Cha Phêrô Trương Văn Phúc, S.J.  được bổ nhiệm làm Tân quản xứ Hòa Minh – Giáo Phận Đà Nẵng

Thánh lễ bổ nhiệm

Lúc 17 giờ chiều Chúa nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Minh – Giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã bổ nhiệm cha Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. làm Tân quản xứ Hòa Minh.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. – Bề trên Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, cha Phaolô  Phạm Thanh Thảo – Chưởng ấn Tòa giám mục, cha Giacôbê Hứa Hùng Quang – Trưởng hạt Hòa Vang,  cha  Philipphê  Trần Thanh Minh, S.J. – Phụ tá  Giáo xứ Hòa Minh và quý Cha, cùng đông đảo quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân, quý khách, các ban ngành đoàn thể  và cộng đoàn của Giáo xứ Hòa Minh.

Cộng đoàn tham dự thánh lễ

Trong bài huấn dụ, Đức Giám mục Giáo phận nhắn nhủ: “Linh mục được sai đến trong tin mến, phục vụ và yêu thương. Mỗi người tín hữu, cách riêng linh mục cần có cái nhìn của Chúa, đôi mắt đôi tay và con tim yêu thương của Chúa để biết chạnh lòng thương, cảm thông nâng đỡ người yếu đuối bất hạnh, dễ bị tổn thương.”  Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha Phúc được dồi dào ơn thánh để chu toàn trách vụ cách trọn vẹn, cùng cầu nguyện cho nhau để biết sống hiệp nhất, sống đức tin và đến với anh chị em bằng con đường tình yêu và tinh thần loan báo Tin Mừng.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Cha Phêrô Trương Văn Phúc, S.J. tuyên xưng đức tin

Cuối Thánh lễ, cha Tân quản xứ chia sẻ tâm tình rằng cha “trở về Hòa Minh … như trở về nhà.” Cha đưa ra hướng mục vụ cho tương lai với hai điểm chính: “Thứ nhất – nơi đây phải quý con người hơn quý công việc; thứ hai:  quý tương quan hơn thành công.” Ngài khiêm tốn nhận mình có nhiều giới hạn, cần sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và nhiều cách khác nhau của Đức Giám mục, của nhà Dòng, quý cha, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn. Đồng thời, cha mời gọi mỗi thành viên trong giáo xứ cùng cộng tác với ngài trong khả năng Chúa ban cho mỗi người để cộng đoàn Giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Giám mục đã tin tưởng giao cộng đoàn Hòa Minh cho các cha Dòng Tên. Cha cũng tóm lược những đóng góp của các cha Dòng Tên trong hơn 400 năm qua cho Giáo hội, cho Giáo phận Đà Nẵng; và một đóng góp lớn cho nền văn hóa Việt Nam là việc sáng tạo chữ Quốc Ngữ.

Cha trưởng hạt Giacôbê Hứa Hùng Quang

Cha trưởng hạt Giacôbê Hứa Hùng Quang đã tiếp nhận cha Tân quản xứ Hòa Minh trong yêu thương, ngài xác tín rằng Giáo xứ Hòa Minh sẽ có nhiều khởi sắc khi các ban ngành cùng cộng tác với cha Tân quản xứ. Cha cũng có lời cám ơn cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Vũ, S.J., nguyên quản xứ, vì những hy sinh cống hiến phục vụ giáo xứ trong thời gian qua.

Trong tâm tình biết ơn,  ông Trưởng ban đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Giám mục, cha Giám tỉnh, quý cha, quý thầy Dòng Tên, quý cha đồng tế,  ân thân nhân và mọi người vì yêu thương đã giúp đỡ và làm cho Giáo xứ Hòa Minh ngày càng phát triển tốt đẹp cả đời sống đạo và đời sống tinh thần.

Các cha đồng tế

Tôma Trương Văn Ân

Kiểm tra tương tự

Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên: Chúa muốn nói gì với con?

Tuần trước, khi trở về thăm quê hương, tôi có dịp gặp gỡ và trò …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 2: Ngôn ngữ của sự thinh lặng

Sự thinh lặng của Chúa trong Kinh Thánh   Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói …