Trang nhà / UAPs / Người Nghèo (trang 17)

Người Nghèo

Headlines tháng 4-2012

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus Headlines 2012-04                                                       ENG 30 April 2012 …to exchange social justice and ecology news, stimulate contacts, share spirituality and promote networking… Narrative   The indigenous peoples of the Amazon and the “listening world”   Being called to the mission …

Xem tiếp »

Headlines tháng 3-2012

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus Headlines 2012-03                                                       ENG 31 March 2012 …to exchange social justice and ecology news, stimulate contacts, share spirituality and promote networking… Narrative   Learning together about AIDS in Africa   People living with HIV/AIDS in sub-Saharan Africa are often …

Xem tiếp »

Headlines tháng 2-2012

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus Headlines 2012-02                                                       29 February 2012 …to exchange social justice and ecology news, stimulate contacts, share spirituality and promote networking… Narrative   Contextualizing My Theology with Domestic Working Girls   During my theology studies at Vidyajoti, Delhi, India from …

Xem tiếp »

“Thinking globally, acting locally” và tờ tin “Headlines” của SJES

“Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” (thinking globally, acting locally)  là một câu thành ngữ thông dụng trong giới hoạt động xã hội (social activists) cũng như một số lãnh vực chuyên môn khác như chính trị và thương mại. Câu thành ngữ này không chỉ diễn tả …

Xem tiếp »

Một thoáng nhìn về hoạt động Tông đồ xã hội của Tỉnh Dòng

Trong viễn tượng “Đức tin thực thi sự công bằng” (faith doing justice) của Dòng trong suốt 472 hiện diện trên thế giới (kể cả 41 năm Dòng sống trong mầu nhiệm “tử nạn” của Chúa Ki-tô từ 1773-1814), anh em Dòng Tên Việt Nam đã và đang sống ơn …

Xem tiếp »

Tâm tình cuối khóa “Tầm nhìn – sứ mạng và mục tiêu” của Tổng Giáo Phận Huế

Thứ bảy, 28 Tháng 7 2012 08:49 TTMV Huế, 27-7-2012: Khoá tập huấn kỹ năng “Tầm Nhìn – Sứ Mạng – Mục Tiêu” dành cho các Linh mục, các nam nữ Tu sĩ, và giáo dân do Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Huế tổ chức, được kết thúc cách …

Xem tiếp »

Nhật ký giúp tập huấn Huế, ngày 26.7.2012

Nhật ký Khóa Tập huấn Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu – Ngày 26/7/2012 Thứ sáu, 27 Tháng 7 2012 15:17 NGÀY THỨ BA (Thứ năm ngày 26/7/2012) 7g45: khởi động với vũ khúc: “Về đây yêu thương” Đúng 8g00: Cha MC xướng kinh Chúa Thánh Thần thánh …

Xem tiếp »

Nhật ký giúp tập huấn Huế, ngày 25.7.2012

Nhật ký Khóa Tập huấn Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu – Ngày 25/7/2012 Thứ năm, 26 Tháng 7 2012 08:51 NGÀY THỨ HAI (Thứ tư ngày 25/7/2012) 7g45: Qúy Chị Dòng Vô Nhiễm khởi động với vũ khúc: “Tự hỏi” Đúng 8g00: Cha MC xướng kinh Chúa …

Xem tiếp »

Nhật ký giúp tập huấn Huế, ngày 25.7.2012

Nhật ký Khóa Tập huấn Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu – Ngày 25/7/2012 Thứ năm, 26 Tháng 7 2012 08:51 NGÀY THỨ HAI (Thứ tư ngày 25/7/2012) 7g45: Qúy Chị Dòng Vô Nhiễm khởi động với vũ khúc: “Tự hỏi” Đúng 8g00: Cha MC xướng kinh Chúa …

Xem tiếp »

Nhật ký giúp tập huấn Huế, 24.7.2012

Nhật ký khóa Tập huấn Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu Thứ tư, 25 Tháng 7 2012 08:57 NGÀY THỨ NHẤT (Thứ ba ngày 24/7/2012) Từ 7g30, Cha Đaminh Phan Hưng – Giám Đốc TTMV và cũng là Trưởng Ban tổ chức của Khóa tập huấn tầm nhìn …

Xem tiếp »