Cha Adolfo Nicolás, SJ, Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên qua đời

Cha Adolfo Nicolás, S.J. người Tây Ban Nha, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên từ năm 2008 đến năm 2016 đã được Chúa gọi về thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Nhật Bản.

Cha Nicolás sinh ngày 29 tháng 04 năm 1936 tại Villamuriel de Cerrato, Tây Ban Nha. Ngài gia nhập Tập viện Dòng Tên tại Aranjuez năm 1953. Ngài tốt nghiệp cao học triết học tại đại học Alcalá. Năm 1960, ngài được bề trên gửi đi học thần học tại đại học Sophia, Tokyo. Ngài được truyền chức linh mục ngày 17 tháng 03 năm 1967. Từ năm 1968 đến năm 1971, cha Nicolás theo học tại đại học Giáo Hoàng Gregorian, Rome và tốt nghiệp tiến sĩ thần học. Sau khi trở về Nhật Bản, ngài giảng dạy thần học hệ thống tại đại học Sophia. Năm 1978, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Mục Vụ Đông Á (EAPI) tại Philippines. Sau 6 năm phục vụ ở Philippines, ngài làm viện trưởng học viện thần học của Dòng Tên tại Tokyo từ năm 1991 đến năm 1993 trước khi được bổ nhiệm làm giám tỉnh Dòng Tên Nhật Bản. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ giám tỉnh, cha Nicolás tiếp tục ở lại Nhật Bản và làm mục vụ cho anh chị em di dân nghèo tại Tokyo.

Năm 2004, cha Nicolás trở lại Philippines sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Vùng Châu Á Thái Bình Dương. Tại Tổng Hội 35 ở Rome, ngài được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên ngày 19 tháng 01 năm 2008. Năm 2016, sau 8 năm phục vụ Dòng trên cương vị Tổng Quyền, ngài xin từ nhiệm Bề Trên Tổng Quyền vì lý do sức khỏe tại Tổng Hội 36. Sau khi từ nhiệm, ngài trở về Philippines, sống tại Cộng đoàn Quốc tế Arrupe và phục vụ tại EAPI trong tư cách là cha linh hướng. Năm 2018, ngài nghỉ hưu tại Nhật Bản.

Trong cương vị là Chủ Tịch Vùng Châu Á Thái Bình Dương, cha Adolfo Nicolás đã nhiều lần thăm miền dòng và sau này là tỉnh dòng Việt Nam. Đặc biệt, năm 2015 trong tư cách là Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, ngài tham dự cuộc họp của các bề trên thượng cấp Vùng Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam và tham dự Đại Lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên loan báo Tin Mừng trên Đất Việt.

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *