Trang nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm (trang 3)

Tác Phẩm

[Bạn đường Đức Giêsu]: Ông Da-Kêu

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.  Các bạn trẻ thân mến, Kinh nghiệm được Chúa biến đổi là một kinh nghiệm đặc biệt, khó có thể phai mờ trong tâm trí chúng ta. Đó là bước ngoặt khiến chúng ta đổi đời, giúp ta bước …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Nước Thiên Chúa đã đến gần

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.  Các bạn trẻ thân mến, Khởi đầu hành trình rao giảng của mình, Đức Giêsu loan báo cho người ta một thông điệp mới: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần I. Trong bối cảnh chung của BTTH (số 4)

  Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. III. LƯỢC SỬ  BÍ TÍCH THỐNG HỐI & HÒA GIẢI Giáo thuyết về bí tích giải tội liên hệ đến hai thực tại khác biệt nhưng kết nối chặt chẽ với nhau: 1) canh tân nội tâm của tội nhân, mà tương …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Chạnh lòng thương

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu và các môn đệ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều biến cố và bản thân các môn đệ cũng trải qua …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Hoa huệ ngoài đồng

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Các môn đệ theo Đức Giêsu đã từ bỏ mọi sự, lên đường với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thầy mình và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Để lớn lên …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Nhìn vào hành trình theo Chúa của các môn đệ, chúng ta chứng kiến nhiều biến cố thú vị, từ những chuyến dong duổi đường dài để rao giảng tin mừng Nước Trời, đến …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần I. Trong bối cảnh chung của BTTH (số 3)

II. NHỮNG HOÀN CẢNH XƯNG TỘI: Cách  chung, người ta nói đến ba cách xưng tội, tùy theo hòan cành của hối nhân: Xưng tội hoán cải (confession de conversion): Xưng tội, sau thời gian xa Chúa, như trong kỳ cấm phòng Đại Phúc. Sau một thời gian dài xa …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Lạy Chúa, Ngài là ai?

  Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Hoang mang là tâm trạng thường thấy nơi những người trẻ chúng ta. Có những giai đoạn chúng ta rơi vào tình trạng không thể hiểu nổi mình: chúng ta không biết mình …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Anh em bảo thầy là ai?

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Nếu bất ngờ có người đặt câu hỏi với bạn “Chúa Giêsu là ai?” có lẽ bạn sẽ không gặp khó khăn gì để trả lời rằng Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi …

Xem tiếp »

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: Phần I. Trong bối cảnh chung của BTTH (số 2)

PHẦN I. TRONG BỐI CẢNH CHUNG CỦA BÍ TÍCH THỐNG HỐI  I. MỘT VÀI ĐINH NGHĨA CẦN THIẾT Thống hối, hoà giải, ăn năn tội “Những sự căng thẳng hiện nay liên quan đến bí tích thống hối và hòa giải phần nào tùy thuộc cách thức cử hành bí …

Xem tiếp »