[Chuyên đề Năm Thánh Inhã] Linh Thao-trường học trở nên con cái tự do của Thiên Chúa

Kiểm tra tương tự

Thông báo – Hội thảo thần học: “Các thần học gia Dòng Tên thế kỷ XX-XXI”

Ban Tông Đồ Trí Thức – Dòng Tên Việt Nam sẽ tổ chức buổi hội …

Ai Tín: Ông Cố Phêrô Mai Quang Trị, thân phụ thầy Phêrô Mai Nhân Nhật, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:     …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *