Trang chủ / Tri Thức (trang 5)

Tri Thức

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Thiên Chúa là Chúa, và là…

                                                                            Hoành sơn Thiên Chúa là siêu việt, không thể hiểu, nên cũng không hiểu nổi tâm tình của Ngài đối với loài người chúng ta. Có điều chúng ta vẫn muốn hiểu Ngài, và chính Ngài cũng muốn  chúng ta hiểu bằng cách khải thị[i] về tư thế của …

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Ai vác thập giá, thập giá của ai

Ông Si-mong vác thánh giá… Đàng thánh giá: “nơi thứ năm: ông Si-mong vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giê-su…” Hôm nay Thứ sáu Tuần Thánh, những đường phố trong cổ thành Giêrusalem mà các Kitô hữu “đi Đàng Thánh Giá” theo truyền thống từ thế kỷ 12, khi liên …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh năm B

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »