Trang chủ / Tri Thức (trang 12)

Tri Thức

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM A Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các …

Xem tiếp »

Tạo Thế và Tận Thế

Hoành Sơn, S.J. Vũ trụ do may mà có? Ngay lúc con người bắt đầu suy tư triết học, nó đã đặt vấn đề vì sao có thế giới này, và vì sao giữa thế giới ấy có con người “linh ư vạn vật”? Thế giới này, với biết bao …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A Watch this video on YouTube Tin Mừng (Ga 14,15-21): 15“Nếu anh em yêu mến Thầy g, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy h. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A Ga 14,15-21 15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A Watch this video on YouTube  HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A Ga 14,1-12   1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A Watch this video on YouTube            HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT PHỤC SINH  Mt 28,1-10 1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, …

Xem tiếp »

Chúa Kitô mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu độ chúng ta

Trong sa mạc, ai nhìn lên con rắn đồng, thì sẽ được chữa lành. Trong đức tin, ai nhìn lên thập giá Chúa Kitô, thì sẽ được cứu độ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Ơn cứu độ chỉ có …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A   Mt 27,11-54 11 Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao? ” Đức …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A Ga 11,1-45 1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và …

Xem tiếp »