn xưa, loài người đã coi mình là chủ trái đất để coi khinh các sinh vật bên dưới. Chỉ trừ dân Ấn có luật cấm sát sinh, kỳ dư hết thảy đều ăn thịt thả cửa và sát phạt thú vật không hữu …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN  A Mt 10,26-33 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN  A Mt 10,26-33 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Ga 6,51-58 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A Ga 3,16-18   16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM A Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các …

Xem tiếp »