Trang chủ / +Dòng Tên / Các Thánh

Các Thánh

Bước theo khách hành hương (36)

Chương 36 – Thánh I-nhã: Đấng Sáng Lập, Nhà Lập Pháp Và Tổ Phụ Của Dòng Tên “Cách Cha tiến hành khi soạn Hiến Chương là mỗi ngày dâng lễ, trình lên Thiên Chúa điểm Cha đang đề cập, rồi cầu nguyện về điểm ấy. Và Cha luôn luôn chảy …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (35)

Chương 35- Linh Thao – Kinh Nghiệm Cho Cuộc Sống “Cha cho tôi biết là đã không soạn toàn bộ Linh Thao ngay một lúc, nhưng khi nhận ra những diễn biến trong tâm hồn mình, và thấy là có thể giúp người khác, thì Cha ghi lại, thí dụ …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (34)

Chương 34 – Hoạt Động Xã Hội Của Thánh I-nhã Tại Rôma “Kẻ hành hương và các bạn cùng chí hướng đã giúp đỡ để khởi sự tại Rôma vài ba cuộc từ thiện, thí dụ nhà cho các dự tòng, nhà Thánh Martha, nhà cô nhi….” (Tự Thuật, 98) …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (33)

Chương 33 – Tại La Storta, Trên Đường Đến Rôma, Thánh I-nhã Nhận Được Một Hồng Ân Đặc Biệt “Họ chia thành ba hay bốn toán đi Rôma. Kẻ hành hương cùng đi với Favre và Lainez. Trong chuyến đi, kẻ ấy được Thiên Chúa viếng thăm rất đặc biệt. …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (32)

Chương 32 – Ở Venezia, Thánh I-nhã Tái Hợp Nhóm Bạn Đường Của Ngài “Ở Venezia, kẻ hành hương lại bị tấn công lần nữa, vì nhiều người kể là người ta đã đốt hình nộm của kẻ ấy ở Tây Ban Nha và ở Paris. Vụ này đi xa …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (31)

Chương 31 – Tại Venezia, Thánh I-nhã Giúp Linh Thao Cho Nhiều Người “Cũng có một người Tây Ban Nha nữa là cha Hoces, liên hệ nhiều với kẻ hành hương, và cả với vị giám mục Cette nữa. Mặc dầu cha ấy cũng mong tập Linh Thao, nhưng chẳng …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (30)

Chương 30 – Những Mạo Hiểm Khác Của Vị Khách Hành Hương “Đến Genova, kẻ ấy lên đường đi Bologna. Trên đường, kẻ ấy khổ cực trăm bề, nhất là có lần bị lạc và phải đi bộ dọc theo bờ sông. Nước chảy mãi dưới sâu, đường đi tít …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (29)

Chương 29 – Tại Azpeitia, Thánh I-nhã Quyết Định Dạy Giáo lý Cho Trẻ Em “Tại bệnh viện, kẻ ấy bắt đầu nói những điều về Thiên Chúa cho nhiều người đến thăm, và nhờ ơn Chúa, nhiều hoa trái đã trổ sinh. Vừa đến nơi, kẻ ấy quyết định …

Xem tiếp »

Bước theo khách hành hương (27)

  Chương 27 – Thánh I-nhã Chinh Phục Người Thầy Của Mình – Phanxicô Xaviê – Cho Việc Phụng Sự Chúa Kitô “Kẻ ấy dùng Linh Thao để dẫn Phanxicô Xaviê đến đời sống phục vụ Thiên Chúa.” (Tự Thuật, 82) Suy niệm Phanxicô Xaviê là thao viên, là người …

Xem tiếp »