Trang chủ / +Dòng Tên / Tài Liệu

Tài Liệu

Bổn Luật Thầy Giảng (Địa phận Đông Đàng Trong)

BỔN LUẬT THẦY GIẢNG ĐỊA PHẬN ĐÔNG ĐÀNG TRONG TIỂU DẪN “Mùa thì nhiều mà kẻ gặt có ít”. Phải chi được nhiều người thâu thập các linh hồn vào kho thiêng liêng, là Nước Đức Chúa Trời! Ta hằng ước ao cho có nhiều Linh Mục, nhiều Thầy Giảng, …

Xem tiếp »