Trang nhà / Tri Thức / Triết Học (trang 10)

Triết Học

Bản Chất Và Vai Trò Của Lương Tâm (phần 1/2)

Dẫn nhập Bản chất của Lương tâm Vai trò của lương tâm trong vấn đề nhận biết và phán đoán của luân lý Kết luận Dẫn nhập Cũng như nhiều vấn nạn đạo đức khác, vấn nạn lương tâm thường bị cất vào tủ trưng bày. Con người chạy trốn …

Xem tiếp »

Lý Thuyết của Plato về Tri Thức (2)

II. Tri thức không chỉ đơn thuần là “phán đoán chân xác” (True Judgement) Theaetetus cho rằng không thể xem phán đoán chỉ đơn thuần (tout simple) là tri thức, vì lẽ có thể có những phán đoán sai lạc. Do đó ông đề nghị rằng tri thức có thể …

Xem tiếp »

Lập Trường Về Tôn Giáo Của Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (1891 – 1970) Dẫn nhập Nguyên tắc kiểm chứng Lập trường về tôn giáo của Rudolf Carnap Nhận định cá nhân về lập trường tôn giáo của Rudolf Carnap Kết Luận Rudolf Carnap (1891-1970) là một triết gia người Đức và là một trong những nhân vật lãnh …

Xem tiếp »

Lý Thuyết của Plato về Tri Thức (1)

Người ta không thể thấy lý thuyết của PLATO về tri thức được diễn tả cách hệ thống và được soạn thảo hoàn chỉnh trong bất cứ một đối thoại (dialogue) nào. Thật vậy, đối thoại Theaetetus được dành để đánh giá những vấn đề của tri thức, nhưng nó …

Xem tiếp »

Tha Nhân Dưới Cái Nhìn Của Jean-Paul Sartre (phần 2/2)

 Jean-Paul Sartre (1905-1980) Dẫn nhập Tha nhân trong cái nhìn của một số triết gia Hiện tượng luân hiện sinh như một cách thức tiếp cận hữu thể Hữu-vị-tha (being-for-others) hay tương quan với tha nhân trong quan niệm của Sartre Khuôn mặt của Levinas thách thức cái nhìn của …

Xem tiếp »

Tha Nhân Dưới Cái Nhìn Của Jean-Paul Sartre (phần 1/2)

  Dẫn nhập Tha nhân trong cái nhìn của một số triết gia Hiện tượng luân hiện sinh như một cách thức tiếp cận hữu thể Hữu-vị-tha (being-for-others) hay tương quan với tha nhân trong quan niệm của Sartre Khuôn mặt của Levinas thách thức cái nhìn của Sartre Thử …

Xem tiếp »

Niên Biểu Các Tác Phẩm Của Plato

Tầm quan trọng của việc xác định niên biểu Hiển nhiên, thật là quan trọng khi bất cứ nhà tư tưởng nào cũng muốn theo dõi tư tưởng của mình được khai triển ra sao, đã biến đổi ra sao – nếu thực sự đã biến đổi, những tu chính …

Xem tiếp »

Tính Tuyệt Đối Trong Triết Học Đạo Đức (phần 2/2)

Dẫn nhập Từ thực trạng tương đối hoá đạo đức Sự thiện (good) là giá trị đạo đức mà mọi người đồng chung chia Mệnh lệnh nhất quyết (categorical imperative) như là bổn phận phải làm[1] Luật tự nhiên như là mục đích nhắm đến Hướng đến cái nhìn chung …

Xem tiếp »

Tính Tuyệt Đối Trong Triết Học Đạo Đức (phần 1/2)

Dẫn nhập Từ thực trạng tương đối hoá đạo đức Sự thiện (good) là giá trị đạo đức mà mọi người đồng chung chia Mệnh lệnh nhất quyết (categorical imperative) như là bổn phận phải làm[1] Luật tự nhiên như là mục đích nhắm đến Hướng đến cái nhìn chung …

Xem tiếp »

Chữ “Nhân” của Khổng Tử trong Tác Phẩm Luận Ngữ (2/2)

III. HÀNH NHÂN THEO QUAN NIỆM KHỔNG TỬ Khi được các học trò hỏi vể việc hành Nhân, Khổng Tử đã có những hướng dẫn khác nhau tùy theo phạm vi và đối tượng 1.  Xét về  phạm vi Khổng Tử nhìn nhận “Nhân” như là một nhân đức toàn …

Xem tiếp »