Trang chủ / +Dòng Tên / Tác Phẩm

Tác Phẩm

[Bạn Đường Đức Giêsu]: Chút sức mọn trên đường

    Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Người bạn đường của Đức Giêsu là người chung tay với Giêsu trong công trình xây dựng Nước Trời, một nước của tình yêu thương huynh đệ. Công trình ấy được xây …

Xem tiếp »

[Bạn Đường Đức Giêsu]: Gần và Xa

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Nhắc đến Tin Mừng Luca chương 15, chúng ta nghĩ ngay đến dụ ngôn người cha nhân hậu, câu chuyện cảm động về tình phụ tử như một quy chiếu hữu hình thánh sử …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần I. Trong bối cảnh chung của BTTH (số 5)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   IV. BÍ TÍCH THỐNG HỐI & HÒA GiẢI (Xưng Tội) SAU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II Kinh Thánh cho thấy trong cách cư xử với con người, lòng nhân hậu của Thiên Chúa thật vô lường, luôn lớn hơn và vượt thắng tội …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Tha thứ

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.  Các bạn trẻ thân mến, “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung.” (Tv 32,1) Lời Thánh Vịnh trên đây diễn tả niềm vui và bình an sâu thẳm nơi …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Ông Da-Kêu

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.  Các bạn trẻ thân mến, Kinh nghiệm được Chúa biến đổi là một kinh nghiệm đặc biệt, khó có thể phai mờ trong tâm trí chúng ta. Đó là bước ngoặt khiến chúng ta đổi đời, giúp ta bước …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Nước Thiên Chúa đã đến gần

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.  Các bạn trẻ thân mến, Khởi đầu hành trình rao giảng của mình, Đức Giêsu loan báo cho người ta một thông điệp mới: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần I. Trong bối cảnh chung của BTTH (số 4)

  Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. III. LƯỢC SỬ  BÍ TÍCH THỐNG HỐI & HÒA GIẢI Giáo thuyết về bí tích giải tội liên hệ đến hai thực tại khác biệt nhưng kết nối chặt chẽ với nhau: 1) canh tân nội tâm của tội nhân, mà tương …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Chạnh lòng thương

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu và các môn đệ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều biến cố và bản thân các môn đệ cũng trải qua …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Hoa huệ ngoài đồng

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Các môn đệ theo Đức Giêsu đã từ bỏ mọi sự, lên đường với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thầy mình và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Để lớn lên …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Nhìn vào hành trình theo Chúa của các môn đệ, chúng ta chứng kiến nhiều biến cố thú vị, từ những chuyến dong duổi đường dài để rao giảng tin mừng Nước Trời, đến …

Xem tiếp »