Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường niên Năm C

Lc 18,1-8

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay đặt trong khung cảnh của năm Phụng vụ chuẩn bị kết thúc, Giáo Hội hướng chúng ta về ngày quang lâm, ngày Chúa Giêsu trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết, để mời gọi chúng ta kiên trì cầu nguyện và bền tâm sống sự công chính mới.

Trước hết, về việc kiên trì cầu nguyện: khi nêu lên dụ ngôn về ông quan tòa trì hoãn việc minh oan cho bà góa trong thành, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy kiên trì cầu nguyện. Bởi lẽ, tự bản chất người môn đệ là người đi theo Chúa Giêsu và hành xử theo cách sống của Ngài để được trở nên con cái Thiên Chúa, một lối sống đối nghịch với thế gian: lối sống khiêm nhường và phục vụ. Vì thế họ bị thế gian bách hại và sự bách hại này không chỉ là những thế lực bên ngoài họ mà hiện hữu trong chính bản thân họ. Chúa trì hoãn việc xét xử không phải vì Chúa bỏ mặc họ cho thế gian thao túng, nhưng để sai họ vào thế gian và nhờ chứng từ của họ mà thế gian cũng được nhận biết hồng ân cứu độ (x. Ga 17,23).

Chúa mời gọi môn đệ kiên trì cầu nguyện không phải để họ sớm được giải thoát khỏi sự gian manh của thế gian, nhưng được gìn giữ khỏi ác thần (Ga 17,16). Chúa hứa sẽ mau chóng minh xét cho họ bởi lẽ chân lý minh xét đã được mặc khải nơi chính lời dạy và cuộc sống của Chúa. Chuẩn mực này đòi người môn đệ luôn phải đào sâu trong cầu nguyện để nhờ sự soi dẫn và sức mạnh của Thánh Thần, họ biết biện phân mà nhận biết đâu là dấu chỉ của Thiên Chúa và đâu là cạm bẫy của kẻ thù mà hành xử. Sự kiên trì này luôn là một thách đố và là một đòi hỏi phải trả giá do tinh thần thế gian thao túng đến nỗi Chúa Giêsu phải kêu lên: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc 18,8).

Thứ đến, về việc kiên tâm sống công chính mới: Chúng ta nhận biết rằng phẩm chất của người môn đệ Chúa Giêsu là khiêm tốn và phục vụ, một phẩm chất dù đối nghịch với thế gian, nhưng cho họ trở nên con cái Thiên Chúa. Vì thế, thánh Phaolô khuyên nhủ ông Timôtêo hãy giữ vững những điều ông đã học được và tin chắc – những điều cho ông được trở nên khôn ngoan và nhận được ơn cứu độ nhờ tin vào Đức Kitô. Ngài cũng khích lệ ông rao giảng lời Chúa cách kiên vững khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi với lòng nhẫn nại (2Tm 3,14-4,2).

Không chỉ kiên tâm sống nhưng còn phải vững tâm trong sự chiến đấu để bảo vệ sự công chính mới này. Chỉ cần dừng lại ở phẩm giá làm người thôi, chúng ta cũng nhận thấy ý nghĩa vững tâm chiến đấu này: khi Giôsuê đối đầu với người Abimeleck tiến đánh Israel, Môse giang tay ở trên đỉnh núi. Mỗi khi ông giang tay thì Israel chiến thắng, nhưng khi hạ tay xuống thì họ thua trận. Vì thế, khi Môse mỏi tay, các ông Aaron và ông Khua đến nâng tay ông lên và Giôsuê đã thắng trận (Xh 17,8-13). Một mình Đức Giêsu dang rộng đôi tay trên thập giá cho đến chết để tiêu diệt kẻ thù nhờ đó chúng ta có cơ hội chiến đấu với sự ác và hy vọng được chiến thắng với Ngài để được sống phẩm giá làm con Thiên Chúa.

Chúng ta xin ơn biết ý thức phẩm giá cao quí Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu để luôn kiên trì lớn lên trong cầu nguyện và kiên vững chiến đấu trong việc xây dựng phẩm giá ấy để đón chờ ngày Chúa quang lâm. Lúc đó chúng ta được hưởng niềm vui và hạnh phúc đích thực của con cái Thiên Chúa trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Amen!

 

Lm. Giuse Lê Quang Chủng,S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *