Trang chủ / Tri Thức (trang 9)

Tri Thức

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV thường niên Năm A Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA  NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Ga 17, 11b-19   (11b) Lạy Cha chí thánh,  xin gìn giữ các môn đệ trong danh …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI thường niên Năm A Watch this video on YouTube HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 25,1-13 1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX thường niên Năm A Watch this video on YouTube PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A Mt 23, 1-12 (1) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pharisêu …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX thường niên Năm A Watch this video on YouTube   PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  A Mt 22,34-40  (34) Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII thường niên Năm A Watch this video on YouTube   PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A                    Mt 22, 15-21 (15) Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII thường niên Năm A Watch this video on YouTube

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI thường niên Năm A Watch this video on YouTube PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – A Mt 21, 33-46 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên Năm A Watch this video on YouTube CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN      Mt 21,28-32 Bài Phúc âm này nằm ở chương 21. Chương 21 có gì đặc biệt? Trong chương 21 và 22 có bao nhiêu dụ …

Xem tiếp »