Trang nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm (trang 23)

Tác Phẩm

Giáo Hội Công Giáo hòa nhập với văn hóa gia đình Việt Nam

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HÒA NHẬP VỚI VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Văn hóa gia đình Việt Nam, đó là vấn đề rộng lớn gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Nói một cách tổng quát, có thể hiểu văn hóa gia đình Việt …

Xem tiếp »

Lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam

LÒNG NHIỆT THÀNH CỦA BỔN ĐẠO VIỆT NAM Tác giả: Đỗ Quang Chính SJ. Nói đến lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam suốt từ khi truyền giảng Tin Mừng “chính thức” kể từ 1615 đến nay, là công việc lớn lao. Vì vậy, trong bài này chúng tôi …

Xem tiếp »

Tập Lược Sử Nước Annam

TẬP LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Chúng ta đều biết rằng, chữ Việt ngày nay đã do nhiều linh mục dòng Tên ở Việt Nam sáng tác vào đầu thế kỷ 17, còn người có công xuất bản đầu tiên (năm 1651) hai cuốn sách …

Xem tiếp »

Tình trạng dân số đàng ngoài TK 17

TÌNH TRẠNG DÂN SỐ ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ 17 Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Ngày nay người ta có thể biết dễ dàng dân số của Việt nam hay bất cứ nước nào hiện thời trên thế giới; nhưng vào thế kỷ XVII, việc này lại rất khó, khó …

Xem tiếp »