Trang chủ / Tri Thức (trang 8)

Tri Thức

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật VI thường niên Năm B

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật VI thường niên Năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật V thường niên Năm B

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật V thường niên Năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật IV thường niên năm B

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật IV thường niên năm B Watch this video on YouTube    

Xem tiếp »

Học hỏi Lời Chúa chúa nhật III thường niên năm B

Học hỏi Lời Chúa chúa nhật III thường niên năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Giêsu chịu phép rửa Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Giêsu chịu phép rửa Năm B Watch this video on YouTube    

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Hiệp thông mới từ đối đầu xưa

                                                                      Hoành sơn Sau Vatican II, chúng ta đã có nhiều cố gắng xích gần lại với các tôn giáo bạn trong trào lưu  gọi là Đối thoại liên tôn. Riêng tại nước ta, Toà TGM Saigon cũng cử linh mục Bảo Lộc làm trưởng ban Đối thoại liên tôn, …

Xem tiếp »

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B Watch this video on YouTube  

Xem tiếp »

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B Watch this video on YouTube

Xem tiếp »