Chương trình Cầu nguyện Taize tại Đắc-lộ SJ (Sài gòn)

images

“Nhà Nguyện I-Nhã đã bắt đầu các buổi cầu nguyện Taizé được một năm nay, kể từ tháng 6 măm 2012. Ngay từ buổi đầu, các giờ cầu nguyện này đã thu hút được giới trẻ Đắc Lộ. Mỗi buổi cầu nguyện có khoảng gần 30 bạn trẻ Đắc Lộ tham dự cùng với nhóm Taizé trên 20 thành viên, trong phòng cầu nguyện Chúa Cây Dầu, vừa đủ cho trên dưới khoảng 50 người ngồi dưới đất. Các script cầu nguyện hoàn toàn do giới trẻ Taizé soạn. Thường chọn bài phúc âm Chúa Nhật tuần thứ 4 trong tháng, vì buổi cầu nguyện mỗi tháng vào tối thứ Tư tuần thứ 3 của tháng. Thường có thông báo về mỗi lần cầu nguyện, nhưng các bạn trẻ đa số cứ nhớ ngày là đến, và con số các bạn trẻ này đã cố định.

Với ý muốn quảng bá cách thức cầu nguyện nhẹ nhàng và dễ thương này, chúng tôi xin đăng tải trên dongten.net script mỗi tháng, và nếu có thể được, phần audio của buổi cầu nguyện đó. Mong rằng, các thông tin này có thể giúp cho các nhóm có thể có tài liệu cầu nguyện Taizé tại địa phương, vì thiết nghĩ script cầu nguyện là quan trọng, vì việc chọn Lời Chúa, các lời cầu nguyện là điều không phải dễ dàng . Ước mong được đóng góp phần mình trong việc phổ biến cách cầu nguyện này một cách rộng rãi đến các bạn trẻ”

Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa SJ

Đặc Trách Nhà Nguyện I-Nhã TT Đắc Lộ

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *